Şeyh Mustafa Lahuni Kuranı dinle mp3 - mushaf Tertil .

  1. kuran dinle
  2. tam kuran
  3. Şeyhler
Hafız & Şeyhler | mushaf Tertil Şeyh sesiyle Mustafa Lahuni, Egypt, Asım'dan Hafs'ın rövanşında, yüksek ses kalitesi ile.

Şeyh tarafından Kuran'ı indirin Mustafa Lahuni mp3

Mustafa

Mustafa Lahuni mp3

Hafız & Şeyh: Mustafa Lahuni, مصطفى اللاهوني - Ülke: Egypt - moshaf: Tertil - sound quality:High- riwayat: Asım'dan Hafs'ın

Şeyh Mustafa Lahuni sesli Kuran

✅ Kur'an-ı indirin - ✅ kuran tilaveti

1- Fâtiha2- Bakara3- Âl-i İmrân
4- Nisâ5- Mâide6- Enâm
7- Arâf8- Enfâl9- Tevbe
10- Yûnus11- Hûd12- Yûsuf
13- Rad14- İbrâhîm15- Hicr
16- Nahl17- İsrâ18- Kehf
19- Meryem20- Tâhâ21- Enbiyâ
22- Hac23- Müminûn24- Nûr
25- Furkân26- Şuarâ27- Neml
28- Kasas29- Ankebût30- Rûm
31- Lokmân32- Secde33- Ahzâb
34- Sebe35- Fâtır36- Yâsîn
37- Sâffât38- Sâd39- Zümer
40- Mümin41- Fussilet42- Şûrâ
43- Zuhruf44- Duhân45- Câsiye
46- Ahkâf47- Muhammed48- Fetih
49- Hucurât50- Kâf51- Zâriyât
52- Tûr53- Necm54- Kamer
55- Rahmân56- Vâkıa57- Hadîd
58- Mücâdele59- Haşr60- Mümtehine
61- Saff62- Cuma63- Münâfikûn
64- Tegâbün65- Talâk66- Tahrîm
67- Mülk68- Kalem69- Hâkka
70- Meâric71- Nûh72- Cin
73- Müzzemmil74- Müddessir75- Kıyâmet
76- İnsân77- Mürselât78- Nebe
79- Naziât80- Abese81- Tekvîr
82- İnfitâr83- Mutaffifîn84- İnşikâk
85- Burûc86- Târık87- Alâ
88- Gâşiye89- Fecr90- Beled
91- Şems92- Leyl93- Duhâ
94- İnşirâh95- Tîn96- Alak
97- Kadir98- Beyyine99- Zilzâl
100- Âdiyât101- Kâria102- Tekâsür
103- Asr104- Hümeze105- Fîl
106- Kureyş107- Maûn108- Kevser
109- Kâfirûn110- Nasr111- Tebbet
112- İhlâs113- Felak114- Nâs


Kur'an-ı Kerim mp3:

İslam dünyasının en ünlü okuyucularının sesinden Kur'an-ı Kerim'i dinleyin

Sheikh Ahmed El Agamy
Ahmed El Agamy
Sheikh Bandar Balila
Bandar Balila
Sheikh Khalid Al Jalil
Khalid Al Jalil
Sheikh Saad Al Ghamdi
Saad Al Ghamdi
Sheikh Saud Al Shuraim
Saud Al Shuraim
Sheikh Salah Bukhatir
Salah Bukhatir
Sheikh Abdul Basit Abdul Samad
Abdul Basit
Sheikh Abdul Rashid Sufi
Abdul Rashid Sufi
Sheikh Abdullah Basfar
Abdullah Basfar
Sheikh Abdullah Awwad Al Juhani
Abdullah Al Juhani
Sheikh Ali Al Hudhaifi
Ali Al Hudhaifi
Sheikh Fares Abbad
Fares Abbad
Sheikh Maher Al Muaiqly
Maher Al Muaiqly
Sheikh Muhammad Jibril
Muhammad Jibril
Sheikh Muhammad Siddiq Al Minshawi
Al Minshawi
Sheikh Al Hosary
Al Hosary
Sheikh Al-afasi
Mishari Al-afasi
Sheikh Nasser Al Qatami
Nasser Al Qatami
Sheikh Wadih Al Yamani
Wadih Al Yamani
Sheikh Yasser Al Dosari
Yasser Al DosariSaturday, July 20, 2024

Bizim için dua et, teşekkürler