سوره واقعه - آیه 54 , مترجم فارسی عربی انگلیسی.

 1. آیه
 2. تفسیر
 3. mp3
ترجمه معانی آیات قرآن کریم به فارسی - حسین تاجی گله داری - تفسیر نور (مصطفی خرم‌دل) سوره واقعه آیه 54 (Al-Waqiah - الواقعة).
  
   

﴿فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ﴾
[ الواقعة: 54]

و بر سر آن آب جوشان خواهيد نوشيد.


آیه 54 سوره واقعه فارسى

آنگاه بر آن از آب جوشان می نوشید,

متن سوره واقعه

تفسیر آیه 54 سوره واقعه مختصر


و بر روی آن از آب بسیار سوزان خواهید نوشید.

تفسیر نور (مصطفی خرم‌دل)


و روی آن، آب جوشان و سوزان خواهید نوشید. [[«شَارِبُونَ»: نوشندگان. مراد نوشیدن با اجبار و اکراه است.]]


English - Sahih International


And drinking on top of it from scalding water

دانلود آيه 54 سوره واقعه صوتی

فشاربون عليه من الحميم

سورة: الواقعة - آية: ( 54 )  - جزء: ( 27 )  -  صفحة: ( 536 )

English Türkçe Indonesia
Русский Français فارسی
تفسير Urdu اعراب

آیاتی از قرآن کریم به زبان فارسی

 1. به زودى پروردگارت تو را عطا خواهد داد تا خشنود شوى.
 2. و تو چه دانى كه آنچه در شب آيد چيست؟
 3. و بر قريه‌اى كه بر آن باران عذاب باريده بوديم گذر مى‌كردند. آيا آن را
 4. هر آينه پروردگار تو بهتر مى‌داند چه كسى از طريق او گمراه گشته، كه او
 5. در آنچه خدايت ارزانى داشته، سراى آخرت را بجوى و بهره خويش را از دنيا
 6. كسانى را كه ايمان آورده‌اند و كارهاى شايسته كرده‌اند، به بهشتهايى كه نهرها در آن
 7. چه كسى است ستمكارتر از آنكه به خدا دروغ مى‌بندد يا آيات او را دروغ
 8. گفت: دانش من به كارهايى كه مى‌كنند نمى‌رسد.
 9. پس اگر آنها را در جنگ بيابى پراكنده‌شان ساز تا پيروانشان نيز پراكنده شوند، باشد
 10. در آنجا از هر گونه ميوه‌اى دو قسم هست.

سوره ای دیگر از قرآن:

سوره بقره آل عمران سوره نساء
سوره مائده سوره يوسف سوره ابراهيم
سوره حجر سوره كهف سوره مريم
سوره حج سوره قصص عنكبوت
سوره سجده سوره ياسين سوره دخان
سوره فتح حجرات سوره ق
سوره نجم سوره رحمن سوره واقعه
سوره حشر سوره تبارك سوره حاقه
انشقاق سوره اعلى سوره غاشيه

دانلود سوره واقعه با صدای مشهورترین قاریان قرآن:

واقعه mp3 : قاری را برای گوش دادن انتخاب کنید و فصل واقعه کامل را با کیفیت بالا دانلود کنید
سوره واقعه احمد عجمى
احمد عجمى
سوره واقعه بندر بليله
بندر بليله
سوره واقعه خالد جليل
خالد جليل
سوره واقعه سعد غامدی
سعد غامدی
سوره واقعه سعود شريم
سعود شريم
سوره واقعه عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره واقعه عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره واقعه عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره واقعه عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره واقعه فارس عباد
فارس عباد
سوره واقعه ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره واقعه صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره واقعه الحصری
الحصری
سوره واقعه Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره واقعه ياسر دوسری
ياسر دوسری


Wednesday, June 12, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید