Indonesian translation of the meaning Page No 454

Quran in Indonesian Language - Page no 454 454

Sura Sad from 17 to 26


17. Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan; dan ingatlah hamba Kami Daud yang mempunyai kekuatan; sesungguhnya dia amat ta'at ( kepada Tuhan ) .
18. Sesungguhnya Kami menundukkan gunung- gunung untuk bertasbih bersama dia ( Daud ) di waktu petang dan pagi,
19. dan ( Kami tundukkan pula ) burung- burung dalam keadaan terkumpul. Masing- masingnya amat ta'at kepada Allah.
20. Dan Kami kuatkan kerajaannya dan Kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.
21. Dan adakah sampai kepadamu berita orang- orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar?
22. Ketika mereka masuk ( menemui ) Daud lalu ia terkejut karena ( kedatangan ) mereka. Mereka berkata: « Janganlah kamu merasa takut; ( kami ) adalah dua orang yang berperkara yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain; maka berilah keputusan antara kami dengan adil dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus.»
23. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai sembilan puluh sembilan ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata: « Serahkanlah kambingmu itu kepadaku dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan » .
24. Daud berkata: « Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang- orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini » . Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.
25. Maka Kami ampuni baginya kesalahannya itu. Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan dekat pada sisi Kami dan tempat kembali yang baik.
26. Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah ( penguasa ) di muka bumi, maka berilah keputusan ( perkara ) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang- orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.