Yasin suresi 46. ayeti okunuşu , Ayet kelimesinin türkçe karşılığı.

 1. Ayet
 2. mp3
 3. Sayfada
Yasin suresi 46 ayeti okunuşu - Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Resmi Kur'an-ı Kerim Sayfasıdır , Abdulbaki Gölpınarlı meali, Kuran Araştırmaları Vakfı & ayet nasıl okunur : Yasin suresi - Ya-Sin aya 46 (yaseen).
  
   

﴿وَمَا تَأْت۪يهِمْ مِنْ اٰيَةٍ مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِض۪ينَ ﴾ [يس: 46]

ayet arapça & türkçe okunuşu

Vemâ te/tîhim min âyetin min âyâti rabbihim illâ kânû ‘anhâ mu’ridîn(e) [Yasin: 46]


Meal Kur'an-ı Kerim - Diyanet

Zaten Rabbinin ayetlerinden herhangi biri kendilerine geldiğinde ondan hep yüz çeviregelmişlerdi. [Yasin: 46]


Yasin Suresi 46. ayet tefsiri

Bir kısım gâfil kimseler, serdedilen bu muhteşem ve muazzam delillerden gereken dersi alamadıkları için, her ne kadar günahlardan sakınıp kendilerini dünyevî-uhrevî azaplardan koruma ve ilâhî rahmete erme hususunda ehliyetli ağızlar tarafından uyarılsalar da, aldırış etmezler. İçine düştükleri sapıklık ve şaşkınlık çukurunda bocalayıp dururlar. Onlara ister Allah’ın kavlî âyetleri olan Kur’ân-ı Kerîm okunsun, isterse O’nun kâinattaki kevnî âyetlerini görsünler, bunların hiçbirine itibar etmezler, dikkatle dinlemez ve bakmazlar, hatta inadına onlardan yüz çevirirler. Hakikat karşısında bu kadar pervasız ve lakayt olanları, Allah’a havale etmekten başka yapılacak bir şey yoktur. Bunlar sahip oldukları rızıkları muhtaçlara vermek konusunda da son derece cimridirler. Bu tür teklifler karşısında bozulurlar ve müslümanlara: “ Madem gerçek rızık verenin Allah olduğunu söylüyorsunuz, O’nun mü’minleri sevdiğini iddia ediyorsunuz, o halde fakir dediğiniz ve bizden yardım istediğiniz o insanları da Allah doyursa ya! ” derler.

Rivayete göre Hz. Ebubekir, yoksul müslümanlara yemek yedirir, onları doyururdu. Bir gün yolda ona rastlıyan Ebu Cehil: “ Ey Ebubekir, Allah’ın bu yoksulları doyurabileceğini mi iddia ediyorsun? ” diye sordu. Ebubekir: “ Evet ” dedi. Ebu Cehil: “ O halde neden onları yedirip doyurmuyor? ” diye sordu. Hz. Ebubekir: “ Allah bir takım kimseleri fakirlikle, bir takım kimseleri de zenginlikle imtihan etmiş; fakirlere sabretmeyi, zenginlere de yedirmeyi emretmiştir ” dedi. Ebu Cehl: “ Vallahi ey Ebubekir, sen olsa olsa apaçık bir şaşkınlık içindesin. Sen sanıyor musun ki Allah bunlara yedirmeye gücü yeterken yedirmemiş de sen onlara yediriyorsun? ” dedi ve işte bunun üzerine bu ( 47. ) âyet-i kerîme ile “ Kim hayır yolunda verir ve günahlardan sakınırsa, o en güzeli yani kelime-i tevhîdi ve gereğini tasdîk ederse, biz de onu en kolay olana; huzur ve saadet yeri olan cennete muvaffak kılarız ” ( Leyl 92/5-7 ) âyet-i kerîmeleri nâzil oldu. ( Kurtubî, el-Câmi‘, XV, 26 )

Buna mukabil âhirete iman etmeyenler:
Ömer Çelik Tefsiri
Yasin suresi Diyanet

Yasin'den 46 Ayeti'ni dinle


Yasin suresi 46 ayeti anlamı - okunuşu

Kendilerine ne zaman Rablerinin âyetlerinden bir âyet gelse, mutlaka ondan yüz çevirirler.


Mokhtasar tefsiri

Bu inatçı müşriklere, Allah`ın birliğine ve ibadetin yalnızca O`na layık olduğunu gösteren ayetler her geldiğinde, onlardan ibret almadan mutlaka yüz çevirirlerdi.


Ali Fikri Yavuz

Kendilerine Rablerinin âyetlerinden herhangi bir âyet (mucize) gelse, muhakkak ondan yüz çeviregeldiler


İngilizce - Sahih International


And no sign comes to them from the signs of their Lord except that they are from it turning away.

Yasin suresi oku

Abdulbaki Gölpınarlı meali


Ve onlara, Rablerinin delillerinden bir delil geldi mi ancak yüz çevirirler ondan.


Azerice Bunyadov Memmedeliyev


Onlara Rəbbinin ayələrindən elə birisi gəlməz ki, ondan üz çevirməsinlər!


Kuran Araştırmaları Vakfı


Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeyedursun, ille de ondan yüz çevirmişlerdir.

Yasin suresi (Ya-Sin) 46 ayeti arapça okunuşu

﴿وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾
[ يس: 46]

vema te'tihim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha müridin

وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين

سورة: يس - آية: ( 46 )  - جزء: ( 23 )  -  صفحة: ( 443 )


English Türkçe Indonesia
Русский Français فارسی
تفسير انجليزي اعراب

Türkçe Kur'an-ı Kerim ayetler

 1. Allah sana bir sıkıntı verirse, onu O'ndan başkası gideremez. Sana bir iyilik dilerse O'nun nimetini
 2. Ama inkarcılar O'na çocuk isnat ettiler. İnsan gerçekten apaçık nankördür.
 3. De ki: "Dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerde olanları da yerde olanları da bilir,
 4. And olsun ki Musa'ya Kitap verdik, kardeşi Harun'u da kendisine vezir yaptık.
 5. Onlar derler ki: "Namaz kılanlardan değildik."
 6. Yüce Rabbinin adını tesbih et.
 7. Müminlerin, Peygamberi kendi nefislerinden çok sevmeleri gerekir; onun eşleri onların anneleridir; akraba olanlar, miras hususunda,
 8. Bedevilerden geri kalmış olanlara de ki: "güçlü kuvvetli bir millete karşı, onlar müslüman olana kadar
 9. Onun için, geniş yapraklı bir bitki yetiştirdik.
 10. Doğrusu Allah, inananları ve yararlı işler işleyenleri, içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyar. Allah, şüphesiz, istediğini

türkçe Kuran sureleri :

Bakara suresi Âl-i İmrân Nisâ suresi
Mâide suresi Yûsuf suresi İbrâhîm suresi
Hicr suresi Kehf suresi Meryem suresi
Hac suresi Kasas suresi Ankebût suresi
As-Sajdah Yâsîn suresi Duhân suresi
fetih suresi Hucurât suresi Kâf suresi
Necm suresi Rahmân suresi vakıa suresi
Haşr suresi Mülk suresi Hâkka suresi
İnşikâk suresi Alâ suresi Gâşiye suresi

En ünlü Kur'an okuyucularının sesiyle surah Yasin indirin:

Yasin Suresi mp3 : Yasin suresini dinlemek ve indirmek için okuyucuyu seçin Yüksek kalitede tamamlayın
Yasin Suresi Ahmed El Agamy
Ahmed Al Ajmy
Yasin Suresi Bandar Balila
Bandar Balila
Yasin Suresi Khalid Al Jalil
Khalid Al Jalil
Yasin Suresi Saad Al Ghamdi
Saad Al Ghamdi
Yasin Suresi Saud Al Shuraim
Saud Al Shuraim
Yasin Suresi Abdul Basit Abdul Samad
Abdul Basit
Yasin Suresi Abdul Rashid Sufi
Abdul Rashid Sufi
Yasin Suresi Abdullah Basfar
Abdullah Basfar
Yasin Suresi Abdullah Awwad Al Juhani
Abdullah Al Juhani
Yasin Suresi Fares Abbad
Fares Abbad
Yasin Suresi Maher Al Muaiqly
Maher Al Muaiqly
Yasin Suresi Muhammad Siddiq Al Minshawi
Al Minshawi
Yasin Suresi Al Hosary
Al Hosary
Yasin Suresi Al-afasi
Mishari Al-afasi
Yasin Suresi Yasser Al Dosari
Yasser Al Dosari


Friday, June 21, 2024

Bizim için dua et, teşekkürler