Indonesian translation of the meaning Page No 272

Quran in Indonesian Language - Page no 272 272

Sura Al-Nahl from 43 to 54


43. Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang- orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui,
44. keterangan- keterangan ( mu'jizat ) dan kitab- kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Al Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan,
45. maka apakah orang- orang yang membuat makar yang jahat itu, merasa aman ( dari bencana ) ditenggelamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau datangnya azab kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari,
46. atau Allah mengazab mereka di waktu mereka dalam perjalanan, maka sekali- kali mereka tidak dapat menolak ( azab itu ) ,
47. atau Allah mengazab mereka dengan berangsur- angsur ( sampai binasa ) . Maka sesungguhnya Tuhanmu adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
48. Dan apakah mereka tidak memperhatikan segala sesuatu yang telah diciptakan Allah yang bayangannya berbolak- balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah, sedang mereka berendah diri?
49. Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi dan ( juga ) para malaikat, sedang mereka ( malaikat ) tidak menyombongkan diri.
50. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan ( kepada mereka ) .
51. Allah berfirman: « Janganlah kamu menyembah dua tuhan; sesungguhnya Dia- lah Tuhan Yang Maha Esa, maka hendaklah kepada- Ku saja kamu takut » .
52. Dan kepunyaan- Nya- lah segala apa yang ada di langit dan di bumi, dan untuk- Nya- lah keta'atan itu selama- lamanya. Maka mengapa kamu bertakwa kepada selain Allah?
53. Dan apa saja ni'mat yang ada pada kamu, maka dari Allah- lah ( datangnya ) , dan bila kamu ditimpa oleh kemudharatan, maka hanya kepada- Nya- lah kamu meminta pertolongan.
54. Kemudian apabila Dia telah menghilangkan kemudharatan itu daripada kamu, tiba- tiba sebahagian daripada kamu mempersekutukan Tuhannya dengan ( yang lain ) ,