سوره واقعه - آیه 52 , مترجم فارسی عربی انگلیسی.

 1. آیه
 2. تفسیر
 3. mp3
ترجمه معانی آیات قرآن کریم به فارسی - حسین تاجی گله داری - تفسیر نور (مصطفی خرم‌دل) سوره واقعه آیه 52 (Al-Waqiah - الواقعة).
  
   

﴿لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ﴾
[ الواقعة: 52]

از درختان زقّوم خواهيد خورد.


آیه 52 سوره واقعه فارسى

قطعاً از درخت زقوم خواهید خورد,

متن سوره واقعه

تفسیر آیه 52 سوره واقعه مختصر


سپس شما -ای کسانی که معاد را تکذیب کرده و از راه راست گمراه شده اید- به طور قطع در روز قیامت از میوه ی درخت زقوم، که بدترین و پلیدترین میوه است، خواهید خورد.

تفسیر نور (مصطفی خرم‌دل)


قطعاً از درخت زقّوم خواهید خورد. [[«زَقُّومٍ»: (نگا: صافات / 62، دخان / 43).]]


English - Sahih International


Will be eating from trees of zaqqum

دانلود آيه 52 سوره واقعه صوتی

لآكلون من شجر من زقوم

سورة: الواقعة - آية: ( 52 )  - جزء: ( 27 )  -  صفحة: ( 536 )

English Türkçe Indonesia
Русский Français فارسی
تفسير Urdu اعراب

آیاتی از قرآن کریم به زبان فارسی

 1. خدا مقرر داشته كه: البته من و پيامبرانم پيروز مى‌شويم. زيرا خدا توانا و پيروزمند
 2. آرى، كه از آخرت نمى‌ترسند.
 3. و ما را به خشم آورده‌اند،
 4. در آب جوشان، سپس در آتش، افروخته شوند.
 5. اى پروردگار من، مرا و پدر و مادرم را و هر كه را با ايمان
 6. با خداى يكتا خداى ديگرى را مخوان. هيچ خدايى جز او نيست. هر چيزى نابودشدنى
 7. بگو: پروردگار من مرا به راه راست هدايت كرده است؛ به دينى همواره استوار، دين
 8. بگو: شفاعت سراسر از آن خداست. متعلق به اوست فرمانروايى آسمانها و زمين. سپس همه
 9. بگو: حق فراز آمد و باطل باز نيايد و ياراى بازگشتنش نيست.
 10. و به زمين كه چسان گسترده شده؟

سوره ای دیگر از قرآن:

سوره بقره آل عمران سوره نساء
سوره مائده سوره يوسف سوره ابراهيم
سوره حجر سوره كهف سوره مريم
سوره حج سوره قصص عنكبوت
سوره سجده سوره ياسين سوره دخان
سوره فتح حجرات سوره ق
سوره نجم سوره رحمن سوره واقعه
سوره حشر سوره تبارك سوره حاقه
انشقاق سوره اعلى سوره غاشيه

دانلود سوره واقعه با صدای مشهورترین قاریان قرآن:

واقعه mp3 : قاری را برای گوش دادن انتخاب کنید و فصل واقعه کامل را با کیفیت بالا دانلود کنید
سوره واقعه احمد عجمى
احمد عجمى
سوره واقعه بندر بليله
بندر بليله
سوره واقعه خالد جليل
خالد جليل
سوره واقعه سعد غامدی
سعد غامدی
سوره واقعه سعود شريم
سعود شريم
سوره واقعه عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره واقعه عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره واقعه عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره واقعه عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره واقعه فارس عباد
فارس عباد
سوره واقعه ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره واقعه صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره واقعه الحصری
الحصری
سوره واقعه Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره واقعه ياسر دوسری
ياسر دوسری


Wednesday, June 12, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید