سوره واقعه - آیه 53 , مترجم فارسی عربی انگلیسی.

 1. آیه
 2. تفسیر
 3. mp3
ترجمه معانی آیات قرآن کریم به فارسی - حسین تاجی گله داری - تفسیر نور (مصطفی خرم‌دل) سوره واقعه آیه 53 (Al-Waqiah - الواقعة).
  
   

﴿فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ﴾
[ الواقعة: 53]

و شكمهاى خود را از آن پر خواهيد كرد.


آیه 53 سوره واقعه فارسى

پس شکمها (ی خود) را از آن پر می کنید,

متن سوره واقعه

تفسیر آیه 53 سوره واقعه مختصر


و شکم‌های خالی‌تان را از آن درخت تلخ پر خواهید کرد.

تفسیر نور (مصطفی خرم‌دل)


و شکمها را از آن پر خواهید کرد. [[«مَالِئُونَ»: پر کنندگان.]]


English - Sahih International


And filling with it your bellies

دانلود آيه 53 سوره واقعه صوتی

فمالئون منها البطون

سورة: الواقعة - آية: ( 53 )  - جزء: ( 27 )  -  صفحة: ( 536 )

English Türkçe Indonesia
Русский Français فارسی
تفسير Urdu اعراب

آیاتی از قرآن کریم به زبان فارسی

 1. و چون به يكى از آنها مژده تولد همان چيزى را دهند كه به خداى
 2. گفت: اى قوم من، آيا قبيله من در نزد شما از خدا پيروزمندتر است؟ آيا
 3. گفتند: جام پادشاه را. و هر كه بياوردش او را بار شترى است و من
 4. درنگش به درازا نكشيد. بيامد و گفت: به چيزى دست يافته‌ام كه تو دست نيافته
 5. كه در آن روز شما را از نعمتهاى دنيوى بازخواست مى‌كنند.
 6. آنان كه بخل مى‌ورزند و مردم را به بخل وا مى‌دارند و مالى را كه
 7. گفت: اين رحمتى بود از جانب پروردگار من؛ و چون وعده پروردگار من در رسد،
 8. و به ياد آريد آن زمان را كه به شما گفتيم: به اين قريه درآييد
 9. سوگند به ستارگان بازگردنده،
 10. پس با آن نشانها كه ديده بودند، تصميم كردند كه چندى به زندانش بيفكنند.

سوره ای دیگر از قرآن:

سوره بقره آل عمران سوره نساء
سوره مائده سوره يوسف سوره ابراهيم
سوره حجر سوره كهف سوره مريم
سوره حج سوره قصص عنكبوت
سوره سجده سوره ياسين سوره دخان
سوره فتح حجرات سوره ق
سوره نجم سوره رحمن سوره واقعه
سوره حشر سوره تبارك سوره حاقه
انشقاق سوره اعلى سوره غاشيه

دانلود سوره واقعه با صدای مشهورترین قاریان قرآن:

واقعه mp3 : قاری را برای گوش دادن انتخاب کنید و فصل واقعه کامل را با کیفیت بالا دانلود کنید
سوره واقعه احمد عجمى
احمد عجمى
سوره واقعه بندر بليله
بندر بليله
سوره واقعه خالد جليل
خالد جليل
سوره واقعه سعد غامدی
سعد غامدی
سوره واقعه سعود شريم
سعود شريم
سوره واقعه عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره واقعه عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره واقعه عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره واقعه عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره واقعه فارس عباد
فارس عباد
سوره واقعه ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره واقعه صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره واقعه الحصری
الحصری
سوره واقعه Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره واقعه ياسر دوسری
ياسر دوسری


Friday, June 21, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید