Yasin suresi 2. ayeti okunuşu , Ayet kelimesinin türkçe karşılığı.

 1. Ayet
 2. mp3
 3. Sayfada
Yasin suresi 2 ayeti okunuşu - Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Resmi Kur'an-ı Kerim Sayfasıdır , Abdulbaki Gölpınarlı meali, Kuran Araştırmaları Vakfı & ayet nasıl okunur : Yasin suresi - Ya-Sin aya 2 (yaseen).
  
   

﴿وَالْقُرْاٰنِ الْحَك۪يمِۙ ﴾ [يس: 2]

ayet arapça & türkçe okunuşu

Velkur-âni-lhakîm(i) [Yasin: 2]


Meal Kur'an-ı Kerim - Diyanet

Kuran'ı Hakim'e and olsun ki, sen doğru yol üzere gönderilmiş peygamberlerdensin. [Yasin: 2]


Yasin Suresi 2. ayet tefsiri

Allah Teâlâ, Kur’an-ı Hakîm’e yeminle Hz. Muhammed ( s.a.s. )’in kesinlikle peygamber olduğunu haber veriyor. Tekitli ifadelerle yapılan böyle bir giriş, -hâşâ- Efendimiz ( s.a.s. )’in kendi peygamberliğinden herhangi bir şüphe içinde olması ve Cenâb-ı Hakk’ın onu iknâ etmeye çalışması anlamına gelmez. Bilakis müşriklerin Resûl-i Ekrem ( s.a.s. )’in peygamberliğini şiddetle reddetmeleri ve ısrarla “ sen peygamber değilsin ” ( bk. Ra‘d 13/43 ) demeleri üzerine, onların yanlış anlayışlarını ret ve tashih için böyle buyrulmuştur.

Kur’ân-ı Kerîm’in burada yer verilen bir ismi اَلْحَك۪يمُ ( hakîm ) dir ki, bu yönüyle o:

  İtikat, ibâdet, ahlâk ve muâmelâtla alakalı sağlam, değişmez ve değiştirilemez hükümler ihtivâ eden,

  Hikmetli, hikmet dolu; her bir âyet ve cümlesi nice hikmetler barındıran,

  Herhangi bir tutarsızlık ve çelişkiye maruz kalmayacak şekilde son derece sağlam ve muhkem kılınmış bir kitaptır. Nitekim başka bir âyet-i kerîmede: “ …Bu Kur’an, her şeyi yerli yerince ve doğru yönlendiren ve her şeyi mükemmel bilen Allah tarafından âyetleri kesin delillerle kuvvetlendirilmiş ve mânaları iyice açıklanmış bir kitaptır ” ( Hûd 11/1 ) buyrulur.

Bu sebepledir ki, Kur’ân-ı Kerîm, Peygamberimiz ( s.a.s. )’in nübüvvetini ispat eden en büyük mûcizesidir. Onun mûcizeliği kıyâmete kadar devam edecektir. O, “ Azîz: mağlup edilemez bir kudret sahibi ”nden geldiği için kimse ona karşı koyamayacak, bütün sözleri ezip geçecek ve gâlip gelecek; “ Rahîm: çok merhametli ” olandan geldiği için de inananlara rahmet olacaktır. Resûlullah ( s.a.s. )’in yürüdüğü yol, ana hatlarıyla güzergâh ve çerçevesini Kur’an’ın belirlediği yoldur. Hakka varan dosdoğru yol da budur. Allah Resûlü ( s.a.s. )’in vazifesi ise ilk olarak, fetret dönemi sebebiyle uzun zamandır ilâhî uyarıdan mahrum kalan ve bu yüzden derin bir gaflet içinde bulunan Mekkelileri uyarmaktı. Efendimiz ( s.a.s. ) önce onları uyarmaya başlayacak, sonra peyderpey tüm insanlığı uyaracaktı. ( bk. En‘âm 6/92 )

Ne hüzün verici bir durumdur ki:
Ömer Çelik Tefsiri
Yasin suresi Diyanet

Yasin'den 2 Ayeti'ni dinle


Yasin suresi 2 ayeti anlamı - okunuşu

Baştan sona hüküm ve hikmet dolu Kur’an’a yemin olsun ki,


Mokhtasar tefsiri

Allah Teâlâ; ayetleri muhkem kılınmış olan Kur`an`a yemin etmiştir. Zira ona ne önünden ve ne de arkasından bir batıl yaklaşabilir.


Ali Fikri Yavuz

Hikmet sahibi Kur’an hakkı için


İngilizce - Sahih International


By the wise Qur'an.

Yasin suresi oku

Abdulbaki Gölpınarlı meali


Andolsun, beyanında hikmet, hükmünde metanet olan Kur'an'a.


Azerice Bunyadov Memmedeliyev


(Ya Rəsulum!) Hikmətlə dolu Qur’ana and olsun ki,


Kuran Araştırmaları Vakfı


Hikmet dolu Kur'an hakkı için,

Yasin suresi (Ya-Sin) 2 ayeti arapça okunuşu

﴿وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ﴾
[ يس: 2]

velkur'anil hakim

والقرآن الحكيم

سورة: يس - آية: ( 2 )  - جزء: ( 22 )  -  صفحة: ( 440 )


English Türkçe Indonesia
Русский Français فارسی
تفسير انجليزي اعراب

Türkçe Kur'an-ı Kerim ayetler

 1. Geceyi gündüze katar, gündüzü geceye katar; O kalblerde olanı bilendir.
 2. Ona "Cennete gir" denince, "Keşke milletim Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını
 3. "Elini koynuna koy, lekesiz, bembeyaz çıksın. Korkudan açılan kollarını kendine çek! Bu ikisi Firavun ve
 4. İyiler, şüphesiz, nimet içinde ve tahtlar üzerinde etrafı seyrederler.
 5. Gelip geçen geceye and olsun ki, bunların her biri akıl sahibi için birer yemine değmez
 6. Onlar geçmiş birer ümmettir. Kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız da sizedir. Onların yapmış olduklarından sorumlu değilsiniz.
 7. Bundan sonra yine yüz çevirdiniz; eğer Allah'ın size bol nimeti ve merhameti olmasaydı, muhakkak zarara
 8. Gök yarılıp Rabbine boyun eğdiği zaman, ki gök boyun eğecektir.
 9. Hilelerinin sonunun nasıl olduğuna bir bak! Biz onları ve milletlerini, hepsini, yerle bir ettik.
 10. Taneler, bitkiler, ağaçları sarmaş dolaş bahçeler yetiştirmek için, yoğunlaşmış bulutlardan bol yağmur yağdırdık.

türkçe Kuran sureleri :

Bakara suresi Âl-i İmrân Nisâ suresi
Mâide suresi Yûsuf suresi İbrâhîm suresi
Hicr suresi Kehf suresi Meryem suresi
Hac suresi Kasas suresi Ankebût suresi
As-Sajdah Yâsîn suresi Duhân suresi
fetih suresi Hucurât suresi Kâf suresi
Necm suresi Rahmân suresi vakıa suresi
Haşr suresi Mülk suresi Hâkka suresi
İnşikâk suresi Alâ suresi Gâşiye suresi

En ünlü Kur'an okuyucularının sesiyle surah Yasin indirin:

Yasin Suresi mp3 : Yasin suresini dinlemek ve indirmek için okuyucuyu seçin Yüksek kalitede tamamlayın
Yasin Suresi Ahmed El Agamy
Ahmed Al Ajmy
Yasin Suresi Bandar Balila
Bandar Balila
Yasin Suresi Khalid Al Jalil
Khalid Al Jalil
Yasin Suresi Saad Al Ghamdi
Saad Al Ghamdi
Yasin Suresi Saud Al Shuraim
Saud Al Shuraim
Yasin Suresi Abdul Basit Abdul Samad
Abdul Basit
Yasin Suresi Abdul Rashid Sufi
Abdul Rashid Sufi
Yasin Suresi Abdullah Basfar
Abdullah Basfar
Yasin Suresi Abdullah Awwad Al Juhani
Abdullah Al Juhani
Yasin Suresi Fares Abbad
Fares Abbad
Yasin Suresi Maher Al Muaiqly
Maher Al Muaiqly
Yasin Suresi Muhammad Siddiq Al Minshawi
Al Minshawi
Yasin Suresi Al Hosary
Al Hosary
Yasin Suresi Al-afasi
Mishari Al-afasi
Yasin Suresi Yasser Al Dosari
Yasser Al Dosari


Monday, June 24, 2024

Bizim için dua et, teşekkürler