سوره روم - آیه 1 , مترجم فارسی عربی انگلیسی.

 1. آیه
 2. تفسیر
 3. mp3
ترجمه معانی آیات قرآن کریم به فارسی - حسین تاجی گله داری - تفسیر نور (مصطفی خرم‌دل) سوره روم آیه 1 (Ar-Rum - الروم).
  
   

﴿الم﴾
[ الروم: 1]

الف، لام، ميم.


آیه 1 سوره روم فارسى

الم (الف. لام. میم).

متن سوره روم

تفسیر آیه 1 سوره روم مختصر


﴿الٓمٓ﴾ سخن در مورد حروف شبیه این حروف در ابتدای سورۀ بقره بیان شد.

تفسیر نور (مصطفی خرم‌دل)


الف. لام. میم. [[«الم»: (نگا: بقره / 1).]]


English - Sahih International


Alif, Lam, Meem.

دانلود آيه 1 سوره روم صوتی

الم

سورة: الروم - آية: ( 1 )  - جزء: ( 21 )  -  صفحة: ( 404 )

English Türkçe Indonesia
Русский Français فارسی
تفسير Urdu اعراب

آیاتی از قرآن کریم به زبان فارسی

 1. در اين دنيا كسى است از مردم كه خدا را به درستى اعتقاد خويش گواه
 2. ما اين كتاب را بر تو نازل نكرده‌ايم جز براى آنكه هر چه را در
 3. اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، به عدالت فرمانروا باشيد و براى خدا شهادت دهيد، هر
 4. گفت: اى پروردگار من، سينه مرا براى من گشاده گردان.
 5. با خداى يكتا خداى ديگرى را مخوان. هيچ خدايى جز او نيست. هر چيزى نابودشدنى
 6. و پيش از آنكه به ناگاه و بى‌خبر عذاب بر شما فرود آيد، از بهترين
 7. كليدهاى آسمانها و زمين نزد اوست و آنها كه به آيات خدا كافر شده‌اند زيان‌ديدگان
 8. حق خويشاوند و مسكين و در راه‌مانده را ادا كن و هيچ اسرافكارى مكن.
 9. روزى كه آنان را با چيزهايى كه سواى خداى يكتا مى‌پرستيدند به محشر گرد آورد
 10. اى اهل كتاب، پيامبر ما نزد شما آمد تا بسيارى از كتاب خدا را كه

سوره ای دیگر از قرآن:

سوره بقره آل عمران سوره نساء
سوره مائده سوره يوسف سوره ابراهيم
سوره حجر سوره كهف سوره مريم
سوره حج سوره قصص عنكبوت
سوره سجده سوره ياسين سوره دخان
سوره فتح حجرات سوره ق
سوره نجم سوره رحمن سوره واقعه
سوره حشر سوره تبارك سوره حاقه
انشقاق سوره اعلى سوره غاشيه

دانلود سوره روم با صدای مشهورترین قاریان قرآن:

روم mp3 : قاری را برای گوش دادن انتخاب کنید و فصل روم کامل را با کیفیت بالا دانلود کنید
سوره روم احمد عجمى
احمد عجمى
سوره روم بندر بليله
بندر بليله
سوره روم خالد جليل
خالد جليل
سوره روم سعد غامدی
سعد غامدی
سوره روم سعود شريم
سعود شريم
سوره روم عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره روم عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره روم عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره روم عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره روم فارس عباد
فارس عباد
سوره روم ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره روم صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره روم الحصری
الحصری
سوره روم Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره روم ياسر دوسری
ياسر دوسری


Tuesday, July 23, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید