سوره احقاف - آیه 1 , مترجم فارسی عربی انگلیسی.

 1. آیه
 2. تفسیر
 3. mp3
ترجمه معانی آیات قرآن کریم به فارسی - حسین تاجی گله داری - تفسیر نور (مصطفی خرم‌دل) سوره احقاف آیه 1 ( Al-Ahqaaf - الأحقاف).
  
   

﴿حم﴾
[ الأحقاف: 1]

حا، ميم.


آیه 1 سوره احقاف فارسى

حم,

متن سوره احقاف

تفسیر آیه 1 سوره احقاف مختصر


﴿حمٓ﴾ سخن در مورد حروف شبیه این حروف در ابتدای سورۀ بقره بیان شد.

تفسیر نور (مصطفی خرم‌دل)


حا. میم. [[«حم»: (نگا: بقره / 1).]]


English - Sahih International


Ha, Meem.

دانلود آيه 1 سوره احقاف صوتی

حم

سورة: الأحقاف - آية: ( 1 )  - جزء: ( 26 )  -  صفحة: ( 502 )

English Türkçe Indonesia
Русский Français فارسی
تفسير Urdu اعراب

آیاتی از قرآن کریم به زبان فارسی

 1. هرآينه بر انسان مدتى از زمان گذشت و او چيزى در خور ذكر نبود.
 2. به مردان مؤمن بگو كه چشمان خويش فروگيرند و شرمگاه خود نگه دارند. اين برايشان
 3. چون به حد بلوغ رسيد و برومند شد، او را فرزانگى و دانش داديم و
 4. كه در آن سخن لغو نشنوى،
 5. آنچه شما را داده‌اند بهره اين زندگى دنيوى است. و آنچه در نزد خداست براى
 6. اين قرآن به درست‌ترين آيينها راه مى‌نمايد و مؤمنانى را كه كارهاى شايسته به جاى
 7. نيكمردشان گفت: شما را نگفتم؛ چرا خدا را تسبيح نمى‌گوييد؟
 8. آگاه باشيد كه اعمال بدكاران مكتوب در سِجّين است.
 9. تو از اين غافل بودى. ما پرده از برابرت برداشتيم و امروز چشمانت تيزبين شده
 10. خداست كه آنها را استهزا مى‌كند و وامى‌گذاردشان تا همچنان در طغيان خويش سرگردان بمانند.

سوره ای دیگر از قرآن:

سوره بقره آل عمران سوره نساء
سوره مائده سوره يوسف سوره ابراهيم
سوره حجر سوره كهف سوره مريم
سوره حج سوره قصص عنكبوت
سوره سجده سوره ياسين سوره دخان
سوره فتح حجرات سوره ق
سوره نجم سوره رحمن سوره واقعه
سوره حشر سوره تبارك سوره حاقه
انشقاق سوره اعلى سوره غاشيه

دانلود سوره احقاف با صدای مشهورترین قاریان قرآن:

احقاف mp3 : قاری را برای گوش دادن انتخاب کنید و فصل احقاف کامل را با کیفیت بالا دانلود کنید
سوره احقاف احمد عجمى
احمد عجمى
سوره احقاف بندر بليله
بندر بليله
سوره احقاف خالد جليل
خالد جليل
سوره احقاف سعد غامدی
سعد غامدی
سوره احقاف سعود شريم
سعود شريم
سوره احقاف عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره احقاف عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره احقاف عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره احقاف عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره احقاف فارس عباد
فارس عباد
سوره احقاف ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره احقاف صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره احقاف الحصری
الحصری
سوره احقاف Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره احقاف ياسر دوسری
ياسر دوسری


Sunday, July 21, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید