سوره يوسف - آیه 103 , مترجم فارسی عربی انگلیسی.

 1. آیه
 2. تفسیر
 3. mp3
ترجمه معانی آیات قرآن کریم به فارسی - حسین تاجی گله داری - تفسیر نور (مصطفی خرم‌دل) سوره يوسف آیه 103 (Yusuf - يوسف).
  
   

﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾
[ يوسف: 103]

هر چند تو به ايمانشان حريص باشى، بيشتر مردم ايمان نمى‌آورند.


آیه 103 سوره يوسف فارسى

و بیشتر مردم – و اگر چه (برایمان شان) حرص ورزی – مؤمن نخواهند بود .

متن سوره يوسف

تفسیر آیه 103 سوره يوسف مختصر


و -ای رسول- بیشتر مردم ایمان نمی‌آورند هر چند که تمام کوشش خویش را به خرج دهی تا ایمان بیاورند، پس خودت را به خاطر افسوس بر آنها نابود نکن.

تفسیر نور (مصطفی خرم‌دل)


بیشتر مردم (به سبب تصمیم بر کفر و پیروی از هوا و هوس، به تو) ایمان نمی‌آورند، هرچند که تلاش کنی (و در راهنمائی ایشان بسیار خویشتن را زحمت دهی). [[«وَ لَوْ حَرَصْتَ»: هرچند که بر آن شوق و علاقه و تلاش و کوشش داشته باشی (نگا: نساء / 129). «وَ مَآ أَکْثَرُ النَّاسِ ... بِمُؤْمِنِینَ»: (نگا: قصص / 56، سبأ / 13).]]


English - Sahih International


And most of the people, although you strive [for it], are not believers.

دانلود آيه 103 سوره يوسف صوتی

وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين

سورة: يوسف - آية: ( 103 )  - جزء: ( 13 )  -  صفحة: ( 247 )

English Türkçe Indonesia
Русский Français فارسی
تفسير Urdu اعراب

آیاتی از قرآن کریم به زبان فارسی

 1. اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، مى‌دانيد كه نبايد به خدا و پيامبر خيانت كنيد و
 2. اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، از شكيبايى و نماز مدد جوييد كه خدا با شكيبايان
 3. دوست دارند همچنان كه خود به راه كفر مى‌روند شما نيز كافر شويد تا برابر
 4. و پروردگار تو فضل خود را بر مردم ارزانى مى‌دارد، ولى بيشترينشان شكر نمى‌گويند.
 5. گفتند: با اين گروه نيرومند كه ما هستيم اگر گرگ او را بخورد، از زيانكاران
 6. آنان كه كافر شده‌اند نپندارند كه جسته‌اند، زيرا خدا را ناتوان نمى‌سازند.
 7. و اين است راه راست من. از آن پيروى كنيد و به راه‌هاى گوناگون مرويد
 8. و همگيشان در روز قيامت تنها نزد او مى‌آيند.
 9. كردار نيك و بد هر انسانى را چون طوقى به گردنش آويخته‌ايم. و در روز
 10. كسانى هستند كه بر خود ستم روا داشته‌اند؛ چون فرشتگان جانشان را بستانند، سر تسليم

سوره ای دیگر از قرآن:

سوره بقره آل عمران سوره نساء
سوره مائده سوره يوسف سوره ابراهيم
سوره حجر سوره كهف سوره مريم
سوره حج سوره قصص عنكبوت
سوره سجده سوره ياسين سوره دخان
سوره فتح حجرات سوره ق
سوره نجم سوره رحمن سوره واقعه
سوره حشر سوره تبارك سوره حاقه
انشقاق سوره اعلى سوره غاشيه

دانلود سوره يوسف با صدای مشهورترین قاریان قرآن:

يوسف mp3 : قاری را برای گوش دادن انتخاب کنید و فصل يوسف کامل را با کیفیت بالا دانلود کنید
سوره يوسف احمد عجمى
احمد عجمى
سوره يوسف بندر بليله
بندر بليله
سوره يوسف خالد جليل
خالد جليل
سوره يوسف سعد غامدی
سعد غامدی
سوره يوسف سعود شريم
سعود شريم
سوره يوسف عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره يوسف عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره يوسف عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره يوسف عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره يوسف فارس عباد
فارس عباد
سوره يوسف ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره يوسف صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره يوسف الحصری
الحصری
سوره يوسف Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره يوسف ياسر دوسری
ياسر دوسری


Thursday, June 13, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید