سوره طور - آیه 2 , مترجم فارسی عربی انگلیسی.

 1. آیه
 2. تفسیر
 3. mp3
ترجمه معانی آیات قرآن کریم به فارسی - حسین تاجی گله داری - تفسیر نور (مصطفی خرم‌دل) سوره طور آیه 2 (At-Tur - الطور).
  
   

﴿وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ﴾
[ الطور: 2]

و قسم به كتاب نوشته شده،


آیه 2 سوره طور فارسى

و(سوگند) به کتاب نوشته شده,

متن سوره طور

تفسیر آیه 2 سوره طور مختصر


و به کتابی که نوشته شده است سوگند یاد فرمود.

تفسیر نور (مصطفی خرم‌دل)


و قسم به کتاب نوشته شده (ی آسمانی! که برای رهنمود انسانها به کره زمین فرستاده شده است). [[«کِتَابٍ»: جنس کتاب مراد است و منظور همه کتابهای آسمانی است. قرآن. این نظریه به دو دلیل مقبول است: الف - قرآن، چکیده و هماهنگ با مقاصد اصلی همه کتابهای آسمانی است (نگا: بقره / 41 و 91 و 97، آل‌عمران / 3 و 50، مائده / 46 و 48) ب - در موارد دیگری خداوند به قرآن قسم یاد کرده است (نگا: یس / 2، ص / 1، زخرف / 2، دخان / 2). «مَسْطُورٍ»: نگارش یافته. نوشته شده. (نگا: اسراء / 58، احزاب / 6). لوح محفوظ. تورات (نگا: اعراف / 145).]]


English - Sahih International


And [by] a Book inscribed

دانلود آيه 2 سوره طور صوتی

وكتاب مسطور

سورة: الطور - آية: ( 2 )  - جزء: ( 27 )  -  صفحة: ( 523 )

English Türkçe Indonesia
Русский Français فارسی
تفسير Urdu اعراب

آیاتی از قرآن کریم به زبان فارسی

 1. وقتى كه مى‌گويند كه خدا بر هيچ انسانى چيزى نازل نكرده است، خدا را آنچنان
 2. اى مردم، بترسيد از پروردگارتان، آن كه شما را از يك تن بيافريد و از
 3. همچنان كه شما مى‌پنداشتيد آنها هم مى‌پنداشتند كه خدا هيچ كس را دوباره زنده نمى‌سازد.
 4. مردان مؤمن و زنان مؤمن دوستان يكديگرند. به نيكى فرمان مى‌دهند و از ناشايست باز
 5. خدا مراقب اعمال كسانى است كه جز او را به دوستى گرفتند، و تو وكيل
 6. چون يكيشان را مرگ فرارسد، گويد: اى پروردگار من، مرا بازگردان.
 7. هرآينه در اين عبرتى است، و بيشترينشان ايمان نياوردند.
 8. اينان همانهايند كه مى‌گويند: بر آنها كه گرد پيامبر خدايند، چيزى مدهيد تا از گردش
 9. نزديك بود تو را از آنچه بر تو وحى كرده بوديم منحرف سازند تا چيز
 10. پس، از كافران بپرس كه آيا آفرينش آنها دشوارتر است يا آنچه ما آفريده‌ايم. ما

سوره ای دیگر از قرآن:

سوره بقره آل عمران سوره نساء
سوره مائده سوره يوسف سوره ابراهيم
سوره حجر سوره كهف سوره مريم
سوره حج سوره قصص عنكبوت
سوره سجده سوره ياسين سوره دخان
سوره فتح حجرات سوره ق
سوره نجم سوره رحمن سوره واقعه
سوره حشر سوره تبارك سوره حاقه
انشقاق سوره اعلى سوره غاشيه

دانلود سوره طور با صدای مشهورترین قاریان قرآن:

طور mp3 : قاری را برای گوش دادن انتخاب کنید و فصل طور کامل را با کیفیت بالا دانلود کنید
سوره طور احمد عجمى
احمد عجمى
سوره طور بندر بليله
بندر بليله
سوره طور خالد جليل
خالد جليل
سوره طور سعد غامدی
سعد غامدی
سوره طور سعود شريم
سعود شريم
سوره طور عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره طور عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره طور عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره طور عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره طور فارس عباد
فارس عباد
سوره طور ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره طور صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره طور الحصری
الحصری
سوره طور Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره طور ياسر دوسری
ياسر دوسری


Monday, July 15, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید