دانلود سوره غافر صوتی عبد العزيز الزهراني mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | عبد العزيز الزهراني | سوره غافر (غافر) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Forgiver (God)» است | دستور 73 - تعداد آیات 85 - سوره در محل نزول سوره مدینه


سوره های بیشتر با صدا عبد العزيز الزهراني:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره غافر با صدای مشهورترین قاریان:

سوره غافر mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره غافر را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره غافر احمد عجمى
احمد عجمى
سوره غافر بندر بليله
بندر بليله
سوره غافر خالد جليل
خالد جليل
سوره غافر سعد غامدی
سعد غامدی
سوره غافر سعود شريم
سعود شريم
سوره غافر صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره غافر عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره غافر عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره غافر عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره غافر عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره غافر علي حذيفی
علي حذيفی
سوره غافر فارس عباد
فارس عباد
سوره غافر ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره غافر محمد جبريل
محمد جبريل
سوره غافر صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره غافر الحصری
الحصری
سوره غافر Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره غافر ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره غافر وديع يمنی
وديع يمنی
سوره غافر ياسر دوسری
ياسر دوسری


Wednesday, February 1, 2023
به قرآن کریم چنگ بزنید