Yasin suresi 5. ayeti okunuşu , Ayet kelimesinin türkçe karşılığı.

 1. Ayet
 2. mp3
 3. Sayfada
Yasin suresi 5 ayeti okunuşu - Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Resmi Kur'an-ı Kerim Sayfasıdır , Abdulbaki Gölpınarlı meali, Kuran Araştırmaları Vakfı & ayet nasıl okunur : Yasin suresi - Ya-Sin aya 5 (yaseen).
  
   

﴿تَنْز۪يلَ الْعَز۪يزِ الرَّح۪يمِۙ ﴾ [يس: 5]

ayet arapça & türkçe okunuşu

Tenzîle-l’azîzi-rrahîm(i) [Yasin: 5]


Meal Kur'an-ı Kerim - Diyanet

Bu, babaları uyarılmadığından gafil kalmış bir milleti uyarman için güçlü ve merhametli olan Allah'ın indirdiği Kuran'dır. [Yasin: 5]


Yasin Suresi 5. ayet tefsiri

Allah Teâlâ, Kur’an-ı Hakîm’e yeminle Hz. Muhammed ( s.a.s. )’in kesinlikle peygamber olduğunu haber veriyor. Tekitli ifadelerle yapılan böyle bir giriş, -hâşâ- Efendimiz ( s.a.s. )’in kendi peygamberliğinden herhangi bir şüphe içinde olması ve Cenâb-ı Hakk’ın onu iknâ etmeye çalışması anlamına gelmez. Bilakis müşriklerin Resûl-i Ekrem ( s.a.s. )’in peygamberliğini şiddetle reddetmeleri ve ısrarla “ sen peygamber değilsin ” ( bk. Ra‘d 13/43 ) demeleri üzerine, onların yanlış anlayışlarını ret ve tashih için böyle buyrulmuştur.

Kur’ân-ı Kerîm’in burada yer verilen bir ismi اَلْحَك۪يمُ ( hakîm ) dir ki, bu yönüyle o:

  İtikat, ibâdet, ahlâk ve muâmelâtla alakalı sağlam, değişmez ve değiştirilemez hükümler ihtivâ eden,

  Hikmetli, hikmet dolu; her bir âyet ve cümlesi nice hikmetler barındıran,

  Herhangi bir tutarsızlık ve çelişkiye maruz kalmayacak şekilde son derece sağlam ve muhkem kılınmış bir kitaptır. Nitekim başka bir âyet-i kerîmede: “ …Bu Kur’an, her şeyi yerli yerince ve doğru yönlendiren ve her şeyi mükemmel bilen Allah tarafından âyetleri kesin delillerle kuvvetlendirilmiş ve mânaları iyice açıklanmış bir kitaptır ” ( Hûd 11/1 ) buyrulur.

Bu sebepledir ki, Kur’ân-ı Kerîm, Peygamberimiz ( s.a.s. )’in nübüvvetini ispat eden en büyük mûcizesidir. Onun mûcizeliği kıyâmete kadar devam edecektir. O, “ Azîz: mağlup edilemez bir kudret sahibi ”nden geldiği için kimse ona karşı koyamayacak, bütün sözleri ezip geçecek ve gâlip gelecek; “ Rahîm: çok merhametli ” olandan geldiği için de inananlara rahmet olacaktır. Resûlullah ( s.a.s. )’in yürüdüğü yol, ana hatlarıyla güzergâh ve çerçevesini Kur’an’ın belirlediği yoldur. Hakka varan dosdoğru yol da budur. Allah Resûlü ( s.a.s. )’in vazifesi ise ilk olarak, fetret dönemi sebebiyle uzun zamandır ilâhî uyarıdan mahrum kalan ve bu yüzden derin bir gaflet içinde bulunan Mekkelileri uyarmaktı. Efendimiz ( s.a.s. ) önce onları uyarmaya başlayacak, sonra peyderpey tüm insanlığı uyaracaktı. ( bk. En‘âm 6/92 )

Ne hüzün verici bir durumdur ki:
Ömer Çelik Tefsiri
Yasin suresi Diyanet

Yasin'den 5 Ayeti'ni dinle


Yasin suresi 5 ayeti anlamı - okunuşu

Bu Kur’an da, kudreti dâimâ üstün gelen ve çok merhametli olan Allah’ın sana peyderpey indirdiği bir kitaptır.


Mokhtasar tefsiri

Sen; dosdoğru bir yol ve din üzeresin. Dosdoğru olan bu yol ve din, hiç kimsenin kendisine üstün gelemeyeceği Azîz olan Rabbin tarafından indirilmiştir. O; iman eden kullarına karşı çok merhametlidir.


Ali Fikri Yavuz

Kur’an, Azîz, Rahîm olan Allah’ın indirdiği bir kitabdır


İngilizce - Sahih International


[This is] a revelation of the Exalted in Might, the Merciful,

Yasin suresi oku

Abdulbaki Gölpınarlı meali


Üstün ve rahim tarafından indirilmiştir.


Azerice Bunyadov Memmedeliyev


Bu Qur’an (mülkündə) yenilməz qüvvət sahibi, (bəndələrinə) mərhəmətli olan (Allah) tərəfindən nazil edilmişdir ki,


Kuran Araştırmaları Vakfı


(Bu Kur'an) üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir.

Yasin suresi (Ya-Sin) 5 ayeti arapça okunuşu

﴿تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾
[ يس: 5]

tenzilel azizir rahim

تنـزيل العزيز الرحيم

سورة: يس - آية: ( 5 )  - جزء: ( 22 )  -  صفحة: ( 440 )


English Türkçe Indonesia
Русский Français فارسی
تفسير انجليزي اعراب

Türkçe Kur'an-ı Kerim ayetler

 1. Hayır; onlar, gerçek kendilerine gelince onu yalanladılar; kararsızlık içindedirler.
 2. Yaptıkları şeyler başlarına gelirken, zalimlerin korkudan titrediklerini görürsün. İnanıp yararlı işler işleyenler cennet bahçelerindedirler. Rablerinin
 3. Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Bütün işler O'na döndürülür. Öyleyse O'na kulluk et, O'na
 4. Kitap'ı okuyup durduğunuz halde kendinizi unutur da başkalarına mı iyilikle emredersiniz? Düşünmez misiniz?
 5. "Rabbimin bana verdikleri sizinkinden daha iyidir. Bana gücünüzle yardım edin de sizinle onların arasına sağlam
 6. Yüce arşın sahibi, çok seven, bağışlayan O'dur.
 7. Allah o anda kuluna vahyedeceğini etti.
 8. Hem burada ve hem kıyamet gününde lanete uğratılırlar. Bu ne kötü bir bağıştır!
 9. Sizi yerde yaratıp yayan O'dur ve O'nun huzurunda toplanacaksınız.
 10. Onlara: "Geçmişinizden ve geleceğinizden sakının, belki acınırsınız" dendiği zaman yüz çevirirler.

türkçe Kuran sureleri :

Bakara suresi Âl-i İmrân Nisâ suresi
Mâide suresi Yûsuf suresi İbrâhîm suresi
Hicr suresi Kehf suresi Meryem suresi
Hac suresi Kasas suresi Ankebût suresi
As-Sajdah Yâsîn suresi Duhân suresi
fetih suresi Hucurât suresi Kâf suresi
Necm suresi Rahmân suresi vakıa suresi
Haşr suresi Mülk suresi Hâkka suresi
İnşikâk suresi Alâ suresi Gâşiye suresi

En ünlü Kur'an okuyucularının sesiyle surah Yasin indirin:

Yasin Suresi mp3 : Yasin suresini dinlemek ve indirmek için okuyucuyu seçin Yüksek kalitede tamamlayın
Yasin Suresi Ahmed El Agamy
Ahmed Al Ajmy
Yasin Suresi Bandar Balila
Bandar Balila
Yasin Suresi Khalid Al Jalil
Khalid Al Jalil
Yasin Suresi Saad Al Ghamdi
Saad Al Ghamdi
Yasin Suresi Saud Al Shuraim
Saud Al Shuraim
Yasin Suresi Abdul Basit Abdul Samad
Abdul Basit
Yasin Suresi Abdul Rashid Sufi
Abdul Rashid Sufi
Yasin Suresi Abdullah Basfar
Abdullah Basfar
Yasin Suresi Abdullah Awwad Al Juhani
Abdullah Al Juhani
Yasin Suresi Fares Abbad
Fares Abbad
Yasin Suresi Maher Al Muaiqly
Maher Al Muaiqly
Yasin Suresi Muhammad Siddiq Al Minshawi
Al Minshawi
Yasin Suresi Al Hosary
Al Hosary
Yasin Suresi Al-afasi
Mishari Al-afasi
Yasin Suresi Yasser Al Dosari
Yasser Al Dosari


Friday, June 21, 2024

Bizim için dua et, teşekkürler