سوره واقعه - آیه 26 , مترجم فارسی عربی انگلیسی.

 1. آیه
 2. تفسیر
 3. mp3
ترجمه معانی آیات قرآن کریم به فارسی - حسین تاجی گله داری - تفسیر نور (مصطفی خرم‌دل) سوره واقعه آیه 26 (Al-Waqiah - الواقعة).
  
   

﴿إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا﴾
[ الواقعة: 26]

جز يك سخن: سلام، سلام.


آیه 26 سوره واقعه فارسى

تنها یک سخن (می شنوند) سلام است, سلام.

متن سوره واقعه

تفسیر آیه 26 سوره واقعه مختصر


جز سلام فرشتگان بر آنان، و سلام بر یکدیگر، چیز دیگری را نمی شنوند.

تفسیر نور (مصطفی خرم‌دل)


مگر سخن سلام! سلام! را. [[«قِیلاً»: سخن (نگا: نساء / 122). مستثنی است. «سَلاماً سَلاماً»: درود! درود! صفت (قیلاً) است. یعنی سخنی که سالم از یاوه و گناه است. یا بدل آن است و معنی چنین می‌شود: مگر سخنی را که سلام! سلام! است (نگا: مریم / 62). «سَلاماً، سَلاماً»: سلام بعد از سلام. سلامها و سلامها بر همدیگر. یا درود خدا بر ایشان، و یا درود فرشتگان بر آنان (نگا: السراج المنیر).]]


English - Sahih International


Only a saying: "Peace, peace."

دانلود آيه 26 سوره واقعه صوتی

إلا قيلا سلاما سلاما

سورة: الواقعة - آية: ( 26 )  - جزء: ( 27 )  -  صفحة: ( 535 )

English Türkçe Indonesia
Русский Français فارسی
تفسير Urdu اعراب

آیاتی از قرآن کریم به زبان فارسی

 1. آن روز به كس ستم نمى‌شود. و جز همانند كارى كه كرده‌ايد پاداش نمى‌بينيد.
 2. كسانى كه ايمان آورده‌اند و كارهاى شايسته كرده‌اند، بدانند كه ما پاداش نيكوكاران را ضايع
 3. و هر كس به خدا و پيامبرش ايمان نياورده است، بداند كه براى كافران آتشى
 4. در آن روز چهره‌هايى هست زيبا و درخشان،
 5. امروز آنان را كه دين خويش لهو و بازيچه پنداشتند و زندگى دنيا فريبشان داده
 6. او راست نزد ما تقرب و بازگشتى نيكو.
 7. اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، به جاى مؤمنان كافران را به دوستى مگيريد. آيا كارى
 8. و نصيب خود را در دروغ انگاشتن آن قرار مى‌دهيد؟
 9. اگر از قوم خود كناره جسته‌ايد و جز خداى يكتا خداى ديگرى را نمى‌پرستيد، به
 10. بگو: جز اين نيست كه من بيم‌دهنده‌اى هستم و هيچ خدايى جز خداى يكتاى قهار

سوره ای دیگر از قرآن:

سوره بقره آل عمران سوره نساء
سوره مائده سوره يوسف سوره ابراهيم
سوره حجر سوره كهف سوره مريم
سوره حج سوره قصص عنكبوت
سوره سجده سوره ياسين سوره دخان
سوره فتح حجرات سوره ق
سوره نجم سوره رحمن سوره واقعه
سوره حشر سوره تبارك سوره حاقه
انشقاق سوره اعلى سوره غاشيه

دانلود سوره واقعه با صدای مشهورترین قاریان قرآن:

واقعه mp3 : قاری را برای گوش دادن انتخاب کنید و فصل واقعه کامل را با کیفیت بالا دانلود کنید
سوره واقعه احمد عجمى
احمد عجمى
سوره واقعه بندر بليله
بندر بليله
سوره واقعه خالد جليل
خالد جليل
سوره واقعه سعد غامدی
سعد غامدی
سوره واقعه سعود شريم
سعود شريم
سوره واقعه عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره واقعه عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره واقعه عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره واقعه عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره واقعه فارس عباد
فارس عباد
سوره واقعه ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره واقعه صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره واقعه الحصری
الحصری
سوره واقعه Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره واقعه ياسر دوسری
ياسر دوسری


Sunday, June 23, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید