سوره دخان - آیه 46 , مترجم فارسی عربی انگلیسی.

 1. آیه
 2. تفسیر
 3. mp3
ترجمه معانی آیات قرآن کریم به فارسی - حسین تاجی گله داری - تفسیر نور (مصطفی خرم‌دل) سوره دخان آیه 46 (Ad-Dukhaan - الدخان).
  
   

﴿كَغَلْيِ الْحَمِيمِ﴾
[ الدخان: 46]

همانند جوشيدن آب جوشان.


آیه 46 سوره دخان فارسى

جوششی همچون آب جوشان.

متن سوره دخان

تفسیر آیه 46 سوره دخان مختصر


مانند جوشیدن آب در آخرین درجۀ حرارت.

تفسیر نور (مصطفی خرم‌دل)


جوششی همچون آب گرم و داغ. [[«الْحَمِیمِ»: آب بسیار گرم و پرحرارت (نگا: انعام / 70، یونس / 4، حجّ / 19).]]


English - Sahih International


Like the boiling of scalding water.

دانلود آيه 46 سوره دخان صوتی

كغلي الحميم

سورة: الدخان - آية: ( 46 )  - جزء: ( 25 )  -  صفحة: ( 498 )

English Türkçe Indonesia
Русский Français فارسی
تفسير Urdu اعراب

آیاتی از قرآن کریم به زبان فارسی

 1. گفت: اى قوم من، من بيم‌دهنده‌اى روشنگرم،
 2. او و همه كسانش را نجات داديم.
 3. ابراهيم گفت: اى پروردگار من، به من بنماى كه مردگان را چگونه زنده مى‌سازى. گفت:
 4. اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، اگر به فوجى از دشمن برخورديد پايدارى كنيد و خدا
 5. و پروردگار تو فضل خود را بر مردم ارزانى مى‌دارد، ولى بيشترينشان شكر نمى‌گويند.
 6. و هر كس به خدا و پيامبرش ايمان نياورده است، بداند كه براى كافران آتشى
 7. ما بهتر مى‌دانيم كه چون به تو گوش مى‌دهند، چرا گوش مى‌دهند، يا وقتى كه
 8. آنان كه بى‌هيچ حجتى كه از آسمان آمده باشد درباره آيات خدا مجادله مى‌كنند، در
 9. مى‌گويند: اگر راست مى‌گوييد، پس اين وعده چه وقت خواهد بود؟
 10. محمد پيامبر خدا، و كسانى كه با او هستند بر كافران سختگيرند و با يكديگر

سوره ای دیگر از قرآن:

سوره بقره آل عمران سوره نساء
سوره مائده سوره يوسف سوره ابراهيم
سوره حجر سوره كهف سوره مريم
سوره حج سوره قصص عنكبوت
سوره سجده سوره ياسين سوره دخان
سوره فتح حجرات سوره ق
سوره نجم سوره رحمن سوره واقعه
سوره حشر سوره تبارك سوره حاقه
انشقاق سوره اعلى سوره غاشيه

دانلود سوره دخان با صدای مشهورترین قاریان قرآن:

دخان mp3 : قاری را برای گوش دادن انتخاب کنید و فصل دخان کامل را با کیفیت بالا دانلود کنید
سوره دخان احمد عجمى
احمد عجمى
سوره دخان بندر بليله
بندر بليله
سوره دخان خالد جليل
خالد جليل
سوره دخان سعد غامدی
سعد غامدی
سوره دخان سعود شريم
سعود شريم
سوره دخان عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره دخان عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره دخان عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره دخان عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره دخان فارس عباد
فارس عباد
سوره دخان ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره دخان صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره دخان الحصری
الحصری
سوره دخان Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره دخان ياسر دوسری
ياسر دوسری


Tuesday, July 23, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید