سوره عبس - آیه 4 , مترجم فارسی عربی انگلیسی.

  1. آیه
  2. تفسیر
  3. mp3
ترجمه معانی آیات قرآن کریم به فارسی سوره عبس آیه 4 (Abasa - عبس).
  
   

﴿أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَىٰ﴾
[ عبس: 4]

يا پند گيرد و پند تو سودمندش افتد.

متن سوره عبس

تفسیر نور (مصطفی خرم‌دل)


یا این که پند گیرد و اندرز بدو سود برساند. [[«یَذَّکَّرُ»: متّعظ شود. پندپذیر گردد. «فَتَنفَعَهُ»: فعل (تَنفَعَ) منصوب به (أَنْ) مقدّر بعد از فاء سببیّه است و جواب (لَعَلَّ) است (نگا: غافر / 37). «الذِّکْری»: (نگا: انعام / 69 و 90، اعراف / 2، هود / 114 و 120).]]


English - Sahih International


يا پند گيرد و پند تو سودمندش افتد.

آيه 4 سوره عبس را بشنوید

أو يذكر فتنفعه الذكرى

سورة: عبس - آية: ( 4 )  - جزء: ( 30 )  -  صفحة: ( 585 )

English Türkçe Indonesia
Русский Français فارسی
تفسير انجليزي اعراب

سوره ای دیگر از قرآن:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره عبس با صدای مشهورترین قاریان قرآن:

عبس mp3 : قاری را برای گوش دادن انتخاب کنید و فصل عبس کامل را با کیفیت بالا دانلود کنید
سوره عبس احمد عجمى
احمد عجمى
سوره عبس بندر بليله
بندر بليله
سوره عبس خالد جليل
خالد جليل
سوره عبس سعد غامدی
سعد غامدی
سوره عبس سعود شريم
سعود شريم
سوره عبس عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره عبس عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره عبس عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره عبس عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره عبس فارس عباد
فارس عباد
سوره عبس ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره عبس صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره عبس الحصری
الحصری
سوره عبس Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره عبس ياسر دوسری
ياسر دوسری


Friday, December 2, 2022
به قرآن کریم چنگ بزنید