سوره كهف - آیه 61 , مترجم فارسی عربی انگلیسی.

 1. آیه
 2. تفسیر
 3. mp3
ترجمه معانی آیات قرآن کریم به فارسی - حسین تاجی گله داری - تفسیر نور (مصطفی خرم‌دل) سوره كهف آیه 61 (Al-Kahf - الكهف).
  
   

﴿فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا﴾
[ الكهف: 61]

چون آن دو به آنجا كه دو دريا به هم رسيده بودند رسيدند، ماهيشان را فراموش كردند و ماهى راه دريا گرفت و در آب شد.


آیه 61 سوره كهف فارسى

پس چون به محل برخورد دو دریا رسیدند، ماهی خود را (که برای تغذیه همراه داشتند) فراموش کردند و ماهی راه خود را در دریا پیش گرفت (و رفت).

متن سوره كهف

تفسیر آیه 61 سوره كهف مختصر


پس آن دو به راه افتادند، و وقتی به محل تلاقی دو دریا رسیدند ماهی‌شان را که برای توشۀ خویش برداشته بودند فراموش کردند، آنگاه الله ماهی را زنده گرداند، و ماهی در دریا راه خود را در پيش گرفت و رفت‌.

تفسیر نور (مصطفی خرم‌دل)


هنگامی که به محلّ تلاقی دو دریا رسیدند، ماهی خویش را از یاد بردند، و ماهی در دریا راه خود را پیش گرفت (و به درون آن خزید). [[«حُوتَ»: ماهی. ظاهراً این ماهی را به عنوان غذا تهیّه کرده و با خود می‌بردند و از آن می‌خوردند. «سَرَباً»: راه سراشیبی. طریق و مسیر. مفعول دوم فعل (إِتَّخَذَ) است. برخی آن را مصدر و در معنی اسم فاعل یعنی سارِب گرفته‌اند و حال فاعل فعل (إِتَّخَذَ) بشمار آورده‌اند.]]


English - Sahih International


But when they reached the junction between them, they forgot their fish, and it took its course into the sea, slipping away.

دانلود آيه 61 سوره كهف صوتی

فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا

سورة: الكهف - آية: ( 61 )  - جزء: ( 15 )  -  صفحة: ( 300 )

English Türkçe Indonesia
Русский Français فارسی
تفسير Urdu اعراب

آیاتی از قرآن کریم به زبان فارسی

 1. اى پروردگار ما، از آن پس كه ما را هدايت كرده‌اى، دلهاى ما را به
 2. از درختان زقّوم خواهيد خورد.
 3. شما تدبيرهاى خود گرد كنيد و در يك صف بياييد. كسى كه امروز پيروز شود،
 4. آيا اينان نمى‌دانند كه زنده مى‌شوند.
 5. هيچ پيامبرى را جز به زبان مردمش نفرستاديم، تا بتواند پيام خدا را برايشان بيان
 6. آگاه باشيد كه اينان خود تبهكارانند و نمى‌دانند.
 7. و آن سخن حق و يقين است.
 8. اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، بر خدا و پيامبر او پيشى مگيريد و از خدا
 9. پيشوايان به پيروان گويند: شما را بر ما هيچ برترى نيست، اينك به كيفر كارهايى
 10. اينان تو را هيچ از خدا بى‌نياز نمى‌كنند و ظالمان دوستداران يكديگرند، و خدا دوستدار

سوره ای دیگر از قرآن:

سوره بقره آل عمران سوره نساء
سوره مائده سوره يوسف سوره ابراهيم
سوره حجر سوره كهف سوره مريم
سوره حج سوره قصص عنكبوت
سوره سجده سوره ياسين سوره دخان
سوره فتح حجرات سوره ق
سوره نجم سوره رحمن سوره واقعه
سوره حشر سوره تبارك سوره حاقه
انشقاق سوره اعلى سوره غاشيه

دانلود سوره كهف با صدای مشهورترین قاریان قرآن:

كهف mp3 : قاری را برای گوش دادن انتخاب کنید و فصل كهف کامل را با کیفیت بالا دانلود کنید
سوره كهف احمد عجمى
احمد عجمى
سوره كهف بندر بليله
بندر بليله
سوره كهف خالد جليل
خالد جليل
سوره كهف سعد غامدی
سعد غامدی
سوره كهف سعود شريم
سعود شريم
سوره كهف عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره كهف عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره كهف عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره كهف عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره كهف فارس عباد
فارس عباد
سوره كهف ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره كهف صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره كهف الحصری
الحصری
سوره كهف Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره كهف ياسر دوسری
ياسر دوسری


Saturday, July 13, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید