Ala suresi 6. ayeti okunuşu , Ayet kelimesinin türkçe karşılığı.

 1. Ayet
 2. mp3
 3. Sayfada
Ala suresi 6 ayeti okunuşu - Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Resmi Kur'an-ı Kerim Sayfasıdır , Abdulbaki Gölpınarlı meali, Kuran Araştırmaları Vakfı & ayet nasıl okunur : Ala suresi - Al-Ala aya 6 (The Most High).
  
   

﴿سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰىۙ ﴾ [الأعلى: 6]

ayet arapça & türkçe okunuşu

Senukri-uke felâ tensâ [Ala: 6]


Meal Kur'an-ı Kerim - Diyanet

Sana Kuran'ı Biz okutacağız ve asla unutmayacaksın; [Ala: 6]


Ala Suresi 6. ayet tefsiri

Kâinattaki eşsiz güzellik ve nizama, bu mükemmel düzeni dağılıp yok olmaktan koruyan yüce yaratıcıya değinildikten sonra, kendisine indirilen Kur’ân-ı Kerîm ayetlerinden az da olsa bazı kısımlarını kaybetmekten ya da unutmaktan tir tir titreyen ve onu okuyup ezberlemek için kendini yoran Allah Resûlü ( s.a.s. )’e bu bakımdan büyük müjdeler içeren ayetler gelmektedir. Bu ayetler Kur’an’ın ezberlenmesi ve korunması hususunda Peygamber Efendimize tam bir güven telkin etmekte ve inen ayetlerin herhangi bir zorlanmaya gerek kalmaksızın hafızasına kaydedileceğini ve bir daha asla unutmayacağını müjdelemektedir.

Hakikaten Sevgili Peygamberimiz Cebrâil’in kendisine getirdiği ayetleri unutmamak için korkudan aceleyle tekrarlardı. ( bk. Tâhâ 20/114; Kıyâmet 75/16-19 ) Bu yüzden yüce Allah değerli elçisine: “ Rasûlüm! İşte biz böylece sana emrimizle ölü kalplere hayat bahşeden bu Kur’an’ı vahyettik. Yoksa daha önce sen kitap nedir, iman nedir, bilmezdin... ” ( Şûrâ 42/52 ) ayeti gereğince onun daha önce kitap nedir, iman nedir bilmezken bundan böyle Cebrâil vasıtasıyla okuyacağı bir kitap olan Kur’an’ı vahyederek bunu ona okutacağını, hafızasına yerleştirip iyice belleteceğini haber vermektedir.

Kur’ân-ı Kerîm Allah Resûlü ( s.a.s. )’e bir mûcize olarak indirildiği gibi, her ayetin ona Allah tarafından tek tek ezberletilmesi ve bir daha unutmaması da bir başka mûcizedir. Buna göre Peygamberimizin, kendisine okunan bir kelimeyi unutarak yerine aynı anlamda farklı bir kelime dahi söylemesi mümkün değildir. Bu unutmama va‘dinin gelecek zamanları da kapsayacak şekilde haber verilmesi ve öylece vuku bulması da diğer bir mûcize olmuştur. Dolayısıyla âyet-i kerîmedeki “ okutmak ”tan kastedilen “ ezberden okutmak ”tır; yoksa yazı ile yüzünden okutmak değildir. Unutmamaktan maksadın, inen ayetlerin gereği ile amel etmek olduğu da anlaşılabilir.

Burada bir garanti verilmekte ancak, “ Allah’ın dilediği başka ” kaydıyla buna bir istisna getirilmektedir. Resûl-i Ekrem ( s.a.s. )’in Kur’an’ı ezberlemesi, kendi kabiliyet ve istidadıyla başardığı bir iş değil, tamamen sonsuz kerem sahibi Allah’ın lutuf ve yardımıyla olmuştur. Her şeyin mutlak sahibi Cenâb-ı Hak olduğundan, şayet O dilerse istediğini yapar, sana da Kur’an’ı unutturabilir. Sana garanti verdi diğe kendini aciz bırakmış değildir. Onu hiçbir şey aciz bırakamaz. Dilerse böyle bir hafıza kuvveti verdikten sonra onu geri alabilir, hatta bütünüyle yok edebilir. ( bk. İsrâ 17/86 )

Şunu da gözden uzak tutmamak gerekir ki Hak Teâlâ sevgili Peygamberine değişik hikmetlere dayalı olarak bir kısım ayetleri tamamen unutturmuş olabilir. Bunlar neshedilerek uygulamadan kaldırılmış ayetlerdir.

Ayetteki istisna zaman ve miktar açısından “ azlık ” bildiriyor da olabilir. Zira Allah Resûlü bazı ayetleri bir anlık unutabiliyordu. Rivayete göre Resûl-i Ekrem ( s.a.s. ) bir gün sabah namazını kıldırırken bir ayeti atlamış, Übey b. Ka’b: “ Ey Allah’ın Rasûlü, siz şu ayeti okumadınız, yoksa nesh mi oldu? ” diye sormuş, Sevgili Peygamberimiz de: “ Hayır okurken ben bu ayeti unutmuşum ” buyurmuştur. ( Buhârî, Ezan 69; Müslim, Mesâcid 97-99 )

Şu kadar var ki bu tür unutmalar, daimî değil anlık durumlardır. Peygamberimizin bu neviden unutmaları beşer olması cihetiyle normaldir. Fakat Efendimiz için devamlı ve tamamen unutma söz konusu değildir.

Burada açığı da gizliyi de çok iyi bilen Yüce Allah, fert ve toplum olarak herkesi ilâhî murakabe altında yaşamaya çağırmaktadır. Sonra Peygamberimiz ( s.a.s. )’e ve onun mübârek şahsında her mü’mine, istikbâle ait müjdeler vermektedir. Allah’ın her şeyi gördüğü ve bildiği şuuruyla istikâmet üzere hareket ettiği takdirde onu:

    Her hususta en kolay yola ve gayeye erdireceğini,

    Gerekli her işi kolaylıkla yapıp bitirebileceği bir kabiliyet ve istidâdı ona yerleştireceğini,

    Buna bağlı olarak bilgide, amelde, eğitim-öğretimde ve insanlara dini tebliğde en kolay yolu ona göstereceğini müjdeler. Çünkü, en büyük gayelere en kolay yollardan varmak, Peygamberimiz ( s.a.s. )’in getirdiği İslâm dini ve şeriatinin bir hususiyetidir.

Bunun da temeli tevhid inancı, ihlas, doğru bilgi ve bu bilgiye göre ihlaslı ameldir. Her kolaylığın başı budur. Öyleyse:


Ömer Çelik Tefsiri
Ala suresi Diyanet

Ala'den 6 Ayeti'ni dinle


Ala suresi 6 ayeti anlamı - okunuşu

Rasûlüm! Biz sana Kur’an’ı okutacağız; ondan hiçbir şeyi unutmayacaksın.


Mokhtasar tefsiri

-Ey Peygamber!- Sana Kur’an’ı okutacağız ve onu senin kalbinde toplayacağız ki, böylece onu unutmayacaksın. Öyleyse Cebrail’le okuyuşunda onu unutmamak için yaptığın gibi yarışma.


Ali Fikri Yavuz

Bundan böyle, sana (Cebrâil’in öğreteceği üzere) Kur’an okutacağız da unutmıyacaksın


İngilizce - Sahih International


We will make you recite, [O Muhammad], and you will not forget,

Ala suresi oku

Abdulbaki Gölpınarlı meali


Seni okutacağız da unutmayacaksın.


Azerice Bunyadov Memmedeliyev


(Ya Peyğəmbər!) Biz sənə (Qur’anı) oxudacağıq və sən (onu) unutmayacaqsan;


Kuran Araştırmaları Vakfı


Sana (Kur an'ı) okutacağız; sen hiç unutmayacaksın.

Ala suresi (Al-Ala) 6 ayeti arapça okunuşu

﴿سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ﴾
[ الأعلى: 6]

senukriüke fela tensa

سنقرئك فلا تنسى

سورة: الأعلى - آية: ( 6 )  - جزء: ( 30 )  -  صفحة: ( 591 )


English Türkçe Indonesia
Русский Français فارسی
تفسير انجليزي اعراب

Türkçe Kur'an-ı Kerim ayetler

 1. Peygamberlerden azim sahibi olanların sabrettiği gibi sen de sabret; inkarcılar için acele etme; onlar, kendilerine
 2. Kim kötülük işler veya kendine yazık eder de sonra Allah'tan bağışlanma dilerse, Allah'ı mağfiret ve
 3. Böylece sizi insanlara şahid ve örnek olmanız için tam ortada bulunan bir ümmet kıldık. Peygamber
 4. Allah'ın yarattığı şeylerin, gölgeleri sağa sola vurarak, Allah'a boyun eğerek secde etmekte olduklarını görmüyorlar mı?
 5. O azabın, yayılarak vadilerine doğru yöneldiğini gördüklerinde: "Bu yaygın bulut bize yağmur yağdıracaktır" dediler. Hud:
 6. De ki: "İnsanlardan ve cinlerden ve insanların gönüllerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden, insanların
 7. Onlara Nuh'un başından geçenleri anlat: Milletine, "Ey milletim! Eğer durumum, Allah'ın ayetlerini hatırlatmam size ağır
 8. Eğer o (Muhammed), Bize karşı, ona bazı sözler katmış olsaydı, Biz onu kuvvetle yakalardık, sonra
 9. Allah: "Ey Musa! İstediğin sana verildi" dedi, "Zaten sana başka bir defa da iyilikte bulunmuş
 10. Kişinin canı boğaza dayanınca ve siz o zaman bakıp kalırken, Biz o kişiye sizden daha

türkçe Kuran sureleri :

Bakara suresi Âl-i İmrân Nisâ suresi
Mâide suresi Yûsuf suresi İbrâhîm suresi
Hicr suresi Kehf suresi Meryem suresi
Hac suresi Kasas suresi Ankebût suresi
As-Sajdah Yâsîn suresi Duhân suresi
fetih suresi Hucurât suresi Kâf suresi
Necm suresi Rahmân suresi vakıa suresi
Haşr suresi Mülk suresi Hâkka suresi
İnşikâk suresi Alâ suresi Gâşiye suresi

En ünlü Kur'an okuyucularının sesiyle surah Ala indirin:

Ala Suresi mp3 : Ala suresini dinlemek ve indirmek için okuyucuyu seçin Yüksek kalitede tamamlayın
Ala Suresi Ahmed El Agamy
Ahmed Al Ajmy
Ala Suresi Bandar Balila
Bandar Balila
Ala Suresi Khalid Al Jalil
Khalid Al Jalil
Ala Suresi Saad Al Ghamdi
Saad Al Ghamdi
Ala Suresi Saud Al Shuraim
Saud Al Shuraim
Ala Suresi Abdul Basit Abdul Samad
Abdul Basit
Ala Suresi Abdul Rashid Sufi
Abdul Rashid Sufi
Ala Suresi Abdullah Basfar
Abdullah Basfar
Ala Suresi Abdullah Awwad Al Juhani
Abdullah Al Juhani
Ala Suresi Fares Abbad
Fares Abbad
Ala Suresi Maher Al Muaiqly
Maher Al Muaiqly
Ala Suresi Muhammad Siddiq Al Minshawi
Al Minshawi
Ala Suresi Al Hosary
Al Hosary
Ala Suresi Al-afasi
Mishari Al-afasi
Ala Suresi Yasser Al Dosari
Yasser Al Dosari


Monday, July 22, 2024

Bizim için dua et, teşekkürler