دانلود سوره محمّد صوتی محمد المحيسني mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | محمد المحيسني | سوره محمّد (محمد) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «Muhammad» است | دستور 108 - تعداد آیات 38 - سوره در محل نزول سوره مدینه


سوره های بیشتر با صدا محمد المحيسني:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره محمّد با صدای مشهورترین قاریان:

سوره محمّد mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره محمّد را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره محمّد احمد عجمى
احمد عجمى
سوره محمّد بندر بليله
بندر بليله
سوره محمّد خالد جليل
خالد جليل
سوره محمّد سعد غامدی
سعد غامدی
سوره محمّد سعود شريم
سعود شريم
سوره محمّد صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره محمّد عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره محمّد عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره محمّد عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره محمّد عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره محمّد علي حذيفی
علي حذيفی
سوره محمّد فارس عباد
فارس عباد
سوره محمّد ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره محمّد محمد جبريل
محمد جبريل
سوره محمّد صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره محمّد الحصری
الحصری
سوره محمّد Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره محمّد ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره محمّد وديع يمنی
وديع يمنی
سوره محمّد ياسر دوسری
ياسر دوسری


Sunday, July 14, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید