Indonesian translation of the meaning Page No 304

Quran in Indonesian Language - Page no 304 304

Sura Al-Kahf from 98 to 110


98. Zulkarnain berkata: « Ini ( dinding ) adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku. Dia akan menjadikannya hancur luluh; dan janji Tuhanku itu adalah benar » .
99. Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain, kemudian ditiup lagi sangkakala, lalu Kami kumpulkan mereka itu semuanya.
100. dan Kami nampakkan Jahannam pada hari itu kepada orang- orang kafir dengan jelas.
101. yaitu orang- orang yang matanya dalam keadaan tertutup dari memperhatikan tanda- tanda kebesaran- Ku, dan adalah mereka tidak sanggup mendengar.
102. Maka apakah orang- orang kafir menyangka bahwa mereka ( dapat ) mengambil hamba- hamba- Ku menjadi penolong selain Aku? Sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka Jahannam tempat tinggal bagi orang- orang kafir.
103. Katakanlah: « Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang- orang yang paling merugi perbuatannya? »
104. Yaitu orang- orang yang telah sia- sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik- baiknya.
105. Mereka itu orang- orang yang kufur terhadap ayat- ayat Tuhan mereka dan ( kufur terhadap ) perjumpaan dengan Dia. Maka hapuslah amalan- amalan mereka, dan Kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi ( amalan ) mereka pada hari kiamat.
106. Demikianlah balasan mereka itu neraka Jahannam, disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat- ayat- Ku dan rasul- rasul- Ku sebagai olok- olok.
107. Sesungguhnya orang- orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal,
108. mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah daripadanya.
109. Katakanlah: « Kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk ( menulis ) kalimat- kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ( ditulis ) kalimat- kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu ( pula ) .»
110. Katakanlah: « Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: » Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan Yang Esa « . Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya » .