سوره واقعه - آیه 55 , مترجم فارسی عربی انگلیسی.

 1. آیه
 2. تفسیر
 3. mp3
ترجمه معانی آیات قرآن کریم به فارسی - حسین تاجی گله داری - تفسیر نور (مصطفی خرم‌دل) سوره واقعه آیه 55 (Al-Waqiah - الواقعة).
  
   

﴿فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ﴾
[ الواقعة: 55]

چنان مى‌نوشيد كه شتر تشنه آب مى‌نوشد.


آیه 55 سوره واقعه فارسى

پس مانند شتران (مبتلا به بیماری عطش) از آن (آب جوشان) می نوشید.

متن سوره واقعه

تفسیر آیه 55 سوره واقعه مختصر


و همانند نوشیدن آب زیاد شتر به‌سبب بیماری هُیام، زیاد از آن می‌نوشید.

تفسیر نور (مصطفی خرم‌دل)


و همچون نوشیدن شترانی که مبتلا به بیماری تشنگی شده‌اند، از آن خواهید نوشید. [[«الْهِیمِ»: جمع أَهْیَم و هَیْماء، شترانی که مبتلا به (هُیام) شده باشند. هُیام دردی است که تشنگی سبب آن می‌گردد. شتران مبتلا به چنین مرضی آنقدر آب می‌نوشند تا می‌میرند، یا سخت بیمار می‌گردند (نگا: معجم الفاظ القرآن الکریم).]]


English - Sahih International


And will drink as the drinking of thirsty camels.

دانلود آيه 55 سوره واقعه صوتی

فشاربون شرب الهيم

سورة: الواقعة - آية: ( 55 )  - جزء: ( 27 )  -  صفحة: ( 536 )

English Türkçe Indonesia
Русский Français فارسی
تفسير Urdu اعراب

آیاتی از قرآن کریم به زبان فارسی

 1. و در اين دنيا و در روز قيامت گرفتار لعنت شدند. آگاه باشيد كه قوم
 2. اكنون به نزدشان بازگرد. سپاهى بر سرشان مى‌كشيم كه هرگز طاقت آن را نداشته باشند.
 3. اگر زنى دريافت كه شوهرش با او بى‌مهر و از او بيزار شده است، باكى
 4. خدا از مؤمنان جانها و مالهايشان را خريد، تا بهشت از آنان باشد. در راه
 5. خواه از جنيان باشد يا از آدميان.
 6. آيا جز خدا را به دوستى گرفتند؟ دوست حقيقى خداست. و اوست كه مردگان را
 7. آيا نديده‌اى كه خدا از آسمان باران فرستاد و زمين پر سبزه گرديد؟ هر آينه
 8. پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‌كنيد؟
 9. و چون ببينى كه در آيات ما از روى عناد گفت و گو مى‌كنند از
 10. تا آن روزى كه وقتش معلوم است.

سوره ای دیگر از قرآن:

سوره بقره آل عمران سوره نساء
سوره مائده سوره يوسف سوره ابراهيم
سوره حجر سوره كهف سوره مريم
سوره حج سوره قصص عنكبوت
سوره سجده سوره ياسين سوره دخان
سوره فتح حجرات سوره ق
سوره نجم سوره رحمن سوره واقعه
سوره حشر سوره تبارك سوره حاقه
انشقاق سوره اعلى سوره غاشيه

دانلود سوره واقعه با صدای مشهورترین قاریان قرآن:

واقعه mp3 : قاری را برای گوش دادن انتخاب کنید و فصل واقعه کامل را با کیفیت بالا دانلود کنید
سوره واقعه احمد عجمى
احمد عجمى
سوره واقعه بندر بليله
بندر بليله
سوره واقعه خالد جليل
خالد جليل
سوره واقعه سعد غامدی
سعد غامدی
سوره واقعه سعود شريم
سعود شريم
سوره واقعه عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره واقعه عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره واقعه عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره واقعه عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره واقعه فارس عباد
فارس عباد
سوره واقعه ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره واقعه صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره واقعه الحصری
الحصری
سوره واقعه Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره واقعه ياسر دوسری
ياسر دوسری


Sunday, June 23, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید