دانلود سوره تين صوتی خالد الجليل mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | خالد الجليل | سوره تين (التين) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Fig Tree» است | دستور 35 - تعداد آیات 8 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا خالد الجليل:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره تين با صدای مشهورترین قاریان:

سوره تين mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره تين را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره تين احمد عجمى
احمد عجمى
سوره تين بندر بليله
بندر بليله
سوره تين خالد جليل
خالد جليل
سوره تين سعد غامدی
سعد غامدی
سوره تين سعود شريم
سعود شريم
سوره تين صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره تين عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره تين عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره تين عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره تين عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره تين علي حذيفی
علي حذيفی
سوره تين فارس عباد
فارس عباد
سوره تين ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره تين محمد جبريل
محمد جبريل
سوره تين صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره تين الحصری
الحصری
سوره تين Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره تين ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره تين وديع يمنی
وديع يمنی
سوره تين ياسر دوسری
ياسر دوسری


Sunday, July 21, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید