Saffat suresi 166. ayeti okunuşu , Ayet kelimesinin türkçe karşılığı.

 1. Ayet
 2. mp3
 3. Sayfada
Saffat suresi 166 ayeti okunuşu - Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Resmi Kur'an-ı Kerim Sayfasıdır , Abdulbaki Gölpınarlı meali, Kuran Araştırmaları Vakfı & ayet nasıl okunur : Saffat suresi - As-Saaffat aya 166 (Those Who Set The Ranks).
  
   

﴿وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ﴾ [الصافات: 166]

ayet arapça & türkçe okunuşu

Ve-innâ lenahnu-lmusebbihûn(e) [Saffat: 166]


Meal Kur'an-ı Kerim - Diyanet

Melekler şöyle derler: "Bizim her birimizin bilinen bir makamı vardır. Şüphesiz biz sıra sıra duranlarız, şüphesiz biz Allah'ı tesbih edenleriz." [Saffat: 166]


Saffat Suresi 166. ayet tefsiri

Sûrenin girişinde Allah’ın huzurunda saf saf duran, O’nun emrini bekleyen ve aldığı emri yerine getiren meleklerden bahsedilmişti. Burada meleklerin dilinden bu hususa tekrar yer verilir. Maksat, müşriklerin önceki âyetlerde bahsedilen meleklerle alakalı düşüncelerinin yanlışlığını haber verip, meleklerle Allah arasında bir nesep bağı değil Rab-kul münâsebeti bulunduğunu beyân etmektir. Melekler ilâh değil, tek ilâh olan Allah’ın kullarıdır. O’na itaat eder, O’ndan emir almadan konuşmazlar ve yalnızca O’nun emri ile hareket ederler. ( bk. Enbiyâ 21/27 ) Her bir meleğin Allah katında belli bir makamı, hizmet ettiği belli bir yeri vardır; onu da aşıp ileri gidemezler. Rivayete göre Miraç gecesi Sidre-i Müntehâ’da iken Cebrâil biraz geri durunca, Efendimiz ( s.a.s. ): “ Burada benden ayrılacak mısın? ” diye sormuştu. O da: “ Bulunduğum bu noktadan daha ileri gidemem ”, diye cevap vermiş, Yüce Allah da meleklerin söylediği bir sö­zü nakletmek üzere: “ Bizim her birimizin Allah katında belli bir makamı ve vazifesi vardır ” ( Saffât 37/164 ) âyetlerini indirmiştir. ( Kurtubî, el-Câmi‘, XV, 90 )

Melekler hizmet ve ibâdet menzillerinde taat için saf saf dururlar. Allah’ı tesbih eder, O’nu noksan sıfatlardan tenzih ederler. Nitekim Resûlullah ( s.a.s. ) şöyle buyurur:

“ Gökte üze­rinde secde eden yahut ayakta ibâdet eden bir meleğin bulunmadı­ğı bir ayak basacak kadar bir yer dahi yoktur. ” ( Heysemî, Mecme‘u’z-zevâid, X, 358 )

“ Gerçekten ben sizin görmediklerinizi görüyor, duymadıklarınızı duyuyorum. Gök gıcırdıyor, gıcırdaması da hakkıdır. Çünkü orada yüce Allah’a secde etmek için alnını koyan hiçbir meleğin bulunmadığı dört parmaklık bir yer dahi yoktur… ” ( Tirmizî, Zühd 9/2312 )

Allah Teâlâ’ya itaat ve kulluk bakımından meleklerin düzenli saflar halinde olması, mü’minler için de güzel bir numûne teşkil eder. Onlar da aynen melekler gibi, iman, itaat, cemaatle namaz, Allah yolunda cihad gibi dinin emirlerini düzenli saflar halinde yerine getirmeye çalışırlar.

Hz. Ömer ( r.a. ) da namaza kalktığında: “ Saflarınızı doğru ve düzgün tutun. Saflarınızı düzeltin. Şüphesiz Allah sizin de, meleklerin Rableri huzurun­da durdukları gibi durmanızı ister ” der, sonra da: “ O’nun emrini alıp yerine getirmek için bizler saf saf dizilmiş bekleyenleriz ” ( Sâffât 37/165 ) buyruğunu okur, “ Ey filan sen geriye git, ey filan sen öne geç ” der, sonra da kendisi öne geçer, tekbir alıp namaza dururdu. ( Taberî, Câmi‘u’l-beyân, XXIII, 134 )

İşte Resûlullah ( s.a.s. ) ve sahâbenin Allah’ın âyetleriyle hemhal olup hayatlarını o âyetlerin mâna ve muhtevasında tanzim etmeleri böyleydi. İmandan nasibi olmayan müşriklerin ise itiraz ve bahaneden başka yaptıkları bir şey yoktu:
Ömer Çelik Tefsiri
Saffat suresi Diyanet

Saffat'den 166 Ayeti'ni dinle


Saffat suresi 166 ayeti anlamı - okunuşu

“Biz, Allah’ın her türlü eksiklik ve ortaktan uzak olduğunu sürekli ikrar ve ilan etmekteyiz.”


Mokhtasar tefsiri

Şüphesiz Yüce Allah`ın ibadet ve itaatinde saf saf dizilen melekler biziz. Şüphesiz biz, Allah`ı kendisine layık olmayan sıfatlardan ve niteliklerden tenzih edenleriz.


Ali Fikri Yavuz

Ve Muhakkak ki biz, (Allah’ı şanına lâyık olmayan şeylerden) tenzih edenleriz.”


İngilizce - Sahih International


And indeed, we are those who exalt Allah."

Saffat suresi oku

Abdulbaki Gölpınarlı meali


Ve şüphe yok ki biz, mabudumuzu tenzih ederiz elbet.


Azerice Bunyadov Memmedeliyev


Və (Allahı) təqdis edib şə’ninə tə’riflər deyirik.


Kuran Araştırmaları Vakfı


"Ve şüphesiz Allah'ı tesbih ederiz."

Saffat suresi (As-Saaffat) 166 ayeti arapça okunuşu

﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ﴾
[ الصافات: 166]

ve inna lenahnül müsebbihun

وإنا لنحن المسبحون

سورة: الصافات - آية: ( 166 )  - جزء: ( 23 )  -  صفحة: ( 452 )


English Türkçe Indonesia
Русский Français فارسی
تفسير انجليزي اعراب

Türkçe Kur'an-ı Kerim ayetler

 1. Onlar birbirlerine yalnız gösterilirler. Suçlu kimse o günün azabından kurtulmak için oğullarını, ailesini, kardeşini, kendisini
 2. Allah'a, kat kat karşılığını arttıracağı güzel bir ödünç takdiminde kim bulunur? Allah hem darlaştırır, hem
 3. Şeytana ve putlara kulluk etmekten kaçınıp, Allah'a yönelenlere, onlara, müjde vardır. Dinleyip de, en güzel
 4. Sizi bir nefisten yaratan ve gönlünün huzura kavuşacağı eşini de ondan var eden Allah'tır. Eşine
 5. Sizi hoşnut etmek için Allah'a yemin ederler. Eğer inanıyorlarsa Allah'ı ve Peygamberini hoşnut etmeleri daha
 6. Sana Kitap'ı indiren O'dur. Onda Kitap'ın temeli olan kesin anlamlı ayetler vardır, diğerleri de çeşitli
 7. Peşinden bir diğeri gelir.
 8. Allah şöyle buyurur: Ey suçlular! Bugün müminlerden ayrılın. Ey insanoğulları! Ben size, şeytana tapmayın, o
 9. Öyleyse sakın öksüze kötü muamele etme;
 10. İbrahim: "Ey Elçiler! Göreviniz nedir?" dedi.

türkçe Kuran sureleri :

Bakara suresi Âl-i İmrân Nisâ suresi
Mâide suresi Yûsuf suresi İbrâhîm suresi
Hicr suresi Kehf suresi Meryem suresi
Hac suresi Kasas suresi Ankebût suresi
As-Sajdah Yâsîn suresi Duhân suresi
fetih suresi Hucurât suresi Kâf suresi
Necm suresi Rahmân suresi vakıa suresi
Haşr suresi Mülk suresi Hâkka suresi
İnşikâk suresi Alâ suresi Gâşiye suresi

En ünlü Kur'an okuyucularının sesiyle surah Saffat indirin:

Saffat Suresi mp3 : Saffat suresini dinlemek ve indirmek için okuyucuyu seçin Yüksek kalitede tamamlayın
Saffat Suresi Ahmed El Agamy
Ahmed Al Ajmy
Saffat Suresi Bandar Balila
Bandar Balila
Saffat Suresi Khalid Al Jalil
Khalid Al Jalil
Saffat Suresi Saad Al Ghamdi
Saad Al Ghamdi
Saffat Suresi Saud Al Shuraim
Saud Al Shuraim
Saffat Suresi Abdul Basit Abdul Samad
Abdul Basit
Saffat Suresi Abdul Rashid Sufi
Abdul Rashid Sufi
Saffat Suresi Abdullah Basfar
Abdullah Basfar
Saffat Suresi Abdullah Awwad Al Juhani
Abdullah Al Juhani
Saffat Suresi Fares Abbad
Fares Abbad
Saffat Suresi Maher Al Muaiqly
Maher Al Muaiqly
Saffat Suresi Muhammad Siddiq Al Minshawi
Al Minshawi
Saffat Suresi Al Hosary
Al Hosary
Saffat Suresi Al-afasi
Mishari Al-afasi
Saffat Suresi Yasser Al Dosari
Yasser Al Dosari


Monday, July 22, 2024

Bizim için dua et, teşekkürler