سوره مؤمنون - آیه 1 , مترجم فارسی عربی انگلیسی.

  1. آیه
  2. تفسیر
  3. mp3
ترجمه معانی آیات قرآن کریم به فارسی سوره مؤمنون آیه 1 (Al-Muminun - المؤمنون).
  
   

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾
[ المؤمنون: 1]

به تحقيق رستگار شدند مؤمنان:

متن سوره مؤمنون

تفسیر نور (مصطفی خرم‌دل)


مسلّماً مؤمنان پیروز و رستگارند. [[«أَفْلَحَ»: پیروز شد. به آرزو رسید. رستگار گردید.]]


English - Sahih International


به تحقيق رستگار شدند مؤمنان:

آيه 1 سوره مؤمنون را بشنوید

قد أفلح المؤمنون

سورة: المؤمنون - آية: ( 1 )  - جزء: ( 18 )  -  صفحة: ( 342 )

English Türkçe Indonesia
Русский Français فارسی
تفسير انجليزي اعراب

سوره ای دیگر از قرآن:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره مؤمنون با صدای مشهورترین قاریان قرآن:

مؤمنون mp3 : قاری را برای گوش دادن انتخاب کنید و فصل مؤمنون کامل را با کیفیت بالا دانلود کنید
سوره مؤمنون احمد عجمى
احمد عجمى
سوره مؤمنون بندر بليله
بندر بليله
سوره مؤمنون خالد جليل
خالد جليل
سوره مؤمنون سعد غامدی
سعد غامدی
سوره مؤمنون سعود شريم
سعود شريم
سوره مؤمنون عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره مؤمنون عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره مؤمنون عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره مؤمنون عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره مؤمنون فارس عباد
فارس عباد
سوره مؤمنون ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره مؤمنون صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره مؤمنون الحصری
الحصری
سوره مؤمنون Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره مؤمنون ياسر دوسری
ياسر دوسری


Monday, February 6, 2023
به قرآن کریم چنگ بزنید