سوره يس - آیه 51 , مترجم فارسی عربی انگلیسی.

 1. آیه
 2. تفسیر
 3. mp3
ترجمه معانی آیات قرآن کریم به فارسی - حسین تاجی گله داری - تفسیر نور (مصطفی خرم‌دل) سوره يس آیه 51 (Ya-Sin - يس).
  
   

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ﴾
[ يس: 51]

و در صور دميده شود و آنان از قبرها بيرون آيند و شتابان به سوى پروردگارشان روند.


آیه 51 سوره يس فارسى

و (چون بار دیگر) در صور دمیده شود( )، پس ناگهان آنها از قبرها (بیرون آیند) شتابان به سوی پروردگارشان می روند.

متن سوره يس

تفسیر آیه 51 سوره يس مختصر


و بار دوم برای رستاخیز در صور دمیده می‌شود، به‌ناگاه همگی از قبرهای‌شان به‌سوی پروردگار خویش درحالی‌که برای حسابرسی و جزا می‌شتابند خارج می‌شوند.

تفسیر نور (مصطفی خرم‌دل)


(برای بار دوم) در صور دمیده می‌شود و به ناگاه همه‌ی آنان از گورها بیرون آمده و به سوی (دادگاه حساب و کتاب) پروردگارشان شتابان رهسپار می‌گردند. [[«نُفِخَ»: دمیده شد. مراد نفخه ثانی است که دیگر باره صور برای زنده‌شدن مردگان زده می‌شود. «الأجْدَاثِ»: جمع جَدَث، قبر. گور. (نگا: قمر / 7، معارج / 43). «یَنسِلُونَ»: می‌شتابند (نگا: انبیاء / 96).]]


English - Sahih International


And the Horn will be blown; and at once from the graves to their Lord they will hasten.

دانلود آيه 51 سوره يس صوتی

ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون

سورة: يس - آية: ( 51 )  - جزء: ( 23 )  -  صفحة: ( 443 )

English Türkçe Indonesia
Русский Français فارسی
تفسير Urdu اعراب

آیاتی از قرآن کریم به زبان فارسی

 1. جايگاهش در هاويه است.
 2. اينان هستند كه به كارهاى نيك مى‌شتابند و در آن بر يكديگر سبقت مى‌جويند.
 3. آن مردى كه ايمان آورده بود گفت: اى قوم من، از پى من بياييد تا
 4. اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، از خدا بترسيد، و اگر ايمان آورده‌ايد، از ربا هر
 5. در برابرشان ديوارى كشيديم و در پشت سرشان ديوارى. و بر چشمانشان نيز پرده‌اى افكنديم
 6. و چون حق از نزد ما به سوى ايشان آمد، گفتند كه اين جادويى آشكار
 7. در آنجا جاويدانند و هرگز هواى انتقال نكنند.
 8. كافران گويند: اى پروردگار ما، آن دو تن را از جن و انس كه ما
 9. منزه است پروردگار آسمانها و زمين و پروردگار عرش از آن نسبتها كه به او
 10. آن خدايى كه از درخت سبز برايتان آتش پديد آورد و شما از آن آتش

سوره ای دیگر از قرآن:

سوره بقره آل عمران سوره نساء
سوره مائده سوره يوسف سوره ابراهيم
سوره حجر سوره كهف سوره مريم
سوره حج سوره قصص عنكبوت
سوره سجده سوره ياسين سوره دخان
سوره فتح حجرات سوره ق
سوره نجم سوره رحمن سوره واقعه
سوره حشر سوره تبارك سوره حاقه
انشقاق سوره اعلى سوره غاشيه

دانلود سوره يس با صدای مشهورترین قاریان قرآن:

يس mp3 : قاری را برای گوش دادن انتخاب کنید و فصل يس کامل را با کیفیت بالا دانلود کنید
سوره يس احمد عجمى
احمد عجمى
سوره يس بندر بليله
بندر بليله
سوره يس خالد جليل
خالد جليل
سوره يس سعد غامدی
سعد غامدی
سوره يس سعود شريم
سعود شريم
سوره يس عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره يس عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره يس عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره يس عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره يس فارس عباد
فارس عباد
سوره يس ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره يس صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره يس الحصری
الحصری
سوره يس Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره يس ياسر دوسری
ياسر دوسری


Sunday, July 21, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید