سوره بلد - آیه 1 , مترجم فارسی عربی انگلیسی.

 1. آیه
 2. تفسیر
 3. mp3
ترجمه معانی آیات قرآن کریم به فارسی - حسین تاجی گله داری - تفسیر نور (مصطفی خرم‌دل) سوره بلد آیه 1 (Al-Balad - البلد).
  
   

﴿لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ﴾
[ البلد: 1]

قسم به اين شهر.


آیه 1 سوره بلد فارسى

سوگند به این شهر (مکه).

متن سوره بلد

تفسیر آیه 1 سوره بلد مختصر


الله به شهر حرمت‌دار یعنی مکۀ مکرّمه سوگند یاد فرمود.

تفسیر نور (مصطفی خرم‌دل)


سوگند به این شهر (مکّه که کعبه در آن است)! [[«لآ أُقْسِمُ ...»: سوگند می‌خورم (نگا: واقعه / 75، حاقّه / 38، قیامت / 1). «هذَا الْبَلَدِ»: این شهر. مراد مکّه است که بیت‌الحرام در آن است.]]


English - Sahih International


I swear by this city, Makkah -

دانلود آيه 1 سوره بلد صوتی

لا أقسم بهذا البلد

سورة: البلد - آية: ( 1 )  - جزء: ( 30 )  -  صفحة: ( 594 )

English Türkçe Indonesia
Русский Français فارسی
تفسير Urdu اعراب

آیاتی از قرآن کریم به زبان فارسی

 1. از ايشان بپرس كدام يكشان ضامن چنين پيمانى است؟
 2. گويد: اگر آگاهى داشتيد، مى‌دانستيد كه جز اندكى نزيسته‌ايد.
 3. گردن را به تكبر به يكسو مى‌پيچاند تا مردم را از راه خدا گمراه سازد.
 4. كسانى كه پيش از اين مقرر كرده‌ايم كه به آنها نيكويى كنيم، از جهنم بركنارند.
 5. و دعاى كسانى را كه ايمان آورده‌اند و كارهاى شايسته كرده‌اند اجابت مى‌كند، و از
 6. اگر آن دو به كوشش از تو بخواهند تا چيزى را كه نمى‌دانى چيست با
 7. ما آدميان را آفريديم و اعضا و مفاصلشان را نيرومند گردانيديم و اگر خواهيم، به
 8. آنان را گروه گروه در زمين تقسيم كرديم، بعضى نيكوكار و بعضى جز آن. و
 9. قسم به اين شهر.
 10. طعامش چيزى جز چرك و خون اهل دوزخ نيست.

سوره ای دیگر از قرآن:

سوره بقره آل عمران سوره نساء
سوره مائده سوره يوسف سوره ابراهيم
سوره حجر سوره كهف سوره مريم
سوره حج سوره قصص عنكبوت
سوره سجده سوره ياسين سوره دخان
سوره فتح حجرات سوره ق
سوره نجم سوره رحمن سوره واقعه
سوره حشر سوره تبارك سوره حاقه
انشقاق سوره اعلى سوره غاشيه

دانلود سوره بلد با صدای مشهورترین قاریان قرآن:

بلد mp3 : قاری را برای گوش دادن انتخاب کنید و فصل بلد کامل را با کیفیت بالا دانلود کنید
سوره بلد احمد عجمى
احمد عجمى
سوره بلد بندر بليله
بندر بليله
سوره بلد خالد جليل
خالد جليل
سوره بلد سعد غامدی
سعد غامدی
سوره بلد سعود شريم
سعود شريم
سوره بلد عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره بلد عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره بلد عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره بلد عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره بلد فارس عباد
فارس عباد
سوره بلد ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره بلد صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره بلد الحصری
الحصری
سوره بلد Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره بلد ياسر دوسری
ياسر دوسری


Saturday, July 13, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید