Mutaffifin suresi 3. ayeti okunuşu , Ayet kelimesinin türkçe karşılığı.

 1. Ayet
 2. mp3
 3. Sayfada
Mutaffifin suresi 3 ayeti okunuşu - Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Resmi Kur'an-ı Kerim Sayfasıdır , Abdulbaki Gölpınarlı meali, Kuran Araştırmaları Vakfı & ayet nasıl okunur : Mutaffifin suresi - Al-Mutaffifin aya 3 (The Dealers in Fraud - The Cheats).
  
   

﴿وَاِذَا كَالُوهُمْ اَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَۜ ﴾ [المطففين: 3]

ayet arapça & türkçe okunuşu

Ve-iżâ kâlûhum ev vezenûhum yuḣsirûn(e) [Mutaffifin: 3]


Meal Kur'an-ı Kerim - Diyanet

İnsanlardan, kendileri bir şeyi ölçerek aldıkları zaman tam alan; ama onlara bir şeyi ölçüp tartarak verdiklerinde eksik tutan kimselerin, vay haline! [Mutaffifin: 3]


Mutaffifin Suresi 3. ayet tefsiri

İnsanlar arasında hak ve adâletin sağlanıp içtimâi nizamın tesisi için ölçü ve tartının düzgün tutulması, temel esaslardan biridir. Bu sebeple sûrenin girişinde bu mevzu ele alınmakta, ölçü ve tartıda haksızlık yapanlar şiddetli bir şekilde uyarılmaktadır.

اَلْمُطَفِّف۪ينَ  ( mutaffifîn ), اَلْمُطَفِّفُ ( mutaffif ) kelimesinin çoğuludur. Mutaffif, şu iki asıldan türemiş olabilir:

  اَلطَّفَافُ ( tafâf ): Kaba doldurulan şeyin, tam kabın ağzına varmayıp biraz aşağıda kalması demektir. Buna göre “ mutaffif ”, kabı tam doldurmayan, onu biraz aşağıda bırakan demek olur.

  اَلطَّف۪يفُ ( tafif ): Az, cüz’i bir şey demektir. Buna göre اَلتَّطْف۪يفُ ( tatfîf ), az bir şey eksiltmek, çalmak; “ mutaffif ” ise az bir şey eksilten, çalan anlamına gelir.

Âyet-i kerîmelerde belirtildiği üzere mutaffifler, başkalarından bir şey aldıkları zaman dolgun ölçerler. İnsanların zararına ve kendi iyiliklerine olacak şekilde hareket eder, haklarını tam olarak almak isterler. Hatta güçleri yetse, alacaklarını tepe tepe almak için insanlar üzerinde baskı kurmaya çalışırlar. Fakat kendileri başkalarına bir şey ölçtükleri veya tarttıkları zaman eksik ölçüp tartarlar. Ya eksik ölçek ve tartı ile tartarlar veya ölçüşte ve tartışta eksik yapar, insanlara zarar ettirirler. İşte böyle yanlışlık içinde olanları helak ve cehennem azabı beklemektedir. Böyle az bir şey çalanlar azaba müstahak olurlarsa, işi gücü çalıp çırpmak olanların nasıl bir azaba düçar olacaklarını tasavvur etmek gerekir.

Her türlü günahta olduğu gibi, eksik ölçüp tartmada da asıl sebep insanda âhirete, bütün insanların yeniden diriltilip Allah’ın huzurunda hesap verecekleri o büyük güne imanın olmayışıdır. Bırakalım kâmil bir imanı, insanın bu büyük günün geleceği ve dehşetiyle alakalı en küçük bir zannı bile olsa, onu günah işlemekten, hele Allah’ın affetmeyeceğini haber verdiği kul hakkına girmekten, insanları zarara uğratmaktan mutlaka engeller. Dolayısıyla âhirete kesin olarak inanan insan, hiç Allah Teâlâ’nın “ veyl olsun, yazıklar olsun ” buyurduğu, cezası son derece ağır günahları işlemeye cür’et edebilir mi?

Resûlullah ( s.a.s. ), 6. âyette haber verildiği şekilde insanların Âlemlerin Rabbinin huzuruna çıkacağı günle alakalı şu açıklamayı yapmıştır:

“ İnsanlar hesaba çekilmek üzere Âlemlerin Rabbinin huzuruna çıktıkları günde o kadar bekleyecek ve terleyecekler ki, onlardan bir kısmı kulaklarının yarısına kadar kendi teri içinde kaybolacaktır. ” ( Buhârî, Tefsir 83; Müslim, Cennet 60 )

O halde Allah’tan korkan ve hesaptan çekinen insan, kendi hakkını koruduğu gibi başkalarının haklarına da saygılı olmalı, başkalarına karşı olan sorumluluklarını büyük bir titizlikle yerine getirmeli, hakka konu olan her hususta hak ve adâlet ölçülerine ciddiyetle riayet etmelidir.

Çünkü:
Ömer Çelik Tefsiri
Mutaffifin suresi Diyanet

Mutaffifin'den 3 Ayeti'ni dinle


Mutaffifin suresi 3 ayeti anlamı - okunuşu

Fakat kendileri başkalarına bir şey satarken, eksik ölçüp tartarlar.


Mokhtasar tefsiri

İnsanlara ölçtüklerinde veya tarttıklarında ise ölçüyü ve tartıyı eksik tutarlar. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Medine şehrine hicret ettiği zaman Medine halkının hali işte böyleydi.


Ali Fikri Yavuz

Fakat insanlara (verilmek üzre) ölçtükleri, yahud onlara tarttıkları zaman eksiltirler


İngilizce - Sahih International


But if they give by measure or by weight to them, they cause loss.

Mutaffifin suresi oku

Abdulbaki Gölpınarlı meali


Ve insanlara ölçüp tartarlarken eksik ölçerler, eksik tartarlar.


Azerice Bunyadov Memmedeliyev


Onlar üçün ölçdükdə və ya çəkdikdə isə (onu) əskildərlər.


Kuran Araştırmaları Vakfı


Onlara vermek için ölçüp tarttıklarında ise eksik ölçer ve tartarlar.

Mutaffifin suresi (Al-Mutaffifin) 3 ayeti arapça okunuşu

﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾
[ المطففين: 3]

ve iza kaluhüm ev vezenuhüm yuhsirun

وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون

سورة: المطففين - آية: ( 3 )  - جزء: ( 30 )  -  صفحة: ( 587 )


English Türkçe Indonesia
Русский Français فارسی
تفسير انجليزي اعراب

Türkçe Kur'an-ı Kerim ayetler

 1. Ama biz Firavun ve adamlarını bahçelerden, pınar başlarından, hazinelerden ve şerefli makamlardan çıkardık. Böylece oralara
 2. De ki: "Hükmün verileceği gün inkarcılara ne inanmaları fayda verir ve ne de ertelenirler."
 3. İnsanın içine işleyen bir sıcaklık ve kaynar su içinde, serinliği ve hoşluğu olmayan kara bir
 4. Kıyamet günü azabı kat kat olur, orada, alçaltılarak temelli kalır.
 5. Şüphe yok ki, inkar edenleri, başlarına gelecekle uyarsan da uyarmasan da birdir, inanmazlar.
 6. De ki: "İnsanlardan ve cinlerden ve insanların gönüllerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden, insanların
 7. Allah'tan mağfiret dile. Allah bağışlar ve merhamet eder.
 8. Sana dağları sorarlar; de ki: "Rabbim onları ufalayıp savuracak, yerlerini düz, kuru bir toprak haline
 9. Mağaranın içinde onları yıllarca uyuttuk; sonra, iki taraftan hangisinin bekledikleri sonucu iyi hesaplamış olduğunu belirtmek
 10. De ki: "Gerçek Rabbinizdendir." Dileyen inansın, dileyen inkar etsin. Şüphesiz zalimler için, duvarları çepeçevre onları

türkçe Kuran sureleri :

Bakara suresi Âl-i İmrân Nisâ suresi
Mâide suresi Yûsuf suresi İbrâhîm suresi
Hicr suresi Kehf suresi Meryem suresi
Hac suresi Kasas suresi Ankebût suresi
As-Sajdah Yâsîn suresi Duhân suresi
fetih suresi Hucurât suresi Kâf suresi
Necm suresi Rahmân suresi vakıa suresi
Haşr suresi Mülk suresi Hâkka suresi
İnşikâk suresi Alâ suresi Gâşiye suresi

En ünlü Kur'an okuyucularının sesiyle surah Mutaffifin indirin:

Mutaffifin Suresi mp3 : Mutaffifin suresini dinlemek ve indirmek için okuyucuyu seçin Yüksek kalitede tamamlayın
Mutaffifin Suresi Ahmed El Agamy
Ahmed Al Ajmy
Mutaffifin Suresi Bandar Balila
Bandar Balila
Mutaffifin Suresi Khalid Al Jalil
Khalid Al Jalil
Mutaffifin Suresi Saad Al Ghamdi
Saad Al Ghamdi
Mutaffifin Suresi Saud Al Shuraim
Saud Al Shuraim
Mutaffifin Suresi Abdul Basit Abdul Samad
Abdul Basit
Mutaffifin Suresi Abdul Rashid Sufi
Abdul Rashid Sufi
Mutaffifin Suresi Abdullah Basfar
Abdullah Basfar
Mutaffifin Suresi Abdullah Awwad Al Juhani
Abdullah Al Juhani
Mutaffifin Suresi Fares Abbad
Fares Abbad
Mutaffifin Suresi Maher Al Muaiqly
Maher Al Muaiqly
Mutaffifin Suresi Muhammad Siddiq Al Minshawi
Al Minshawi
Mutaffifin Suresi Al Hosary
Al Hosary
Mutaffifin Suresi Al-afasi
Mishari Al-afasi
Mutaffifin Suresi Yasser Al Dosari
Yasser Al Dosari


Wednesday, July 24, 2024

Bizim için dua et, teşekkürler