Hümeze suresi 7. ayeti okunuşu , Ayet kelimesinin türkçe karşılığı.

 1. Ayet
 2. mp3
 3. Sayfada
Hümeze suresi 7 ayeti okunuşu - Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Resmi Kur'an-ı Kerim Sayfasıdır , Abdulbaki Gölpınarlı meali, Kuran Araştırmaları Vakfı & ayet nasıl okunur : Hümeze suresi - Al-Humazah aya 7 (The Scandalmonger).
  
   

﴿اَلَّت۪ي تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٔدَةِۜ ﴾ [الهمزة: 7]

ayet arapça & türkçe okunuşu

Elletî tettali’u ‘alâ-l-ef-ide(ti) [Hümeze: 7]


Meal Kur'an-ı Kerim - Diyanet

O, yüreklere çökecek olan, Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir. [Hümeze: 7]


Hümeze Suresi 7. ayet tefsiri

Allah’a kulluğu bırakıp malına tapan, diliyle ve kaş göz işaretleriyle insanları yaralayan o bedbahtlar, öte dünyada اَلْحُطَمَةُ ( Hutame )ye atılacaklardır. Hutame, cehennemin bir ismidir. “ Kırıp geçiren, parçalayan ” demektir. Çünkü cehennem, içine atılanları yakmakta, kırıp parçalamaktadır. Burada cehenneme “ hutame ” denmesinde şöyle bir incelik vardır: “ Hutame ”, hümeze ve lümeze vezinlerine uygundur. Hümeze, lümeze, söz ve davranışlarıyla insanların onurlarını kıran, şeref ve haysiyetlerini inciten, mahveden insandır. Bu davranışlarına tam uygun bir ceza olarak onlar, içine düşenleri çatır çatır kıracak ve mahvedecek olan “ hutame ”ye atılmaktadırlar. Yine bu “ hutame ” isminde, cehenneme atılanların, ateş içinde yandıkça çatır çatır kırılan odunlar gibi olacaklarına da işaret vardır. Burada hümeze ve lümeze takımına âdeta şöyle denilmektedir: “ Ey başkasının şahsiyetini, şeref ve haysiyetini kıran, taşlayan, ayıplayan ahmak! Önünde seni de böyle kırıp parçalayacak Hutame vardır. ”

Onların Hutame’ye atlışları لَيُنْبَذَنَّ ( le yünbezenne ) fiiliyle haber verilir. اَلنَّبْذُ ( nebez ), bir şeyi hiç değer vermeden, kıymetsiz ve hakir görerek atmak mânasına gelir. Bu dünyada zenginliği sebebiyle kendini değerli sanan o kişi kıyamet günü hakir biri olarak cehenneme atılacaktır. Burada Hutame, Allah Teâlâ’ya izâfe edilerek نَارُ اللّٰهِ ( nârullâh ) yâni “ Allah’ın ateşi ” olarak tarif edilir. Kur’ân-ı Kerîm’de sadece burada böyle bir ifade geçmektedir. Bunun hikmeti, sadece o ateşin dehşetini ve korkunçluğunu anlatmak için değil, aynı zamanda dünyada mal varlığı sebebiyle gurura kapılıp böbürlenenlerin Cenâb-ı Hak katında ne kadar nefretle karşılandıklarını belirtmek içindir. Allah Teâlâ, o gibileri yakacak olan bu ateşe mahsus olmak üzere onu kendine nispet etmiştir.

Hutâme’nin ateşi ta gönüllere kadar yükselecek ve onları yakacaktır. Bu ifade iki incelik taşır. Birincisi; gönül bedenin en nazik yeridir, en çok acıyı o duyar. En küçük acıyı bile hisseder. Ateşin oraya ulaşması, cehennemde yananların ne kadar dehşetli bir acı duyacaklarını ifade eder. İkincisi; gönül düşüncelerin mahallidir. İşte ateş, o kötü niyetleri, düşünceleri, bâtıl itikatları taşıyan gönülleri saracak ve bu kötü düşünceleri sebebiyle onları yakıp kavuracaktır.

Vasıfları anlatılan suçlular, cehenneme atılacak, cehennem üstlerine kapatılacaktır. Onlar için, değil kapı veya pencere, bir delik bile olmayacaktır. Üzerlerine yüksek sütunlar dikilecektir. Yahut, bu suçlular, yüksek sütunlar ile bağlanacaklardır. Yahut ateşin alevi uzun sütunlar şeklinde yükselecektir. Hâsılı onlar azap üstüne azaba, ceza üstüne cezaya uğratılacaklardır. Rabbimiz bütün kullarını azabından, cehenneminden muhafaza buyursun! Amin!...

Âhireti unutup maddeye taparak insanların maddi manevî haklarına tecavüz eden kâfirlerin daha ziyade âhirette karşılaşacakları kötü akıbeti haber veren Hümeze sûresini, böyle zalimlere Cenâb-ı Hakk’ın dünyada bile hadlerini bildireceğini hatırlatan Fîl sûresi takip edecektir:


Ömer Çelik Tefsiri
Hümeze suresi Diyanet

Hümeze'den 7 Ayeti'ni dinle


Hümeze suresi 7 ayeti anlamı - okunuşu

Bir ateş ki, acısı tâ gönüllere işleyip yakar.


Mokhtasar tefsiri

O ateş ki; insanların bedenlerinden kalplerine kadar delip geçer.


Ali Fikri Yavuz

Öyle ki, onun acısı kalblere kadar girer


İngilizce - Sahih International


Which mounts directed at the hearts.

Hümeze suresi oku

Abdulbaki Gölpınarlı meali


Öylesine ateş ki yürekleri sarar, kaplar.


Azerice Bunyadov Memmedeliyev


Elə bir od ki, ürəkləri yandırıb-yaxar.


Kuran Araştırmaları Vakfı


(Yandıkça) tırmanıp kalplerin ta üstüne çıkar.

Hümeze suresi (Al-Humazah) 7 ayeti arapça okunuşu

﴿الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ﴾
[ الهمزة: 7]

elleti tettaliu alel'ef'ideh

التي تطلع على الأفئدة

سورة: الهمزة - آية: ( 7 )  - جزء: ( 30 )  -  صفحة: ( 601 )


English Türkçe Indonesia
Русский Français فارسی
تفسير انجليزي اعراب

Türkçe Kur'an-ı Kerim ayetler

 1. De ki: "İstediğinizi işleyin; Allah, Peygamberi ve müminler işlediklerinizi görecektir. Hepiniz, görülmeyeni ve görüleni bilen
 2. "Yoksulun yiyeceği ile ilgilenmezdi."
 3. /. Allah şeytanın karıştırdığını, kalblerinde hastalık bulunan ve kalbleri kaskatı olan kimseleri sınamayı vesile kılar.
 4. Ad milleti peygamberini yalanlamıştı; Benim azabım ve uyarmam nasılmış?
 5. Onlardan arda kalmış bir şey görür müsün?
 6. Hangi biriniz, kendisi ihtiyarlamış ve çocukları da güçsüzken, altlarından ırmaklar akan, hurma, üzüm ve her
 7. Karılarına zina isnat edip de kendilerinden başka şahidleri olmayanların şahidliği, kendisinin doğru sözlülerden olduğuna Allah'ı
 8. Onlardan bir takımı, Kitapta olmadığı halde Kitaptan zannedesiniz diye dillerini eğip bükerler. O, Allah katından
 9. Ahirete inanmayanların yaptıkları işleri kendilerine güzel göstermişizdir; bu yüzden körü körüne bocalarlar.
 10. İnkar edenler: "Kuran ona bir defada indirilmeliydi" derler. Oysa Biz onu böylece senin kalbine yerleştirmek

türkçe Kuran sureleri :

Bakara suresi Âl-i İmrân Nisâ suresi
Mâide suresi Yûsuf suresi İbrâhîm suresi
Hicr suresi Kehf suresi Meryem suresi
Hac suresi Kasas suresi Ankebût suresi
As-Sajdah Yâsîn suresi Duhân suresi
fetih suresi Hucurât suresi Kâf suresi
Necm suresi Rahmân suresi vakıa suresi
Haşr suresi Mülk suresi Hâkka suresi
İnşikâk suresi Alâ suresi Gâşiye suresi

En ünlü Kur'an okuyucularının sesiyle surah Hümeze indirin:

Hümeze Suresi mp3 : Hümeze suresini dinlemek ve indirmek için okuyucuyu seçin Yüksek kalitede tamamlayın
Hümeze Suresi Ahmed El Agamy
Ahmed Al Ajmy
Hümeze Suresi Bandar Balila
Bandar Balila
Hümeze Suresi Khalid Al Jalil
Khalid Al Jalil
Hümeze Suresi Saad Al Ghamdi
Saad Al Ghamdi
Hümeze Suresi Saud Al Shuraim
Saud Al Shuraim
Hümeze Suresi Abdul Basit Abdul Samad
Abdul Basit
Hümeze Suresi Abdul Rashid Sufi
Abdul Rashid Sufi
Hümeze Suresi Abdullah Basfar
Abdullah Basfar
Hümeze Suresi Abdullah Awwad Al Juhani
Abdullah Al Juhani
Hümeze Suresi Fares Abbad
Fares Abbad
Hümeze Suresi Maher Al Muaiqly
Maher Al Muaiqly
Hümeze Suresi Muhammad Siddiq Al Minshawi
Al Minshawi
Hümeze Suresi Al Hosary
Al Hosary
Hümeze Suresi Al-afasi
Mishari Al-afasi
Hümeze Suresi Yasser Al Dosari
Yasser Al Dosari


Saturday, July 20, 2024

Bizim için dua et, teşekkürler