سوره واقعه - آیه 95 , مترجم فارسی عربی انگلیسی.

 1. آیه
 2. تفسیر
 3. mp3
ترجمه معانی آیات قرآن کریم به فارسی - حسین تاجی گله داری - تفسیر نور (مصطفی خرم‌دل) سوره واقعه آیه 95 (Al-Waqiah - الواقعة).
  
   

﴿إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ﴾
[ الواقعة: 95]

اين سخن سخنى راست و يقين است.


آیه 95 سوره واقعه فارسى

بی گمان این (خبر) حق یقین است.

متن سوره واقعه

تفسیر آیه 95 سوره واقعه مختصر


ای رسول- به‌راستی این موضوع که آن را برایت حکایت کردیم، همان حقیقت و امری یقینی است که هیچ تردیدی در آن راه ندارد.

تفسیر نور (مصطفی خرم‌دل)


قطعاً این (چیزهائی که درباره‌ی پیشگامان و سمت راستیها و سمت چپیها گفته شد) عین واقعیّت است. [[«هذا»: آنچه در این سوره راجع به سه گروه پیشتازان و دست راستیها و دست چپیها آمده است. «حَقُّ الْیَقِینِ»: عین واقعیت. حق و حقیقت. در قرآن عِلْمُ الْیَقِین (نگا: تکاثر / 5) و عَیْنُ الْیَقِین (نگا: تکاثر / 7) و حَقُّ الْیَقِین آمده است. عِلْمُ الْیَقین، خبر راستینی است که انسان آن را می‌شنود و باور می‌دارد. عَیْنُ الْیَقین، آن است که انسان آن را می‌بیند. حَقُّ الْیَقِین، آن است که آن را با حواس ظاهری یا باطنی درک می‌کند. مثلاً اگر شخصی بگوید که در این ظرف سربسته، عسل است و تو هم او را راستگو بدانی، و یا مقداری از عسل بر دور و بر ظرف ریخته شده باشد، این علم‌الیقین است. اگر سرپوش ظرف را بردارند و عسل را در داخل آن ببینی، این عین‌الیقین است. و اگر مقداری را از آن انگشت بزنی و بخوری، این حق‌الیقین است که بالاتر از دوتای نخستین است (نگا: المصحف المیسر).]]


English - Sahih International


Indeed, this is the true certainty,

دانلود آيه 95 سوره واقعه صوتی

إن هذا لهو حق اليقين

سورة: الواقعة - آية: ( 95 )  - جزء: ( 27 )  -  صفحة: ( 537 )

English Türkçe Indonesia
Русский Français فارسی
تفسير Urdu اعراب

آیاتی از قرآن کریم به زبان فارسی

 1. پس هر كس كه آن وصيت را بشنود و آنگاه دگرگونش سازد، گناهش بر آن
 2. به تحقيق آنان كه گفتند كه خدا همان مسيح پسر مريم است، كافر شدند. مسيح
 3. من از عذاب روزى بزرگ بر شما بيمناكم.
 4. ولى به سبب اعمالى كه مرتكب شده‌اند، هرگز آرزوى مرگ نخواهند كرد. خدا ستمكاران را
 5. سوره‌اى است كه آن را نازل كرده‌ايم و واجبش ساخته‌ايم و در آن آياتى روشن
 6. آنان همگى با شما جنگ نپيوندند مگر در قريه‌هايى كه بارويشان باشد، يا از پس
 7. آيا با مردان مى‌آميزيد و راه‌ها را مى‌بريد و در محفل خود مرتكب كارهاى ناپسند
 8. با اين قرآن كه به تو وحى كرده‌ايم، بهترين داستان را برايت حكايت مى‌كنيم، كه
 9. من براى شما پيامبرى امين هستم.
 10. خدا مى‌خواهد براى شما همه چيز را آشكار كند و به سنتهاى پيشينيانتان راه بنمايد

سوره ای دیگر از قرآن:

سوره بقره آل عمران سوره نساء
سوره مائده سوره يوسف سوره ابراهيم
سوره حجر سوره كهف سوره مريم
سوره حج سوره قصص عنكبوت
سوره سجده سوره ياسين سوره دخان
سوره فتح حجرات سوره ق
سوره نجم سوره رحمن سوره واقعه
سوره حشر سوره تبارك سوره حاقه
انشقاق سوره اعلى سوره غاشيه

دانلود سوره واقعه با صدای مشهورترین قاریان قرآن:

واقعه mp3 : قاری را برای گوش دادن انتخاب کنید و فصل واقعه کامل را با کیفیت بالا دانلود کنید
سوره واقعه احمد عجمى
احمد عجمى
سوره واقعه بندر بليله
بندر بليله
سوره واقعه خالد جليل
خالد جليل
سوره واقعه سعد غامدی
سعد غامدی
سوره واقعه سعود شريم
سعود شريم
سوره واقعه عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره واقعه عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره واقعه عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره واقعه عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره واقعه فارس عباد
فارس عباد
سوره واقعه ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره واقعه صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره واقعه الحصری
الحصری
سوره واقعه Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره واقعه ياسر دوسری
ياسر دوسری


Friday, June 21, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید