Indonesian translation of the meaning Page No 377

Quran in Indonesian Language - Page no 377 377

Sura Al-Naml from 1 to 13


An- Naml - 93 verses - THE ANT
Sura #27 - Makkah
1. Thaa Siin . ( Surat ) ini adalah ayat- ayat Al Qur'an, dan ( ayat- ayat ) Kitab yang menjelaskan,
2. untuk menjadi petunjuk dan berita gembira untuk orang- orang yang beriman,
3. ( yaitu ) orang- orang yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat.
4. Sesungguhnya orang- orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat, Kami jadikan mereka memandang indah perbuatan- perbuatan mereka, maka mereka bergelimang ( dalam kesesatan ) .
5. Mereka itulah orang- orang yang mendapat ( di dunia ) azab yang buruk dan mereka di akhirat adalah orang- orang yang paling merugi.
6. Dan sesungguhnya kamu benar- benar diberi Al Qur'an dari sisi ( Allah ) Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.
7. ( Ingatlah ) ketika Musa berkata kepada keluarganya: « Sesungguhnya aku melihat api. Aku kelak akan membawa kepadamu kabar daripadanya, atau aku membawa kepadamu suluh api supaya kamu dapat berdiang » .
8. Maka tatkala dia tiba di ( tempat ) api itu, diserulah dia: « Bahwa telah diberkati orang- orang yang berada di dekat api itu, dan orang- orang yang berada di sekitarnya. Dan Maha Suci Allah, Tuhan semesta Alam » .
9. ( Allah berfirman ) : « Hai Musa, sesungguhnya Akulah Allah, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana,»
10. dan lemparkanlah tongkatmu « . Maka tatkala ( tongkat itu menjadi ular dan ) Musa melihatnya bergerak- gerak seperti dia seekor ular yang gesit, larilah ia berbalik ke belakang tanpa menoleh. » Hai Musa, janganlah kamu takut. Sesungguhnya orang yang dijadikan rasul, tidak takut di hadapan- Ku,
11. tetapi orang yang berlaku zalim, kemudian ditukarnya kezalimannya dengan kebaikan ( Allah akan mengampuninya ) ; maka sesungguhnya Aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
12. Dan masukkanlah tanganmu ke leher bajumu , niscaya ia akan keluar putih ( bersinar ) bukan karena penyakit. ( Kedua mu'jizat ini ) termasuk sembilan buah mu'jizat ( yang akan dikemukakan ) kepada Fir'aun dan kaumnya. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik « .»
13. Maka tatkala mu'jizat- mu'jizat Kami yang jelas itu sampai kepada mereka, berkatalah mereka: « Ini adalah sihir yang nyata » .