سوره واقعه - آیه 93 , مترجم فارسی عربی انگلیسی.

 1. آیه
 2. تفسیر
 3. mp3
ترجمه معانی آیات قرآن کریم به فارسی - حسین تاجی گله داری - تفسیر نور (مصطفی خرم‌دل) سوره واقعه آیه 93 (Al-Waqiah - الواقعة).
  
   

﴿فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ﴾
[ الواقعة: 93]

به آب جوشان مهمانش كنند،


آیه 93 سوره واقعه فارسى

پس با آب جوشان (دوزخ از او) پذیرایی می شود.

متن سوره واقعه

تفسیر آیه 93 سوره واقعه مختصر


با آبی بسیار سوزان مورد استقبال قرار می‌گیرد.

تفسیر نور (مصطفی خرم‌دل)


(همین که محتضر مرد) با آب جوشان از او پذیرائی می‌گردد! [[«نُزُلٌ»: (نگا: واقعه / 56). «حَمِیمٍ»: (نگا: واقعه / 54).]]


English - Sahih International


Then [for him is] accommodation of scalding water

دانلود آيه 93 سوره واقعه صوتی

فنـزل من حميم

سورة: الواقعة - آية: ( 93 )  - جزء: ( 27 )  -  صفحة: ( 537 )

English Türkçe Indonesia
Русский Français فارسی
تفسير Urdu اعراب

آیاتی از قرآن کریم به زبان فارسی

 1. آن كه زمين را بستر شما ساخت و برايتان راه‌ها در آن پديد آورد، باشد
 2. و چون آيات ما بر آنها خوانده شود، با خودپسندى روى برگردانند، چنان كه گويى
 3. آيا نديده‌اى كه هر كس در آسمانها و هر كس كه در زمين است و
 4. اينان نيز جز بانگى سهمناك انتظارى ندارند، چنان كه آدمى را ديگر بازگشت نباشد.
 5. تا كسانى را كه ايمان آورده‌اند و كارهاى شايسته كرده‌اند از فضل خود پاداش دهد.
 6. اين قرآن پندى است، و پرهيزكاران را بازگشتى نيكوست؛
 7. آيا اين جادوست يا شما نمى‌بينيد؟
 8. همچنين بعضى را به بعضى آزموديم، تا بگويند: آيا از ميان ما اينان بودند كه
 9. بگو: من از شما هيچ مزدى نمى‌طلبم و اين رسالت بدان مى‌گزارم تا هر كه
 10. خدا در اين جهان رسوايشان ساخت؛ ولى اگر بدانند، عذاب آخرت بزرگتر است.

سوره ای دیگر از قرآن:

سوره بقره آل عمران سوره نساء
سوره مائده سوره يوسف سوره ابراهيم
سوره حجر سوره كهف سوره مريم
سوره حج سوره قصص عنكبوت
سوره سجده سوره ياسين سوره دخان
سوره فتح حجرات سوره ق
سوره نجم سوره رحمن سوره واقعه
سوره حشر سوره تبارك سوره حاقه
انشقاق سوره اعلى سوره غاشيه

دانلود سوره واقعه با صدای مشهورترین قاریان قرآن:

واقعه mp3 : قاری را برای گوش دادن انتخاب کنید و فصل واقعه کامل را با کیفیت بالا دانلود کنید
سوره واقعه احمد عجمى
احمد عجمى
سوره واقعه بندر بليله
بندر بليله
سوره واقعه خالد جليل
خالد جليل
سوره واقعه سعد غامدی
سعد غامدی
سوره واقعه سعود شريم
سعود شريم
سوره واقعه عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره واقعه عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره واقعه عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره واقعه عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره واقعه فارس عباد
فارس عباد
سوره واقعه ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره واقعه صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره واقعه الحصری
الحصری
سوره واقعه Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره واقعه ياسر دوسری
ياسر دوسری


Friday, June 21, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید