Indonesian translation of the meaning Page No 450

Quran in Indonesian Language - Page no 450 450

Sura Al-Saffat from 103 to 126


103. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis ( nya ) , ( nyatalah kesabaran keduanya ) .
104. Dan Kami panggillah dia: « Hai Ibrahim,»
105. sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu , sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang- orang yang berbuat baik.
106. Sesungguhnya ini benar- benar suatu ujian yang nyata.
107. Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar .
108. Kami abadikan untuk Ibrahim itu ( pujian yang baik ) di kalangan orang- orang yang datang kemudian,
109. ( yaitu ) « Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim » .
110. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang- orang yang berbuat baik.
111. Sesungguhnya ia termasuk hamba- hamba Kami yang beriman.
112. Dan Kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishaq, seorang nabi yang termasuk orang- orang yang saleh.
113. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishaq. Dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada ( pula ) yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata.
114. Dan sesungguhnya Kami telah melimpahkan ni'mat atas Musa dan Harun.
115. Dan Kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar.
116. Dan Kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang- orang yang menang.
117. Dan Kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas.
118. Dan Kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus.
119. Dan Kami abadikan untuk keduanya ( pujian yang baik ) di kalangan orang- orang yang datang kemudian;
120. ( yaitu ) : « Kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun » .
121. Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang- orang yang berbuat baik.
122. Sesungguhnya keduanya termasuk hamba- hamba Kami yang beriman.
123. Dan sesungguhnya Ilyas benar- benar termasuk salah seorang rasul- rasul.
124. ( Ingatlah ) ketika ia berkata kepada kaumnya: « Mengapa kamu tidak bertakwa?»
125. Patutkah kamu menyembah Ba'l dan kamu tinggalkan sebaik- baik Pencipta,
126. ( yaitu ) Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak- bapakmu yang terdahulu? « »