Vakıa suresi 75. ayeti okunuşu , Ayet kelimesinin türkçe karşılığı.

 1. Ayet
 2. mp3
 3. Sayfada
Vakıa suresi 75 ayeti okunuşu - Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Resmi Kur'an-ı Kerim Sayfasıdır , Abdulbaki Gölpınarlı meali, Kuran Araştırmaları Vakfı & ayet nasıl okunur : Vakıa suresi - Al-Waqiah aya 75 (The Inevitable, The Event).
  
   

﴿فَلَٓا اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِۙ ﴾ [الواقعة: 75]

ayet arapça & türkçe okunuşu

Felâ uksimu bimevâki’i-nnucûm(i) [Vakıa: 75]


Meal Kur'an-ı Kerim - Diyanet

Hayır; yıldızların yerleri üzerine yemin ederim; ki bunun ne büyük yemin olduğunu bir bilseniz! [Vakıa: 75]


Vakıa Suresi 75. ayet tefsiri

اَلنُّجُومُ  ( nucûm ), yıldız mânasındaki اَلنَّجْمُ  ( necm ) kelimesinin çoğulu olup “ yıldızlar ” demektir. مَوَاقِعُ ( mevâkı ) ise “ bulunulan yer, doğuş yeri, batış yeri, düşüş yeri, menzil ” gibi anlamlara gelen “ mevkı ” kelimesinin çoğuludur. Kur’ân-ı Kerîm’in peyderpey inen her parçasına da “ necm ” ve “ nücûm ” denilmektedir. Buna göre buradaki yemini iki türlü yorumlamak mümkündür:

        Allah Teâlâ yıldızların doğdukları ve battıkları yerlere, gökteki mevzi, menzil ve yörüngelerine, kayıp düştükleri yerlere veya kıyâmet günü döküldükleri sıra düşecekleri mevkilere yemin etmekte, bu yeminin gerçekten pek büyük bir yemin olduğunu bildirmekte, peşinden de yeminin cevabı olarak Kur’an’ın çok şerefli bir kitap olduğunu ve korunduğunu haber vermektedir.

Yıldızlar ve yıldızların doğup battıkları yerler ile Kur’an’ın Kerîm ve onun âyetlerinin indirilişi arasında şöyle bir irtibat kurulabilir: Yıldızlar âleminde nasıl ince ve dakîk ölçüler üzerine kurulmuş son derece sağlam, düzenli ve birbiriyle irtibatlı bir nizam varsa, Kur’ân-ı Kerîm de aynı şekilde hem lafız hem de mâna cihetiyle sağlam, düzenli ve birbiriyle irtibatlı eşsiz bir nizama sahiptir. Çünkü kâinattaki bu yıldızlar sistemini yaratan da, Kur’ân-ı Kerîm’i inzâl eden de aynı zattır. Yıldızlar, aslında birbirlerine sıkıca bağlı bir sistem içinde oldukları halde, gökte nasıl yayılmışlarsa ve zâhirde sanki hiçbir bağlantıları yokmuş gibi görünüyorlarsa, Kur’ân-ı Kerîm’in ayetleri ve konuları, zâhiren dağınık gibi görünse de, aynı şekilde birbirlerine bağlı, uyum ve âhenk içindedir. Bir hayat nizamını öğreten bu kitaptaki nizam, sağlam bir akîdeye dayalı ahlâk, ibâdet, muamelât, medeniyet, iktisat, siyaset, adâlet, barış ve savaş kanunlarını, kısaca hayatın tüm yönlerini şumûlüne almaktadır. Bu hayat nizamının el kitabı mâhiyetindeki bu kitapta emredilen tüm talimatlar birbiriyle son derece uyum içinde olmalarına rağmen ayrı mahal ve mevkilerde indirilmiştir. Ayrıca bu yıldızlar nizamı insanların müdâhalesinden bağımsız olup, nasıl kendisinde hiç bir değişiklik yapılamazsa, Kur’ân-ı Kerîm de aynı şekilde sapasağlam ve dosdoğru bir yol gösterici olup, hiç kimsenin onda bir değişiklik yapma imkânı bulunmamaktadır.

        Allah Teâlâ burada Kur’ân-ı Kerîm’in nâzil olan her parçasına, onun nâzil olduğu yere yemin etmiş de olabilir.

Buna göre “ nucûmün mevkileri ”nden maksat; Peygamberin ve hafızların kalpleri, yazıldıkları sahifeler, ayetlerin ifade ettiği mânalar, yahut âyetlerin nüzûlüne sebep olan hadiseler ve hükümlerdir. Bu yeminle Kur’an’ın şerefini ve yüceliğini bildiren cevabı arasındaki irtibat zaten açıktır.

Devam eden âyetlerde Kur’an’ın şerefi ve bir kısım özellikleri şöyle haber verilir:
Ömer Çelik Tefsiri
Vakıa suresi Diyanet

Vakıa'den 75 Ayeti'ni dinle


Vakıa suresi 75 ayeti anlamı - okunuşu

Yıldızların düştüğü yerlere ve peyderpey inen Kur’an’ın her bir bölümüne yemin ederim.


Mokhtasar tefsiri

Yüce Allah, yıldızların yer ve yörüngelerine yemin etmiştir.


Ali Fikri Yavuz

Peyderpey inen Kur’an’a yemin ederim


İngilizce - Sahih International


Then I swear by the setting of the stars,

Vakıa suresi oku

Abdulbaki Gölpınarlı meali


Andolsun yıldızların yerlerine.


Azerice Bunyadov Memmedeliyev


Ulduzların (bürclərdəki) mənzillərinə (yaxud doğub-batdığı yerlərə) and olsun ki –


Kuran Araştırmaları Vakfı


Hayır! Yıldızların yerlerine yemin ederim ki,

Vakıa suresi (Al-Waqiah) 75 ayeti arapça okunuşu

﴿۞ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾
[ الواقعة: 75]

fela uksimü bimevakiin nücum

فلا أقسم بمواقع النجوم

سورة: الواقعة - آية: ( 75 )  - جزء: ( 27 )  -  صفحة: ( 536 )


English Türkçe Indonesia
Русский Français فارسی
تفسير انجليزي اعراب

Türkçe Kur'an-ı Kerim ayetler

 1. Öyleyse sakın öksüze kötü muamele etme;
 2. Sizi alevler saçan ateşle uyardım;
 3. Fakat kitabı kendisine solundan verilen kimse: "Kitabım keşke bana verilmeseydi; keşke hesabımın ne olduğunu bilmeseydim;
 4. Bu sana anlattıklarımız, kasabaların başından geçenlerdir. Onların bir kısmı hala duruyor, bir kısmı ise silinip
 5. "Rabbimiz! Bizi, inkar edenlerle deneme; bizi bağışla, doğrusu Sen, güçlü olan, Hakim olansın."
 6. Canlar bedenlerle birleştirildiği zaman;
 7. Doğrusu Rabbinin söz verdiği azabı hak edenler, can yakıcı azabı görene kadar kendilerine her türlü
 8. Senden, başlarına acele azap getirmeni istiyorlar. Allah sözünden asla caymayacaktır. Rabbinin katında bir gün, saydıklarınızdan
 9. Ey inananlar! Allah'tan, sakınılması gerektiği gibi sakının, sizler ancak müslüman olarak can verin.
 10. And olsun ki sana da, senden önceki peygamberlere de vahyolunmuştur: "And olsun, eğer Allah'a ortak

türkçe Kuran sureleri :

Bakara suresi Âl-i İmrân Nisâ suresi
Mâide suresi Yûsuf suresi İbrâhîm suresi
Hicr suresi Kehf suresi Meryem suresi
Hac suresi Kasas suresi Ankebût suresi
As-Sajdah Yâsîn suresi Duhân suresi
fetih suresi Hucurât suresi Kâf suresi
Necm suresi Rahmân suresi vakıa suresi
Haşr suresi Mülk suresi Hâkka suresi
İnşikâk suresi Alâ suresi Gâşiye suresi

En ünlü Kur'an okuyucularının sesiyle surah Vakıa indirin:

Vakıa Suresi mp3 : Vakıa suresini dinlemek ve indirmek için okuyucuyu seçin Yüksek kalitede tamamlayın
Vakıa Suresi Ahmed El Agamy
Ahmed Al Ajmy
Vakıa Suresi Bandar Balila
Bandar Balila
Vakıa Suresi Khalid Al Jalil
Khalid Al Jalil
Vakıa Suresi Saad Al Ghamdi
Saad Al Ghamdi
Vakıa Suresi Saud Al Shuraim
Saud Al Shuraim
Vakıa Suresi Abdul Basit Abdul Samad
Abdul Basit
Vakıa Suresi Abdul Rashid Sufi
Abdul Rashid Sufi
Vakıa Suresi Abdullah Basfar
Abdullah Basfar
Vakıa Suresi Abdullah Awwad Al Juhani
Abdullah Al Juhani
Vakıa Suresi Fares Abbad
Fares Abbad
Vakıa Suresi Maher Al Muaiqly
Maher Al Muaiqly
Vakıa Suresi Muhammad Siddiq Al Minshawi
Al Minshawi
Vakıa Suresi Al Hosary
Al Hosary
Vakıa Suresi Al-afasi
Mishari Al-afasi
Vakıa Suresi Yasser Al Dosari
Yasser Al Dosari


Sunday, June 23, 2024

Bizim için dua et, teşekkürler