ترجمه معانی قرآن کریم به زبان متن عربی در قالب پی‌دی‌اف

  1. دانلود قرآن
  2. قرآن کامل
  3. mp3 قرآن
ترجمه‌های قرآن | آیات قرآن کریم | القرآن الکریم به زبان متن عربی به صورت PDF (ترجمه‌ی معانی قرآن به متن عربی - بهترین ترجمه‌ی قرآن به متن عربی - خواندن و دانلود PDF و MP3)

ترجمه معانی قرآن به زبان متن عربیسورهای قرآن کریم به زبان متن عربی


1- سوره حمد فاتحه2- سوره بقره
3- سوره آل عمران4- سوره نساء
5- سوره مائده6- سوره انعام
7- سوره اعراف8- سوره انفال
9- سوره توبه10- سوره يونس
11- سوره هود12- سوره يوسف
13- سوره رعد14- سوره ابراهيم
15- سوره حجر16- سوره نحل
17- سوره اسراء18- سوره كهف
19- سوره مريم20- سوره طه
21- سوره انبياء22- سوره حج
23- سوره مؤمنون24- سوره نور
25- سوره فرقان26- سوره شعراء
27- سوره نمل28- سوره قصص
29- سوره عنكبوت30- سوره روم
31- سوره لقمان32- سوره سجده
33- سوره احزاب34- سوره سبأ
35- سوره فاطر36- سوره يس
37- سوره صافات38- سوره ص
39- سوره زمر40- سوره غافر
41- سوره فصّلت42- سوره شوري
43- سوره زخرف44- سوره دخان
45- سوره جاثية46- سوره احقاف
47- سوره محمّد48- سوره فتح
49- سوره حجرات50- سوره ق
51- سوره ذاريات52- سوره طور
53- سوره نجم54- سوره قمر
55- سوره الرحمن56- سوره واقعه
57- سوره حديد58- سوره مجادله
59- سوره حشر60- سوره ممتحنه
61- سوره صف62- سوره جمعه
63- سوره منافقون64- سوره تغابن
65- سوره طلاق66- سوره تحريم
67- سوره ملك68- سوره قلم
69- سوره حاقة70- سوره معارج
71- سوره نوح72- سوره جن
73- سوره مزمل74- سوره مدّثر
75- سوره قيامت76- سوره انسان
77- سوره مرسلات78- سوره نبأ
79- سوره نازعات80- سوره عبس
81- سوره تكوير82- سوره انفطار
83- سوره مطففين84- سوره انشقاق
85- سوره بروج86- سوره طارق
87- سوره اعلى88- سوره غاشيه
89- سوره فجر90- سوره بلد
91- سوره شمس92- سوره ليل
93- سوره ضحى94- سوره انشراح
95- سوره تين96- سوره علق
97- سوره قدر98- سوره بيّنه
99- سوره زلزله100- سوره عاديات
101- سوره قارعه102- سوره تكاثر
103- سوره عصر104- سوره همزه
105- سوره فيل106- سوره قريش
107- سوره ماعون108- سوره كوثر
109- سوره كافرون110- سوره نصر
111- سوره لهب112- سوره اخلاص
113- سوره فلق114- سوره ناسدانلود کامل قرآن با صدای برترین قاریان اسلامی به زبان متن عربی به صورت mp3

گوش دادن به قرآن کریم با صدای برترین قاریان اسلامی جهان

شيخ احمد عجمى
احمد عجمى
شيخ بندر بليله
بندر بليله
شيخ خالد جليل
خالد جليل
شيخ سعد غامدی
سعد غامدی
شيخ سعود شريم
سعود شريم
شيخ صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
شيخ عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
شيخ عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
شيخ عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
شيخ عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
شيخ علي حذيفی
علي حذيفی
شيخ فارس عباد
فارس عباد
شيخ ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
شيخ محمد جبريل
محمد جبريل
شيخ صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
شيخ الحصری
الحصری
شيخ Al-afasi
مشاری عفاسی
شيخ ناصر قطامی
ناصر قطامی
شيخ وديع يمنی
وديع يمنی
شيخ ياسر دوسری
ياسر دوسریSunday, June 23, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید