Yusuf suresi 1. ayeti okunuşu , Ayet kelimesinin türkçe karşılığı.

 1. Ayet
 2. mp3
 3. Sayfada
Yusuf suresi 1 ayeti okunuşu - Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Resmi Kur'an-ı Kerim Sayfasıdır , Abdulbaki Gölpınarlı meali, Kuran Araştırmaları Vakfı & ayet nasıl okunur : Yusuf suresi - Yusuf aya 1 (Joseph).
  
   

﴿الٓرٰ۠ تِلْكَ اٰيَاتُ الْكِتَابِ الْمُب۪ينِ۠ ﴾ [يوسف: 1]

ayet arapça & türkçe okunuşu

Elif-lâm-râ(c) tilke âyâtu-lkitâbi-lmubîn(u) [Yusuf : 1]


Meal Kur'an-ı Kerim - Diyanet

Elif, Lam, Ra. Bunlar, gerçeği açıklayan Kitap'ın ayetleridir. [Yusuf : 1]


Yusuf Suresi 1. ayet tefsiri

Kur’ân-ı Kerîm “ mübîn ”dir. Mübîn kelimesinin üç mânası vardır:

    Kendi özünde açık, seçik ve aydınlık; kendisinin ne olduğunu tanıtmaya kendisi yeterli olan.

    Beyân edici, açıklayıcı, açığa çıkarıcı, ayırt edici. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm helâlleri, haramları, cezaları, hükümleri, hidâyet ve kurtuluş yollarını, rahmet ve berekete nâil olabilme usullerini açıklamaktadır.

    Dili ve ifadesi gayet güzel; maksat ve muradını gereğine göre dilediği gibi anlatan fasîh ve belîğ bir kelâm.

Kur’ân-ı Kerîm Arapça olarak indirilmiştir. Bunun hikmeti, onu vahiy yoluyla alan Peygamber’in ve ona ilk muhatap olanların Arap olmasıdır. İlk muhatapların onu kolaylıkla anlayabilmeleri için Kur’an’ın Arapça inmesinden daha tabii bir durum olamaz. Nitekim âyet-i kerîmelerde şöyle buyrulur:

“ Biz her bir peygamberi, dinî emir ve yasakları onlara en güzel şekilde anlatmaları için kendi kavminin diliyle gönderdik. ” ( İbrâhim 14/4 )

 “ Biz o Kur’an’ı yabancı bir dilde indirseydik, onlar elbette: «Onun âyetleri anlayacağımız bir dille iyice açıklanmalı değil miydi? Arap olmayana yabancı dilde bir kitap olur mu?» diyeceklerdi. ” ( Fussılet 41/44 )

Ancak bu açıklamalar, Kur’ân-ı Kerîm’in yalnız Araplara indiği şeklinde yanlış bir anlaşılmaya sebebiyet vermemelidir. Nitekim pek çok âyet-i kerîme Kur’an’ın bütün insanlara gönderildiğini yani cihânşümûl olduğunu açıkça beyân eder. ( bk. Bakara 2/185; Âl-i İmrân  3/138; A‘râf  7/158; Sebe 34/28 ) Onu önce Araplar öğrenecek, sonra da başka milletlere öğreteceklerdir. Böylece Kur’an elden ele, dilden dile bütün dünyaya yayılacak, hidâyet nasip olan herkes ona inanma, onu okuyup anlama ve yaşama bahtiyarlığına erecektir. Nitekim vakıa da böyle gerçekleşmiştir. Ayrıca burada Arap olmayanların Kur’ân-ı Kerîm’i anlayabilmeleri için onun başka dillere tercüme ve tefsir edilmesinin zaruretine de bir işaret bulunmaktadır.

 O Kur’an ki:


Ömer Çelik Tefsiri
Yusuf suresi Diyanet

Yusuf 'den 1 Ayeti'ni dinle


Yusuf suresi 1 ayeti anlamı - okunuşu

Elif. Lâm. Râ. Bunlar, gerçeği açıklayan ve Allah’tan geldiği apaçık ortada olan kitâbın âyetleridir.


Mokhtasar tefsiri

Elif Lâm Râ. Bu ve benzeri harfler hakkında ilgili açıklama Bakara suresinin başında zikredildi. Bu surede indirilen ayetler, apaçık Kur`an`ın ihtiva ettiği ayetlerdendir.


Ali Fikri Yavuz

Elif, lâm, râ. Bunlar, hakkı açıklayan Kur’ân’ın âyetleridir


İngilizce - Sahih International


Alif, Lam, Ra. These are the verses of the clear Book.

Yusuf suresi oku

Abdulbaki Gölpınarlı meali


Elif lam ra. Bunlar, her şeyi apaçık bildiren kitabın ayetleridir.


Azerice Bunyadov Memmedeliyev


Əlif, Lam, Ra! Bunlar açıq-aydın Kitabın (Qur’anın) ayələridir!


Kuran Araştırmaları Vakfı


Elif. Lam. Ra. Bunlar, apaçık Kitab'ın ayetleridir.

Yusuf suresi (Yusuf) 1 ayeti arapça okunuşu

﴿الر ۚ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ
[ يوسف: 1]

elif lam ra tilke ayatül kitabil mübin

الر تلك آيات الكتاب المبين

سورة: يوسف - آية: ( 1 )  - جزء: ( 12 )  -  صفحة: ( 235 )


English Türkçe Indonesia
Русский Français فارسی
تفسير انجليزي اعراب

Türkçe Kur'an-ı Kerim ayetler

 1. "Rabbim! Beni saptırdığın için, and olsun ki yeryüzünde fenalıkları onlara güzel göstereceğim; halis kıldığın kulların
 2. De ki: "Ey Kitap ehli! Siz doğru olduğuna şahidken, niçin inananları Allah'ın yolunu eğri göstermeğe
 3. Çünkü o, dünyada, adamlarının yanında iken zevk içindeydi.
 4. Doğrusu Rabbin, insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler.
 5. De ki: "Yaratıkların şerrinden, bastırdığı zaman karanlığın şerrinden, düğümlere nefes eden büyücülerin şerrinden, hased ettiği
 6. İçlerinden birine, "İnsanları uyar ve inananlara, Rableri katında yüksek makamlar olduğunu müjdele" diye vahyetmemiz, insanların
 7. Allah bilmeyenlerin kalblerini işte böylece kapatır.
 8. Size verilen herhangi bir şey, sadece dünya hayatının bir geçimliğidir. Allah katında olan; inanıp Rablerine
 9. O gün cennet Allah'a karşı gelmekten sakınanlara yaklaştırılır. Cehennem de azgınlara gösterilir.
 10. And olsun ki, Allah, sıkıntılı bir zamanda bir kısmının kalbleri kaymak üzere iken Peygamber'e uyan

türkçe Kuran sureleri :

Bakara suresi Âl-i İmrân Nisâ suresi
Mâide suresi Yûsuf suresi İbrâhîm suresi
Hicr suresi Kehf suresi Meryem suresi
Hac suresi Kasas suresi Ankebût suresi
As-Sajdah Yâsîn suresi Duhân suresi
fetih suresi Hucurât suresi Kâf suresi
Necm suresi Rahmân suresi vakıa suresi
Haşr suresi Mülk suresi Hâkka suresi
İnşikâk suresi Alâ suresi Gâşiye suresi

En ünlü Kur'an okuyucularının sesiyle surah Yusuf indirin:

Yusuf Suresi mp3 : Yusuf suresini dinlemek ve indirmek için okuyucuyu seçin Yüksek kalitede tamamlayın
Yusuf Suresi Ahmed El Agamy
Ahmed Al Ajmy
Yusuf Suresi Bandar Balila
Bandar Balila
Yusuf Suresi Khalid Al Jalil
Khalid Al Jalil
Yusuf Suresi Saad Al Ghamdi
Saad Al Ghamdi
Yusuf Suresi Saud Al Shuraim
Saud Al Shuraim
Yusuf Suresi Abdul Basit Abdul Samad
Abdul Basit
Yusuf Suresi Abdul Rashid Sufi
Abdul Rashid Sufi
Yusuf Suresi Abdullah Basfar
Abdullah Basfar
Yusuf Suresi Abdullah Awwad Al Juhani
Abdullah Al Juhani
Yusuf Suresi Fares Abbad
Fares Abbad
Yusuf Suresi Maher Al Muaiqly
Maher Al Muaiqly
Yusuf Suresi Muhammad Siddiq Al Minshawi
Al Minshawi
Yusuf Suresi Al Hosary
Al Hosary
Yusuf Suresi Al-afasi
Mishari Al-afasi
Yusuf Suresi Yasser Al Dosari
Yasser Al Dosari


Monday, July 22, 2024

Bizim için dua et, teşekkürler