سوره واقعه - آیه 94 , مترجم فارسی عربی انگلیسی.

 1. آیه
 2. تفسیر
 3. mp3
ترجمه معانی آیات قرآن کریم به فارسی - حسین تاجی گله داری - تفسیر نور (مصطفی خرم‌دل) سوره واقعه آیه 94 (Al-Waqiah - الواقعة).
  
   

﴿وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ﴾
[ الواقعة: 94]

و به دوزخش درآورند.


آیه 94 سوره واقعه فارسى

وبه (آتش) جهنم در آورده (وسوزانده) شود.

متن سوره واقعه

تفسیر آیه 94 سوره واقعه مختصر


و با آتش جهنم می‌سوزد.

تفسیر نور (مصطفی خرم‌دل)


و به آتش دوزخ فروانداختن و جای دادن در آن است. [[«تَصْلِیَةُ»: فرو انداختن به آتش و جای دادن در آن.]]


English - Sahih International


And burning in Hellfire

دانلود آيه 94 سوره واقعه صوتی

وتصلية جحيم

سورة: الواقعة - آية: ( 94 )  - جزء: ( 27 )  -  صفحة: ( 537 )

English Türkçe Indonesia
Русский Français فارسی
تفسير Urdu اعراب

آیاتی از قرآن کریم به زبان فارسی

 1. از آنِ اوست آنچه در آسمانها و زمين و ميان آنهاست و آنچه در زير
 2. دارايى و فرزندانشان تو را به اعجاب نيفكند. جز اين نيست كه خدا مى‌خواهد به
 3. اوست خدايى كه ستارگان را پديد آورد تا به آنها در تاريكيهاى خشكى و دريا،
 4. و اگر به آنان فرمان داده بوديم كه خود را بكشيد يا از خانه‌هايتان بيرون
 5. شايسته است كه در باره خدا جز به راستى سخن نگويم. من همراه با معجزه‌اى
 6. كه در آن سخن لغو نشنوى،
 7. به پدر و مادر نيكى مى‌كرد و جبار و گردنكش نبود.
 8. چيزى را كه به تو وحى مى‌شود پيروى كن و صبر كن تا خدا داورى
 9. براى او در آن الواح هر گونه اندرز و تفصيل هر چيز را نوشتيم. پس
 10. اينان نمى‌توانند در روى زمين از خداى بگريزند و جز او هيچ ياورى ندارند، عذابشان

سوره ای دیگر از قرآن:

سوره بقره آل عمران سوره نساء
سوره مائده سوره يوسف سوره ابراهيم
سوره حجر سوره كهف سوره مريم
سوره حج سوره قصص عنكبوت
سوره سجده سوره ياسين سوره دخان
سوره فتح حجرات سوره ق
سوره نجم سوره رحمن سوره واقعه
سوره حشر سوره تبارك سوره حاقه
انشقاق سوره اعلى سوره غاشيه

دانلود سوره واقعه با صدای مشهورترین قاریان قرآن:

واقعه mp3 : قاری را برای گوش دادن انتخاب کنید و فصل واقعه کامل را با کیفیت بالا دانلود کنید
سوره واقعه احمد عجمى
احمد عجمى
سوره واقعه بندر بليله
بندر بليله
سوره واقعه خالد جليل
خالد جليل
سوره واقعه سعد غامدی
سعد غامدی
سوره واقعه سعود شريم
سعود شريم
سوره واقعه عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره واقعه عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره واقعه عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره واقعه عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره واقعه فارس عباد
فارس عباد
سوره واقعه ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره واقعه صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره واقعه الحصری
الحصری
سوره واقعه Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره واقعه ياسر دوسری
ياسر دوسری


Wednesday, June 12, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید