Indonesian translation of the meaning Page No 520

Quran in Indonesian Language - Page no 520 520

Sura Qaf from 36 to 6


36. Dan berapa banyaknya umat- umat yang telah Kami binasakan sebelum mereka yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini, maka mereka ( yang telah dibinasakan itu ) telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah ( mereka ) mendapat tempat lari ( dari kebinasaan ) ?
37. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat peringatan bagi orang- orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.
38. Dan sesungguhnya telah Kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam enam hari, dan Kami sedikitpun tidak ditimpa keletihan.
39. Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam ( nya ) .
40. Dan bertasbihlah kamu kepada- Nya di malam hari dan setiap selesai sembahyang.
41. Dan dengarkanlah ( seruan ) pada hari penyeru ( malaikat ) menyeru dari tempat yang dekat.
42. ( Yaitu ) pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar- benarnya, itulah hari keluar ( dari kubur ) .
43. Sesungguhnya Kami menghidupkan dan mematikan dan hanya kepada Kami- lah tempat kembali ( semua makhluk ) .
44. ( Yaitu ) pada hari bumi terbelah- belah menampakkan mereka ( lalu mereka keluar ) dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi Kami.
45. Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali- kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al Qur'an orang yang takut kepada ancaman- Ku.
Adh- Dhariyat - 60 verses - The winnowing winds
Sura #51 - Makkah
1. Demi ( angin ) yang menerbangkan debu dengan sekuat- kuatnya,
2. dan awan yang mengandung hujan,
3. dan kapal- kapal yang berlayar dengan mudah,
4. dan ( malaikat- malaikat ) yang membagi- bagi urusan ,
5. sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar,
6. dan sesungguhnya ( hari ) pembalasan pasti terjadi.