سوره قصص - آیه 24 , مترجم فارسی عربی انگلیسی.

 1. آیه
 2. تفسیر
 3. mp3
ترجمه معانی آیات قرآن کریم به فارسی - حسین تاجی گله داری - تفسیر نور (مصطفی خرم‌دل) سوره قصص آیه 24 (Al-Qasas - القصص).
  
   

﴿فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾
[ القصص: 24]

گوسفندانشان را آب داد. سپس به سايه بازگشت و گفت: اى پروردگار من، من به آن نعمتى كه برايم مى‌فرستى نيازمندم.


آیه 24 سوره قصص فارسى

پس (موسی) برای گوسفندان آن دو آب داد، سپس رو به سایه آورد،آنگاه گفت : « پروردگارا! من هرخیری که بر من بفرستی نیازمند هستم».

متن سوره قصص

تفسیر آیه 24 سوره قصص مختصر


پس به آن دو دلسوزی کرد و گوسفندان‌شان را آب داد، سپس به‌سوی سایه بازگشت و در آنجا استراحت کرد، و با اشاره به نیاز خویش پروردگارش را خواند، و گفت: پروردگارا به‌راستی‌که من به هر خیری که برایم بفرستی نیازمندم.

تفسیر نور (مصطفی خرم‌دل)


(موسی دلش به حال آنان سوخت، و) گوسفندان ایشان را سیراب کرد. سپس (از فرط خستگی) به زیر سایه (ی درختی) رفت و عرضه داشت: پروردگارا! من نیازمند هر آن خیری هستم که برایم حواله و روانه فرمائی. [[«تَوَلّی»: پشت کرد و رفت. «خَیْرٍ»: رزق و روزی. خوبی و نیکی. «إِنِّی ... فَقِیرٌ»: هر رزقی که برای من فرستی نیازمند آنم، و هر گونه نیکوئیی که در حق من کنی محتاج بدانم.]]


English - Sahih International


So he watered [their flocks] for them; then he went back to the shade and said, "My Lord, indeed I am, for whatever good You would send down to me, in need."

دانلود آيه 24 سوره قصص صوتی

فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنـزلت إلي من خير فقير

سورة: القصص - آية: ( 24 )  - جزء: ( 20 )  -  صفحة: ( 388 )

English Türkçe Indonesia
Русский Français فارسی
تفسير Urdu اعراب

آیاتی از قرآن کریم به زبان فارسی

 1. گفت: آرى، همه از مقربان خواهيد بود.
 2. و خدا زمين را چون فرشى برايتان بگسترد،
 3. ايشان را از ميان بتانشان شفيعانى نيست. و ديگر به بتان خود باور ندارند.
 4. با هر ميوه‌اى كه آرزو كنند.
 5. هيچ مرد مؤمن و زن مؤمنى را نرسد كه چون خدا و پيامبرش در كارى
 6. كه عذاب پروردگارت واقع شدنى است.
 7. آنان كه ايمان آورده‌اند و كارهاى نيكو كرده‌اند، و نماز خوانده‌اند و زكات داده‌اند، مزدشان
 8. آن روز كه همگان آشكار شوند. هيچ چيز از آنها بر خدا پوشيده نماند. در
 9. شما را چه مى‌شود كه از شكوه خداوند نمى‌ترسيد،
 10. اينان كه قوم ما هستند، به جز او خدايانى اختيار كرده‌اند. چرا براى اثبات خدايى

سوره ای دیگر از قرآن:

سوره بقره آل عمران سوره نساء
سوره مائده سوره يوسف سوره ابراهيم
سوره حجر سوره كهف سوره مريم
سوره حج سوره قصص عنكبوت
سوره سجده سوره ياسين سوره دخان
سوره فتح حجرات سوره ق
سوره نجم سوره رحمن سوره واقعه
سوره حشر سوره تبارك سوره حاقه
انشقاق سوره اعلى سوره غاشيه

دانلود سوره قصص با صدای مشهورترین قاریان قرآن:

قصص mp3 : قاری را برای گوش دادن انتخاب کنید و فصل قصص کامل را با کیفیت بالا دانلود کنید
سوره قصص احمد عجمى
احمد عجمى
سوره قصص بندر بليله
بندر بليله
سوره قصص خالد جليل
خالد جليل
سوره قصص سعد غامدی
سعد غامدی
سوره قصص سعود شريم
سعود شريم
سوره قصص عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره قصص عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره قصص عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره قصص عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره قصص فارس عباد
فارس عباد
سوره قصص ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره قصص صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره قصص الحصری
الحصری
سوره قصص Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره قصص ياسر دوسری
ياسر دوسری


Friday, June 21, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید