Yasin suresi 77. ayeti okunuşu , Ayet kelimesinin türkçe karşılığı.

 1. Ayet
 2. mp3
 3. Sayfada
Yasin suresi 77 ayeti okunuşu - Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Resmi Kur'an-ı Kerim Sayfasıdır , Abdulbaki Gölpınarlı meali, Kuran Araştırmaları Vakfı & ayet nasıl okunur : Yasin suresi - Ya-Sin aya 77 (yaseen).
  
   

﴿اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَص۪يمٌ مُب۪ينٌ ﴾ [يس: 77]

ayet arapça & türkçe okunuşu

Eve lem yerâ-l-insânu ennâ ḣalaknâhu min nutfetin fe-iżâ huve ḣasîmun mubîn(un) [Yasin: 77]


Meal Kur'an-ı Kerim - Diyanet

İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi ki hemen apaçık bir hasım kesilir ve kendi yaratılışını unutur da; "Çürümüş kemikleri kim yaratacak" diyerek, Bize misal vermeye kalkar? [Yasin: 77]


Yasin Suresi 77. ayet tefsiri

Bu âyetlerin inişiyle ilgili şöyle bir olay nakledilir:

Öldükten sonra tekrar dirilmeyi inkâr eden Übey b. Halef, çürümüş bir kemik alıp elinde ufaladıktan sonra Resûlullah ( s.a.s. )’e dönerek:

“ - Allah’ın, bu çürümüş kemikleri tekrar dirilteceğine mi inanıyorsun? ” demişti.

Resûl-i Ekrem ( s.a.s. ):

“ Evet, seni öldükten sonra tekrar diriltecek ve cehenneme sokacak ” diye cevap verdi. Bu olay üzerine bu âyetler nâzil oldu. ( Taberî, Câmi‘u’l-beyân, XXIII, 38 )

Bir defasında Resûl-i Ekrem ( s.a.s. ), avucunu diliyle hafifçe ıslatıp işaret parmağıyla elindeki tükürük zerresini gösterdi ve şunları söyledi:

“ Azîz ve Celîl olan Allah Teâlâ buyuruyor ki:

«- Ey Âdem oğlu! Ben seni şöyle bir şeyden yaratmışken, benim âciz olduğumu nasıl söylersin?» ”

Sonra Efendimiz eliyle boğazını göstererek Cenâb-ı Hakk’ın buyruğunu anlatmaya devam etti:

“ «- Canın şuraya gelince, sadaka veriyorum dersin; o sırada sadaka vermenin ne faydası var?» ” ( İbn Mâce, Vesâyâ 4; Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 210 )

Evet, bütün bu cehâlet, gaflet ve inkârına rağmen insanı değersiz, atılmış bir su olan meniden, sonra ondan süzülmüş bir öz olan nutfeden en güzel kıvamda bir varlık olarak yaratan; yaratılanları bütün özellikleriyle bildiği gibi yaratmanın da her çeşidini bilen Allah Teâlâ, ölüleri elbette diriltmeye yetecek gücün sahibidir. Varlıkları ilk defa yoktan var eden için, onları yeniden yaratmak hiç de zor değildir. Âyet-i kerîmelerde  şöyle buyrulur:

“ Allah, bütün varlıkları ilkin yoktan yaratan, sonra dünyada bu yaratmayı tekrar tekrar yineleyen ve âhirette her şeyi yeniden yaratacak olandır. Bu yaratılışı tekrarlama ve en son yeniden yaratma O’nun için çok daha kolaydır. Göklerde ve yerde tecelli eden en yüce sıfatlar Allah’a aittir. O, kudreti dâima üstün gelen, her hükmü ve işi hikmetli ve sağlam olandır. ” ( Rûm 30/27 )

“ İyi de, bizi yeniden hayata döndürecek kimmiş? ” diyecekler. Sen de: «Sizi ilk defa yoktan yaratan diriltecek!» de.” ( İsrâ 17/51 )

Cenâb-ı Hakk’ın ölüleri diriltmesiyle alakalı Peygamberimiz ( s.a.s. )’in önceki ümmetlerden naklederek anlattığı şu kıssa ne kadar ibretlidir:

“ Bir adam yaşamaktan ümidini kesince ailesine şöyle vasiyet etti:

«- Ben ölünce çokça odun toplayıp yakın, cesedimi onun içine atın. Yanmış kemiklerimi iyice ezip un hâline getirin. Şiddetli rüzgârın estiği bir gün onu denize savurun.»

Ailesi de onun dediklerini yaptı. Allah Teâlâ, bu adamın zerrelerini bir araya getirdi ve ona:

«- Niçin böyle yaptın?» diye sordu. Adam:

«- Senin azabından korktuğum için öyle yaptım, yâ Rabbî!» deyince Cenâb-ı Hak onu bağışladı. ” ( Buhârî, Enbiyâ 54; Müslim, Tevbe 27-28 )

Ancak bu hadîs-i şeriften hareketle, bir kısım batıl inançlar gereği uygulanan cenazeleri yakma adetinin İslâm’ın cevaz verdiği bir durum olduğu zannedilmemelidir. Belki önceki ümmetlerde olsa bile Muhammed ümmetine böyle bir cevaz sözkonusu değildir. Ayrıca Efendimiz ( a.s. )’ın bu kıssayı, Allah’ın azabının şiddetini belirtme bakımından bir darb-ı mesel olarak anlatmış olabilme ihtimali de vardır.

Cenâb-ı Hakk’ın ölüleri dirilteceğine dair ikinci delil, yeşil ağaçtan tutuşturduğumuz ateşin çıkmasıdır:
Ömer Çelik Tefsiri
Yasin suresi Diyanet

Yasin'den 77 Ayeti'ni dinle


Yasin suresi 77 ayeti anlamı - okunuşu

İnsan hiç dikkat edip düşünmez mi ki, biz onu bir damla sudan nasıl yaratıyoruz? Böyleyken, o bize karşı yaman bir düşman kesiliveriyor!


Mokhtasar tefsiri

Ölümden sonra tekrar dirilmeyi inkâr eden insan, onu bir meni damlasından yarattığımızı düşünmez mi? Sonra bütün evreleri geçerek doğmuş ve yetişip büyümüştür. Sonra da çokça tartışan, düşmanlık yapan olmuştur. Bunların hepsinin, yeniden dirilişin olacağına delalet ettiğini görmedi mi?


Ali Fikri Yavuz

O (inkârcı) insan görmedi mi: Biz onu bir nutfeden yarattık. Şimdi de aşikâr bir mücadeleci kesiliverdi


İngilizce - Sahih International


Does man not consider that We created him from a [mere] sperm-drop - then at once he is a clear adversary?

Yasin suresi oku

Abdulbaki Gölpınarlı meali


İnsan, kendisini, hiç şüphesiz bir katre sudan yarattığımızı görmedi mi de şimdi o, apaçık bir düşman olmaya kalkışmada.


Azerice Bunyadov Memmedeliyev


Məgər insan (As ibn Vail, yaxud Übeyy ibn Xələf) onu nütfədən yaratdığımızı görmədimi ki, birdən-birə (Rəbbinə) açıq bir düşmən kəsilərək,


Kuran Araştırmaları Vakfı


İnsan görmez mi ki, biz onu meniden yarattık. Bir de bakıyorsun ki, apaçık düşman kesilmiş.

Yasin suresi (Ya-Sin) 77 ayeti arapça okunuşu

﴿أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ﴾
[ يس: 77]

evelem yeral 'insanü enna halaknahü min nutfetin feiza hüve hasimüm mübin

أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين

سورة: يس - آية: ( 77 )  - جزء: ( 23 )  -  صفحة: ( 445 )


English Türkçe Indonesia
Русский Français فارسی
تفسير انجليزي اعراب

Türkçe Kur'an-ı Kerim ayetler

 1. Nuh: "Onların yaptıkları hakkında bir bilgim yoktur; hesabları Rabbime aittir, düşünsenize! Ben inananları kovacak değilim.
 2. Şüphesiz rızıklandıran da, güç ve kuvvet sahibi olan da Allah'tır.
 3. "Rabbinden ona (Muhammed'e) bir mucize indirilse ne olur!" derler. Onlara de ki: "Gaybı bilmek Allah'a
 4. Güneşi doğarken görünce "işte bu benim Rabbim, bu daha büyük!" dedi; batınca, "Ey milletim! Doğrusu
 5. İkiyüzlülerin içinde "O her şeye kulak kesiliyor" diyerek Peygamberi incitenler vardır. De ki: "O kulak,
 6. Doğrusu Allah, Kendini bırakıp da yalvardıkları şeyi bilir. O güçlüdür, Hakim'dir.
 7. Hayır; doğrusu onlar o gün, Rablerinden yoksun kalacaklardır.
 8. Ama tartıları ağır gelen kimse hoş bir hayat içinde olacaktır.
 9. Kardeşleri demişlerdi ki: "Yusuf ve özkardeşi babamıza bizden daha sevgilidir. Oysa biz bir cemaatiz. Babamız
 10. Onunla, içinde, yediğiniz birçok meyvalar bulunan hurmalık ve üzüm bağları, Tur-i Sina'da yetişen, yiyenlere, yağ

türkçe Kuran sureleri :

Bakara suresi Âl-i İmrân Nisâ suresi
Mâide suresi Yûsuf suresi İbrâhîm suresi
Hicr suresi Kehf suresi Meryem suresi
Hac suresi Kasas suresi Ankebût suresi
As-Sajdah Yâsîn suresi Duhân suresi
fetih suresi Hucurât suresi Kâf suresi
Necm suresi Rahmân suresi vakıa suresi
Haşr suresi Mülk suresi Hâkka suresi
İnşikâk suresi Alâ suresi Gâşiye suresi

En ünlü Kur'an okuyucularının sesiyle surah Yasin indirin:

Yasin Suresi mp3 : Yasin suresini dinlemek ve indirmek için okuyucuyu seçin Yüksek kalitede tamamlayın
Yasin Suresi Ahmed El Agamy
Ahmed Al Ajmy
Yasin Suresi Bandar Balila
Bandar Balila
Yasin Suresi Khalid Al Jalil
Khalid Al Jalil
Yasin Suresi Saad Al Ghamdi
Saad Al Ghamdi
Yasin Suresi Saud Al Shuraim
Saud Al Shuraim
Yasin Suresi Abdul Basit Abdul Samad
Abdul Basit
Yasin Suresi Abdul Rashid Sufi
Abdul Rashid Sufi
Yasin Suresi Abdullah Basfar
Abdullah Basfar
Yasin Suresi Abdullah Awwad Al Juhani
Abdullah Al Juhani
Yasin Suresi Fares Abbad
Fares Abbad
Yasin Suresi Maher Al Muaiqly
Maher Al Muaiqly
Yasin Suresi Muhammad Siddiq Al Minshawi
Al Minshawi
Yasin Suresi Al Hosary
Al Hosary
Yasin Suresi Al-afasi
Mishari Al-afasi
Yasin Suresi Yasser Al Dosari
Yasser Al Dosari


Friday, June 21, 2024

Bizim için dua et, teşekkürler