Indonesian translation of the meaning Page No 386

Quran in Indonesian Language - Page no 386 386

Sura Al-Qasas from 6 to 13


6. dan akan Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi dan akan Kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman beserta tentaranya apa yang selalu mereka khawatirkan dari mereka itu .
7. Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa; « Susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai ( Nil ) . Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah ( pula ) bersedih hati, karena sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya ( salah seorang ) dari para rasul.»
8. Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang- orang yang bersalah.
9. Dan berkatalah isteri Fir'aun: « ( Ia ) adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah- mudahan ia bermanfa'at kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak » , sedang mereka tiada menyadari.
10. Dan menjadi kosonglah hati ibu Musa . Sesungguhnya hampir saja ia menyatakan rahasia tentang Musa, seandainya tidak Kami teguhkan hatinya, supaya ia termasuk orang- orang yang percaya ( kepada janji Allah ) .
11. Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan: « Ikutilah dia » Maka kelihatanlah olehnya Musa dari jauh, sedang mereka tidak mengetahuinya,
12. dan Kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan- perempuan yang mau menyusui ( nya ) sebelum itu; maka berkatalah saudara Musa: « Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya? » .
13. Maka Kami kembalikan Musa kepada ibunya, supaya senang hatinya dan tidak berduka cita dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.