Indonesian translation of the meaning Page No 447

Quran in Indonesian Language - Page no 447 447

Sura Al-Saffat from 25 to 51


25. « Kenapa kamu tidak tolong- menolong? »
26. Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri.
27. Sebahagian dari mereka menghadap kepada sebahagian yang lain berbantah- bantahan.
28. Pengikut- pengikut mereka berkata ( kepada pemimpin- pemimpin mereka ) : « Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan » .
29. Pemimpin- pemimpin mereka menjawab: « Sebenarnya kamulah yang tidak beriman » .
30. Dan sekali- kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas.
31. Maka pastilah putusan ( azab ) Tuhan kita menimpa atas kita; sesungguhnya kita akan merasakan ( azab itu ) .
32. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang- orang yang sesat.
33. Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama- sama dalam azab.
34. Sesungguhnya demikianlah Kami berbuat terhadap orang- orang yang berbuat jahat.
35. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka: « Laa ilaaha illallah » ( Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah ) mereka menyombongkan diri,
36. dan mereka berkata: « Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan- sembahan kami karena seorang penyair gila? »
37. Sebenarnya dia ( Muhammad ) telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul- rasul ( sebelumnya ) .
38. Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih.
39. Dan kamu tidak diberi pembalasan melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan,
40. tetapi hamba- hamba Allah yang dibersihkan ( dari dosa ) .
41. Mereka itu memperoleh rezki yang tertentu,
42. yaitu buah- buahan. Dan mereka adalah orang- orang yang dimuliakan,
43. di dalam surga- surga yang penuh ni'mat,
44. di atas takhta- takhta kebesaran berhadap- hadapan.
45. Diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamar dari sungai yang mengalir.
46. ( Warnanya ) putih bersih, sedap rasanya bagi orang- orang yang minum.
47. Tidak ada dalam khamar itu alkohol dan mereka tiada mabuk karenanya.
48. Di sisi mereka ada bidadari- bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya,
49. seakan- akan mereka adalah telur ( burung unta ) yang tersimpan dengan baik.
50. Lalu sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain sambil bercakap- cakap.
51. Berkatalah salah seorang di antara mereka: « Sesungguhnya aku dahulu ( di dunia ) mempunyai seorang teman,»