Duha suresi 11. ayeti okunuşu , Ayet kelimesinin türkçe karşılığı.

 1. Ayet
 2. mp3
 3. Sayfada
Duha suresi 11 ayeti okunuşu - Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Resmi Kur'an-ı Kerim Sayfasıdır , Abdulbaki Gölpınarlı meali, Kuran Araştırmaları Vakfı & ayet nasıl okunur : Duha suresi - Ad-Dhuha aya 11 (The Glorious Morning Light).
  
   

﴿وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴾ [الضحى: 11]

ayet arapça & türkçe okunuşu

Ve emmâ bini’meti rabbike fehaddiś [Duha: 11]


Meal Kur'an-ı Kerim - Diyanet

Yalnızca Rabbinin nimetini anlat. [Duha: 11]


Duha Suresi 11. ayet tefsiri

Birinci tâlimat yetimlerle alakalıdır. Yetîmi ezmemek; onu zayıf görüp küçümseyerek üzmemek istenir. Onun maddeten ve mânen tüm haklarının korunması ve en küçük bir hakkının yenmemesi tâlimatı verilir. Çünkü Efendimiz ( s.a.s. ) yetimliği tatmış ve hakkındaki ilâhî lütfu görmüştü. Yetîm büyüyen, yetîmin hâlinden daha iyi anlar. Bu sebeple yetimlik zamanında kendi gördüğü ilâhî lütfu, ümmetinin yetimlerine göstermekle mesul tutuldu. Bu yüzdendir ki Resûlullah ( s.a.s. ) yetimlere son derece alaka gösterir, tüm ihtiyaçlarını karşılar, müslümanları da bu hayırlı amele teşvik ederdi:

 “ müslümanlar içinde en hayırlı ev; içinde yetîme iyi muamele edilen evdir. müslümanlar içinde en kötü ev de yetîme kötü muamele edilen evdir. ” ( İbn Mâce, Edeb 6 )

“ Bir kimse, müslümanların arasında bulunan bir yetimi alarak yedirip içirmek üzere evine götürürse, affedilmeyecek bir suç işlemediği takdirde, Allah Teâlâ onu mutlaka cennete koyar. ” ( Tirmizî, Birr 14/1917 )

“ Bir kimse sırf Allah rızâsı için bir yetimin başını okşarsa, elinin dokunduğu her saç teline karşılık ona sevap yazılır... ” ( Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 250 )

Merhamet Ummanı Efendimiz ( s.a.s. )’in şu örnek davranışı ruhları tesir altına alıp mü’mini yetimlerin hâmisi olmaya yönlendirme bakımından ne kadar güzeldir:

Beşir b. Akrabe ( r.a. ) şöyle anlatıyor:

“ Uhud günü Resûlullah ( s.a.s. ) ile karşılaştım.

«−Babam ne durumda?» diye sordum.

«−Şehîd oldu, Allah’ın rahmeti onun üzerine olsun!» buyurdu. Ağlamaya başladım. Beni aldı, başımı okşadı ve devesine bindirdi. Sonra da:

«−Ben baban, Âişe de annen olsun istemez misin?» buyurdu. Ben de:

«−Anam-babam sana fedâ olsun yâ Resûlallah, tabiî ki isterim!» dedim.

Şu anda saçlarım ağardığı hâlde, Resûlullah’ın mübârek elinin değdiği yerler hâlâ siyah kalmıştır. ” ( Heysemî, Mecma‘u’z-zevâid, VIII, 161; Ali el-Müttakî, Kenzu’l-ummâl, XIII, 298/36862 )

İkinci tâlimat el açıp bir şey isteyen veya ilim ve benzeri herhangi bir talepte bulunan kimseyle alakalıdır. Bunları azarlamak, onlara sert konuşmak yasaklanır, onlara iyi davranmak emredilir. Eğer bir kimse maddi mânada bir hâcetini dile getirdiğinde, şayet imkân varsa ona yardım edilmelidir. Eğer yardım etme imkânı yoksa yumuşak sözle ve nezaketle özür beyân edilmelidir. Fakat hiçbir şekilde azarlamak, sert davranmak ve kovmak caiz değildir.

Allah dostlarından Mahmûd Sâmî Ramazanoğlu ( k.s. )’un şu davranışı bu konuda ne güzel bir örnektir:

Sâmi Efendi ( r.h. )’in bir Anadolu seyahati esnâsında Ürgüp’te bir kişi otomobillerini çevirerek kendisinden sigara parası ister. Bir sehâvet güneşi olan Sâmi Efendi, bâzı yol arkadaşlarının içten itirazlarına rağmen:

“ –Mademki istiyor, vermek lâzım ” diyerek, etrafındakilerin şaşkın bakışları arasında adamın istediği parayı hiç düşünmeden verir. Buna memnun olan fakir de niyetini değiştirip:

“ –Şimdi gidip bununla ekmek alacağım ” diyerek sevinçle oradan ayrılır.

Bu hâdise aynı zamanda sadaka olarak verilen malın helâlliği ve niyetin temizliği karşılığında meydana gelen iyilik ve güzellik tecellîsine dâir açık ve ibretli bir misaldir.

Diğer ibretli bir misal de meşhûr sûfî Hasan Basrî ( k.s. )’tan:

Bir derviş, Hasan Basrî hazretlerinden bir şey istemişti. O da hemen ayağa kalkıp gömleğini çıkardı ve dervişe verdi.

“ –Ey Hasan, eve gidip oradan bir şeyler verseydin ya! ” dediler. Hasan Basrî ( k.s. ) şöyle cevap verdi:

“ –Bir defâsında bir muhtaç mescide geldi ve; «Karnım aç!» dedi. Biz gaflet ettik, hemen yiyecek getirmedik. Onu mescitte bıraktık ve evlerimize gittik. Sabah namazına geldiğimizde bir de baktık ki, zavallı ölmüş. Kefenleyip defnettik. Ertesi gün, bir zuhûrat olarak, fakiri sardığımız kefenin mihrapta durduğunu ve üzerinde; «Kefeninizi alın, Allah kabul etmedi!» yazdığını gördük. O gün; «Bundan sonra bir ihtiyaç sahibini gördüğümde onu bekletmeyeceğim, hemen ihtiyâcını göreceğim» diye yemin ettim. ” ( Topbaş, Faziletler Medeniyeti, II, 308 )

Âyette bahsedile اَلسَّٓائِلُ  ( sâil )den maksat “ soru soran kişi ” de olabilir. Buna göre soru soran kimse ne kadar karışık sual tevcih ederse etsin, her halükarda ona şefkatle cevap vermek gerekir. Böyle durumlarda kızmak, azarlamak ve kovmak câiz görülen bir davranış değildir.

Üçüncü tâlimat ise Allah’ın nimetlerini şükrân ve minnetle anmak ve anlatmakla alakalıdır. Âyette bahsedilen “ nimet ”, Allah Teâlâ’nın Efendimiz ( s.a.s. )’e verdiği ve vermeyi va‘dettiği her türlü nimetlerdir. Bunların en büyüğü ise şüphesiz Kur’an ve peygamberlik nimetidir. Bu nimetlerin her birinin kendine münâsip bir anlatma şekli vardır. İnsanın dil ile Allah’a şükretmesi, bütün nimetlerin kendisine Allah’ın bir lütfu olarak verildiğini bilmesidir. “ Nübüvvet nimetini anlatmak ”, tebliğ ve daveti hakkını vererek ve doğru bir şekilde yerine getirmektir. “ Kur’an nimetini anlatmak ”, onu insanlar arasında yaymak ve talimatlarını insanlara anlatmaktır. “ Hidâyet nimetini anlatmak ”, yolunu şaşırmış, sapıklığa düşmüş insanlara doğru yolu göstermektir. Bu işi yaparken de bütün zorluk ve zahmetlere sabırla tahammül etmektir. Bu şekilde her nimete münasip bir şükür ve teşekkür halinde bulunmaktır.

Duhâ sûresinin peşinden gelmekte olan İnşirah sûresi de, Efendimiz ( a.s. )’a olan ilâhî lutuf ve müjdeleri saymaya devam edecektir:


Ömer Çelik Tefsiri
Duha suresi Diyanet

Duha'den 11 Ayeti'ni dinle


Duha suresi 11 ayeti anlamı - okunuşu

Rabbinin her türlü nimetini şükürle an ve anlat!


Mokhtasar tefsiri

Allah’ın senin üzerine olan nimetlerine şükret ve bunlardan bahset.


Ali Fikri Yavuz

Amma Rabbinin (sana verdiği peygamberlik) nimetini (durma insanlara) söyleyip anlat


İngilizce - Sahih International


But as for the favor of your Lord, report [it].

Duha suresi oku

Abdulbaki Gölpınarlı meali


Ve Rabbinin nimetini an, söyle.


Azerice Bunyadov Memmedeliyev


Və (həmişə) Rəbbinin sənə olan ne’mətindən söhbət aç!


Kuran Araştırmaları Vakfı


Ve Rabbinin nimetini minnet ve şükranla an.

Duha suresi (Ad-Dhuha) 11 ayeti arapça okunuşu

﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾
[ الضحى: 11]

ve emma binimeti rabbike fehaddis

وأما بنعمة ربك فحدث

سورة: الضحى - آية: ( 11 )  - جزء: ( 30 )  -  صفحة: ( 596 )


English Türkçe Indonesia
Русский Français فارسی
تفسير انجليزي اعراب

Türkçe Kur'an-ı Kerim ayetler

 1. Melekler: "Haşa, bizim dostumuz onlar değil, Sensin. Hayır; onlar bize değil cinlere tapıyorlardı, çoğu onlara
 2. İbrahim: "O halde, Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar veremeyecek olan putlara ne
 3. Kendisinin belkemiğinin kırılacağını sanır.
 4. De ki: "Koştuğunuz ortaklardan gerçeğe eriştiren var mıdır?" De ki: "Ama Allah gerçeğe eriştirir. Gerçeğe
 5. Sonunda onu ve ordularını yakalayıp denize attık. O, kınanmayı haketmişti.
 6. Ey İsrailoğulları! Sizleri düşmanınızdan kurtardık, Tur'un sağ yanını size vadettik ve üzerinize kudret helvasıyla bıldırcın
 7. And olsun, biz kendilerinden öncekileri de denemişken, insanlar, "İnandık" deyince, denenmeden bırakılacaklarını mı sanırlar? Allah
 8. Allah'la cinler (melekler) arasında da bir soy bağı icadettiler. And olsun ki, cinler de, kendilerinin
 9. Bunu yapmayışı ancak Rabbinin sana merhamet etmesindendir. Çünkü O'nun sana olan nimeti büyüktür.
 10. Sonra kirlerini giderip temizlensinler. Adaklarını yerine getirsinler. Kabe'yi tavaf etsinler.

türkçe Kuran sureleri :

Bakara suresi Âl-i İmrân Nisâ suresi
Mâide suresi Yûsuf suresi İbrâhîm suresi
Hicr suresi Kehf suresi Meryem suresi
Hac suresi Kasas suresi Ankebût suresi
As-Sajdah Yâsîn suresi Duhân suresi
fetih suresi Hucurât suresi Kâf suresi
Necm suresi Rahmân suresi vakıa suresi
Haşr suresi Mülk suresi Hâkka suresi
İnşikâk suresi Alâ suresi Gâşiye suresi

En ünlü Kur'an okuyucularının sesiyle surah Duha indirin:

Duha Suresi mp3 : Duha suresini dinlemek ve indirmek için okuyucuyu seçin Yüksek kalitede tamamlayın
Duha Suresi Ahmed El Agamy
Ahmed Al Ajmy
Duha Suresi Bandar Balila
Bandar Balila
Duha Suresi Khalid Al Jalil
Khalid Al Jalil
Duha Suresi Saad Al Ghamdi
Saad Al Ghamdi
Duha Suresi Saud Al Shuraim
Saud Al Shuraim
Duha Suresi Abdul Basit Abdul Samad
Abdul Basit
Duha Suresi Abdul Rashid Sufi
Abdul Rashid Sufi
Duha Suresi Abdullah Basfar
Abdullah Basfar
Duha Suresi Abdullah Awwad Al Juhani
Abdullah Al Juhani
Duha Suresi Fares Abbad
Fares Abbad
Duha Suresi Maher Al Muaiqly
Maher Al Muaiqly
Duha Suresi Muhammad Siddiq Al Minshawi
Al Minshawi
Duha Suresi Al Hosary
Al Hosary
Duha Suresi Al-afasi
Mishari Al-afasi
Duha Suresi Yasser Al Dosari
Yasser Al Dosari


Wednesday, July 24, 2024

Bizim için dua et, teşekkürler