Alak suresi 5. ayeti okunuşu , Ayet kelimesinin türkçe karşılığı.

 1. Ayet
 2. mp3
 3. Sayfada
Alak suresi 5 ayeti okunuşu - Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Resmi Kur'an-ı Kerim Sayfasıdır , Abdulbaki Gölpınarlı meali, Kuran Araştırmaları Vakfı & ayet nasıl okunur : Alak suresi - Al-Alaq aya 5 (The Clinging Clot).
  
   

﴿عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْۜ ﴾ [العلق: 5]

ayet arapça & türkçe okunuşu

‘Alleme-l-insâne mâ lem ya’lem [Alak: 5]


Meal Kur'an-ı Kerim - Diyanet

Oku! Kalemle öğreten, insana bilmediğini bildiren Rabbin, en büyük kerem sahibidir. [Alak: 5]


Alak Suresi 5. ayet tefsiri

Bu âyetler, lutuf ve keremi sınırsız olan Rabbimizin insana en büyük ikramlarından birinin onun ilimle donatılması olduğunu haber verir. Bu nimetin de insana ilâhî bir lutuf olduğunu hatırlatır. İlmiyle azıp sapıtmaması, yaptığı ve kazandığıyla ilgili olarak “ kendi bilgimle yaptım ”, “ kendi bilgimle kazandım ” gibi hezeyanlara düşmemesi için ikaz eder.

 İnsan dünyaya hiçbir şey bilmez halde gelmekte, ona her şeyi Allah Teâlâ öğretmektedir. İnsanda olmayan kuvvetleri, melekeleri, kabiliyetleri yaratarak, deliller getirerek ve âyetler indirerek vehbî olarak da öğretmekte, kesbî olarak da öğretmektedir. Âyet-i kerîmede şöyle buyrulur:

“ Allah sizi annelerinizin karnından hiçbir şey bilmez halde çıkardı; size işitme özelliği, gözler ve gönüller verdi. Umulur ki şükredersiniz. ” ( Nahl 16/78 )

O, işitme kâbiliyeti ile vahyi duyacak, vahyi işitecektir. Gözler, tefekküre yardımcı olacak, kalp kudret akışlarıyla hissiyat merkezi hâline gelecek, duyarlılık artacaktır. Gönüller de ilâhî idrak, mârifet ve muhabbetten nasibini alacaktır. Ancak bu öğrenmenin insanı mârifetullaha ulaştırması için kalbe bağlı bir öğrenme olması gerekir. Zâten öğrenmekten de maksat Kur’ân ve sünnetin zâhirini halledip mârifetullahta mesafe almak, derinleşmektir.

 Hemen ilk âyetlerde “ insana kalemle yazının ve bilginin öğretilmesi ”ne temas edilmesi dikkat çekicidir. Burada kalem, yazı yoluyla kaydedilip insandan insana, nesilden nesile nakledilen bilgileri ifade etmektedir. Allah Teâla’nın her bir insana lütfettiği bilgi farklıdır. Tarih boyu Allah Teâlâ’nın insanlığa ikram ettiği bilgi, ilim ve irfandan, çağlar boyu herkesin istifadesi, ancak yazı ve benzeri kayıt yoluyla gerçekleşebilir. Bu hikmete binâen kalemle öğretme gerçeği hususi olarak zikredilir. Bu gerçek, ilâhî talimin bir kanunudur. Kalem olmasa insanların istikameti kaybolur. Zira suhuflar, mukaddes kitaplar hep kalemle devam etmiş, sonraki nesillere nakledilmiştir. İslâm’ın esası olan Kur’an ve sünnet de, ezber ve tatbikatla birlikte en sağlam şekilde kıyamete kadar yazıyla korunup devam edecektir.

Bu âyetlerde “ Oku! ” emrinin tekrar edilmesi, Kur’ân okurken, ilim öğrenirken, Cenâb-ı Hakk’ı zikrederken tekrarın ehemmiyetine işaret eder. Cenâb-ı Hak “ yaratma ” nimetinden bahsederken “ Kerîm ” sıfatını; “ öğretme ” nimetinden bahsederken ise “ Ekrem: En Cömert ” sıfatını zikretmiştir. Çünkü, en büyük kerem, cömertlik ve iyilik insana mânevî ikramlarda bulunmaktır. Bunun da başında hakiki ilim olan İslâm’ı ve mârifetullâhı öğretmek ve tebliğde bulunmak gelir.

Peki insan, kendine lütfedilen bu büyük nimetlerin kıymetini gereğince takdir edebiliyor mu:


Ömer Çelik Tefsiri
Alak suresi Diyanet

Alak'den 5 Ayeti'ni dinle


Alak suresi 5 ayeti anlamı - okunuşu

İnsana bilmediği her şeyi öğreten O’dur.


Mokhtasar tefsiri

İnsana bilmediklerini öğretti.


Ali Fikri Yavuz

İnsana bilmediği şeyleri öğretti


İngilizce - Sahih International


Taught man that which he knew not.

Alak suresi oku

Abdulbaki Gölpınarlı meali


İnsana bilmediğini belletmiştir.


Azerice Bunyadov Memmedeliyev


(O Rəbbin ki) insana bilmədiklərini öyrətdi.


Kuran Araştırmaları Vakfı


İnsana bilmedikleri şeyi öğretti.

Alak suresi (Al-Alaq) 5 ayeti arapça okunuşu

﴿عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾
[ العلق: 5]

allemel 'insane ma lem yalem

علم الإنسان ما لم يعلم

سورة: العلق - آية: ( 5 )  - جزء: ( 30 )  -  صفحة: ( 597 )


English Türkçe Indonesia
Русский Français فارسی
تفسير انجليزي اعراب

Türkçe Kur'an-ı Kerim ayetler

 1. O gün kalbler titrer.
 2. Allah: "Defol oradan, sen artık kovulmuş birisin. Din (kıyamet/ceza) gününe kadar lanetim senin üzerinedir" dedi.
 3. Onlar, "Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır; doğrusu onun azabı sürekli ve acıdır. Orası şüphesiz kötü
 4. İçinizden ölüp, eşler bırakacak olanlar, evlerinden çıkarılmaksızın, senesine kadar eşlerinin geçimini sağlayacak şeyi vasiyet etsinler;
 5. Biz peygamberleri ancak müjdeci ve uyarıcı olarak göndeririz. Oysa inkarcılar hakkı batılla ortadan kaldırmak için
 6. Doğrusu Rabbinin söz verdiği azabı hak edenler, can yakıcı azabı görene kadar kendilerine her türlü
 7. İnsana bir darlık gelince, yan yatarken, oturur veya ayakta iken bize yalvarıp yakarır; biz darlığını
 8. And olsun ki, peygamberlerin kıssalarında, aklı olanlar için ibretler vardır. Kuran uydurulabilen bir söz değildir.
 9. Kabirlerden çabuk çabuk çıkacakları gün, gözleri dönmüş, yüzlerini zillet bürümüş olarak sanki dikili taşlara doğru
 10. Hazinesi Bizim katımızda olmayan hiçbir şey yoktur. Biz onu ancak belli bir ölçüye göre indiririz.

türkçe Kuran sureleri :

Bakara suresi Âl-i İmrân Nisâ suresi
Mâide suresi Yûsuf suresi İbrâhîm suresi
Hicr suresi Kehf suresi Meryem suresi
Hac suresi Kasas suresi Ankebût suresi
As-Sajdah Yâsîn suresi Duhân suresi
fetih suresi Hucurât suresi Kâf suresi
Necm suresi Rahmân suresi vakıa suresi
Haşr suresi Mülk suresi Hâkka suresi
İnşikâk suresi Alâ suresi Gâşiye suresi

En ünlü Kur'an okuyucularının sesiyle surah Alak indirin:

Alak Suresi mp3 : Alak suresini dinlemek ve indirmek için okuyucuyu seçin Yüksek kalitede tamamlayın
Alak Suresi Ahmed El Agamy
Ahmed Al Ajmy
Alak Suresi Bandar Balila
Bandar Balila
Alak Suresi Khalid Al Jalil
Khalid Al Jalil
Alak Suresi Saad Al Ghamdi
Saad Al Ghamdi
Alak Suresi Saud Al Shuraim
Saud Al Shuraim
Alak Suresi Abdul Basit Abdul Samad
Abdul Basit
Alak Suresi Abdul Rashid Sufi
Abdul Rashid Sufi
Alak Suresi Abdullah Basfar
Abdullah Basfar
Alak Suresi Abdullah Awwad Al Juhani
Abdullah Al Juhani
Alak Suresi Fares Abbad
Fares Abbad
Alak Suresi Maher Al Muaiqly
Maher Al Muaiqly
Alak Suresi Muhammad Siddiq Al Minshawi
Al Minshawi
Alak Suresi Al Hosary
Al Hosary
Alak Suresi Al-afasi
Mishari Al-afasi
Alak Suresi Yasser Al Dosari
Yasser Al Dosari


Thursday, June 20, 2024

Bizim için dua et, teşekkürler