Indonesian translation of the meaning Page No 453

Quran in Indonesian Language - Page no 453 453

Sura Sad from 1 to 16


Sad - 88 verses - Sad
Sura #38 - Makkah
1. Shaad, demi Al Qur'an yang mempunyai keagungan.
2. Sebenarnya orang- orang kafir itu ( berada ) dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.
3. Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah Kami binasakan, lalu mereka meminta tolong padahal ( waktu itu ) bukanlah saat untuk lari melepaskan diri.
4. Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan ( rasul ) dari kalangan mereka; dan orang- orang kafir berkata: « Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta » .
5. Mengapa ia menjadikan tuhan- tuhan itu Tuhan Yang satu saja? Sesungguhnya ini benar- benar suatu hal yang sangat mengherankan.
6. Dan pergilah pemimpin- pemimpin mereka ( seraya berkata ) : « Pergilah kamu dan tetaplah ( menyembah ) tuhan- tuhanmu, sesungguhnya ini benar- benar suatu hal yang dikehendaki .»
7. Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir ; ini ( mengesakan Allah ) tidak lain hanyalah ( dusta ) yang diada- adakan,
8. mengapa Al Qur'an itu diturunkan kepadanya di antara kita? « Sebenarnya mereka ragu- ragu terhadap Al Qur'an- Ku, dan sebenarnya mereka belum merasakan azab- Ku.»
9. Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu Yang Maha Perkasa lagi Maha Pemberi?
10. Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? ( Jika ada ) , maka hendaklah mereka menaiki tangga- tangga ( ke langit ) .
11. Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan- golongan yang berserikat, pasti akan dikalahkan .
12. Telah mendustakan ( rasul- rasul pula ) sebelum mereka itu kaum Nuh, 'Aad, Fir'aun yang mempunyai tentara yang banyak,
13. dan Tsamud, kaum Luth dan penduduk Aikah . Mereka itulah golongan- golongan yang bersekutu ( menentang rasul- rasul ) .
14. Semua mereka itu tidak lain hanyalah mendustakan rasul- rasul, maka pastilah ( bagi mereka ) azab- Ku.
15. Tidaklah yang mereka tunggu melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
16. Dan mereka berkata: « Ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab » .