Indonesian translation of the meaning Page No 527

Quran in Indonesian Language - Page no 418

Sura Al Najm from 27 to 44


27. Sesungguhnya orang- orang yang tiada beriman kepada kehidupan akhirat, mereka benar- benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan.
28. Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.
29. Maka berpalinglah ( hai Muhammad ) dari orang yang berpaling dari peringatan Kami, dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi.
30. Itulah sejauh- jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalan- Nya dan Dia pulalah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.
31. Dan hanya kepunyaan Allah- lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi balasan kepada orang- orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang- orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik ( surga ) .
32. ( Yaitu ) orang yang menjauhi dosa- dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan- kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Luas ampunan- Nya. Dan Dia lebih mengetahui ( tentang keadaan ) mu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu; maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.
33. Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling ( dari Al Qur'an ) ?,
34. serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi?
35. Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang ghaib sehingga dia mengetahui ( apa yang dikatakan ) ?
36. Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran- lembaran Musa?,
37. dan lembaran- lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji?,
38. ( yaitu ) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain,
39. dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.
40. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan ( kepadanya ) .
41. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna,
42. dan bahwasanya kepada Tuhanmulah kesudahan ( segala sesuatu ) ,
43. dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis,
44. dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan,