سوره يوسف - آیه 70 , مترجم فارسی عربی انگلیسی.

 1. آیه
 2. تفسیر
 3. mp3
ترجمه معانی آیات قرآن کریم به فارسی - حسین تاجی گله داری - تفسیر نور (مصطفی خرم‌دل) سوره يوسف آیه 70 (Yusuf - يوسف).
  
   

﴿فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ﴾
[ يوسف: 70]

چون بارهايشان را مهيا كرد، جام را در بار برادر نهاد. آنگاه منادى ندا داد: اى كاروانيان، شما دزدانيد.


آیه 70 سوره يوسف فارسى

پس هنگامی که بارهای آنها مهیا کرد ، جام (آبخوری پادشاه) را در بار برادرش گذاشت، سپس ندا دهنده ی ندا داد :«ای کاروانیان ، بدون شک شما دزد هستید».

متن سوره يوسف

تفسیر آیه 70 سوره يوسف مختصر


پس وقتی یوسف علیه السلام به خدمتکارانش دستور داد که شتر برادرش را از طعام بارگیری کنند پیمانۀ پادشاه را که با آن آذوقه برای کسانی‌که برای گرفتن آذوقه می‌آمدند پیمانه می‌کرد بدون علم برادرانش در بار برادر تنی خویش قرار داد تا از این طریق او را کنار خویش نگه دارد. پس وقتی‌که برای بازگشت به‌سوی خانواده‌شان به راه افتادند منادی‌ای از پشت سرشان ندا زد: ای صاحبان شترهای بارگیری ‌شده با آذوقه، همانا شما دزد هستید.

تفسیر نور (مصطفی خرم‌دل)


هنگامی که بار و بنه آنان را آماده کرد، پیمانه (ی قیمتی شاه را) در بارِ برادرش (بنیامین) نهاد. پس (از رهسپار شدن و پیمودن مسافتی) ندادهنده‌ای (از اطرافیان یوسف) فریاد برآورد: ای کاروانیان! شما دزدید، (بایستید و تکان مخورید). [[«السِّقَایَةَ»: پیمانه‌ای که بدان آب می‌خورند. یا پیمانه‌ای که بدان گندم و جو را می‌پیمایند. «رَحْلِ»: جُل و رختی که همچون زین بر پشت شتر می‌بندند و بر آن سوار می‌شوند. بر بار و کالای شتر نیز اطلاق می‌گردد. در اینجا معنی دوم مراد است. «أَذَّنَ»: صدا زد. فریاد برآورد. «مُؤَذِّن»: فریاد کننده. ندا دهنده. «الْعِیرُ»: شتران. اسم جمع است و از لفظ خود دارای مفرد نیست. در اینجا مراد اهل کاروان، یعنی کاروانیان است. «إِنَّکُمْ لَسَارِقُونَ»: بیان این جمله می‌تواند به خاطر دزدیدن یوسف از پدر باشد، یا ندادهنده آن را از پیش خود گفته باشد، یا برای دفع ضرری به ضرری خفیفتر از آن باشد، و یا این که راه چاره‌ای بوده که خدا آن را برای یوسف مباح کرده باشد (نگا: ص / 44).]]


English - Sahih International


So when he had furnished them with their supplies, he put the [gold measuring] bowl into the bag of his brother. Then an announcer called out, "O caravan, indeed you are thieves."

دانلود آيه 70 سوره يوسف صوتی

فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون

سورة: يوسف - آية: ( 70 )  - جزء: ( 13 )  -  صفحة: ( 244 )

English Türkçe Indonesia
Русский Français فارسی
تفسير Urdu اعراب

آیاتی از قرآن کریم به زبان فارسی

 1. توانگران و آنان كه گشايشى در كار آنهاست، نبايد سوگند بخورند كه به خويشاوندان و
 2. چهره‌هايى در آن روز درخشانند،
 3. و اگر آن پيامبر را از ميان فرشتگان بر مى‌گزيديم باز هم او را به
 4. آنان كه ربا مى‌خورند، در قيامت چون كسانى از قبر برمى‌خيزند كه به افسون شيطان
 5. اگر آن دو به كوشش از تو بخواهند تا چيزى را كه نمى‌دانى چيست با
 6. شايد، كارهاى شايسته‌اى را كه ترك كرده بودم به جاى آورم. هرگز. اين سخنى است
 7. اوست خدايى كه به ميان مردمى بى‌كتاب پيامبرى از خودشان مبعوث داشت تا آياتش را
 8. و بر روى زمين قطعه‌هايى است در كنار يكديگر و باغهاى انگور و كشتزارها و
 9. بگو: اى اهل كتاب، بياييد از آن كلمه‌اى كه پذيرفته ما و شماست پيروى كنيم:
 10. گفت: اى پسران من، از يك دروازه داخل مشويد؛ از دروازه‌هاى مختلف داخل شويد. و

سوره ای دیگر از قرآن:

سوره بقره آل عمران سوره نساء
سوره مائده سوره يوسف سوره ابراهيم
سوره حجر سوره كهف سوره مريم
سوره حج سوره قصص عنكبوت
سوره سجده سوره ياسين سوره دخان
سوره فتح حجرات سوره ق
سوره نجم سوره رحمن سوره واقعه
سوره حشر سوره تبارك سوره حاقه
انشقاق سوره اعلى سوره غاشيه

دانلود سوره يوسف با صدای مشهورترین قاریان قرآن:

يوسف mp3 : قاری را برای گوش دادن انتخاب کنید و فصل يوسف کامل را با کیفیت بالا دانلود کنید
سوره يوسف احمد عجمى
احمد عجمى
سوره يوسف بندر بليله
بندر بليله
سوره يوسف خالد جليل
خالد جليل
سوره يوسف سعد غامدی
سعد غامدی
سوره يوسف سعود شريم
سعود شريم
سوره يوسف عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره يوسف عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره يوسف عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره يوسف عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره يوسف فارس عباد
فارس عباد
سوره يوسف ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره يوسف صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره يوسف الحصری
الحصری
سوره يوسف Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره يوسف ياسر دوسری
ياسر دوسری


Thursday, June 13, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید