Duhan suresi 59. ayeti okunuşu , Ayet kelimesinin türkçe karşılığı.

 1. Ayet
 2. mp3
 3. Sayfada
Duhan suresi 59 ayeti okunuşu - Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Resmi Kur'an-ı Kerim Sayfasıdır , Abdulbaki Gölpınarlı meali, Kuran Araştırmaları Vakfı & ayet nasıl okunur : Duhan suresi - Ad-Dukhaan aya 59 (The Smoke).
  
   

﴿فَارْتَقِبْ اِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ ﴾ [الدخان: 59]

ayet arapça & türkçe okunuşu

Fertakib innehum murtakibûn(e) [Duhan: 59]


Meal Kur'an-ı Kerim - Diyanet

Biz, öğüt alırlar diye, Kuran'ı senin dilinde indirerek kolayca anlaşılmasını sağladık. Sen bekle, onlar da beklemektedirler. [Duhan: 59]


Duhan Suresi 59. ayet tefsiri

En büyük ilâhî rahmet tecellisi olan Kur’ân-ı Kerîm, okuyup anlamamız ve hayatımızı ona göre tanzim edip düzenlememiz için kolaylaştırılmıştır. Bunu ifade etmek üzere “ teysîr ” kelimesi kullanılır. اَلتَّيْس۪يرُ ( teysîr ), bir şeyde yüsr meydana getirmek demektir. Yüsr ise kolaylık, bir şeyi elde etmede külfetin ve zorluğun ortadan kalkmasıdır. Kur’ân Allah’ın kelamıdır. Onun kolaylaştırılmasından maksat, kelamda söz konusu olabilecek bir kolaylaştırmadır. O da dinleyenin, konuşanın kastettiği mânaları, hiç bir zorluk ve kapalılık olmadan anlaması ve zihnine yerleştirmesidir.

Kur’ân-ı Kerîm’in iki yönden kolaylaştırıldığından bahsedilebilir:

Birincisi; lafız yönünden kolaylaştırılmıştır. Kur’an kelimelerinin ve terkiplerinin fesahati en yüksek derecededir. Kur’ân’ın nazmı güzel, lafızları fasih ve selîs, mânaları doğru ve yücedir. O, kulağı tırmalayacak bozukluklardan uzaktır. Onun kıraatı ve hıfzı kulağa gayet tatlı ve hoş gelmekte, kalbi de hemen etkisi altına alıp sevinç ve sürûrla doldurmaktadır. Onun ezberlenmesinin dillere kolay gelmesi bu yönüyledir.  Kur’an, o kadar muhteşem bir üslup ve ahenge sahiptir ki, hiç bir şey anlamayan kimseler bile ondan bazı şeyler anlar gibi olurlar. Özellikle mü’minler onu dinlemekten ve anlamaktan bıkmazlar. “ Ben onu daha önce dinledim ve anladım, bir daha dinlememe gerek yok ” diyemezler. Bilakis zaman ilerledikçe ondan aldıkları haz ve bilgiler arttıkça artar.

İkincisi; mâna yönünden de kolaylaştırılmıştır. Onun terkiplerinden mânalar açıkça çıkarılabilir. Belli hedefler için konulmuş olan terkiplerin ihtiva ettiği mânalar boldur. Bunlar üzerinde tefekkür edenler, her düşündükçe bir kısım mânalardan diğer bir kısım mânalara ulaşabilir. Kur’an nazmı en fasîh, daha çok mâna ihtiva etmek için lafız ve terkip bakımından en müsamahalısı olan Arap diliyle telif edilmiştir. Kur’an’ın terkipleri fesahat ve belağat açısından Arap dilinin imkân tanıdığı en yüksek seviyededir. Dolayısıyla bu özellik, Kur’an’ın hem lafız hem de mâna yönünden kolaylaştırılmasına yardım etmektedir. Ayrıca Kur’an’a muhatap olan ilk toplumun temiz akıllı, çabuk anlayışlı, duyduğunu hemen ezberleyen, ezberlediğini uzun müddet hatırında tutan bir yapıya sahip olmaları da Kur’ân’ın kolaylaştırılmasının bir diğer boyutunu ortaya koymaktadır. ( İbn Âşûr, et-Tahrîr ve’t-tenvîr, XXVII, 188-189 )

Bu hususiyetleriyle Kur’an, dillerle okunacak, kalplerle idrak edilecek, dilden dile gönülden gönüle yayılacaktır. Bu durum, Peygamber ve mü’minler için parlak bir istikbal müjdelerken, kâfirler için büyük bir tehdit ihtiva etmektedir. Onların Peygamber ve müslümanların aleyhinde bekleyip durdukları felaketler, dünya ve âhirette hep kendi başlarına gelecektir. Aslında onların bekledikleri, kendi felaketleri ve acı sonlarıdır!

Nitekim Duhân sûresini takip eden Câsiye sûresinde, vukuu heyecanla gözetilen bu şeylerin genişçe izahı yapılacaktır:
Ömer Çelik Tefsiri
Duhan suresi Diyanet

Duhan'den 59 Ayeti'ni dinle


Duhan suresi 59 ayeti anlamı - okunuşu

Artık sen neler olacağını gözetle! Zâten onlar da senin başına bir felâket gelmesini gözetleyip durmaktadırlar.


Mokhtasar tefsiri

Bizim sana, onların helakı için yardımımızı bekle! Şüphesiz onlar da senin helak olmanı bekliyorlar.


Ali Fikri Yavuz

Artık (onların helâkini) bekle; çünkü onlar (senin helâkini) bekliyorlar


İngilizce - Sahih International


So watch, [O Muhammad]; indeed, they are watching [for your end].

Duhan suresi oku

Abdulbaki Gölpınarlı meali


Artık gözetle, bekle; şüphe yok ki onlar da gözetlemedeler, beklemedeler.


Azerice Bunyadov Memmedeliyev


(Ya Peyğəmbər!) Sən (müşriklərin ölümünü, məğlubiyyətini) gözlə. Şübhəsiz ki, onlar da (sənin ölümünü, məğlubiyyətini) gözləyirlər!


Kuran Araştırmaları Vakfı


(Yine de inanmayanların başlarına gelecekleri) bekle; onlar da beklemektedirler.

Duhan suresi (Ad-Dukhaan) 59 ayeti arapça okunuşu

﴿فَارْتَقِبْ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ﴾
[ الدخان: 59]

fertekib innehüm mürtekibun

فارتقب إنهم مرتقبون

سورة: الدخان - آية: ( 59 )  - جزء: ( 25 )  -  صفحة: ( 498 )


English Türkçe Indonesia
Русский Français فارسی
تفسير انجليزي اعراب

Türkçe Kur'an-ı Kerim ayetler

 1. Namaz kılın, zekat verin, Peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin.
 2. Allah: "Onu al, korkma; biz onu yine eski durumuna çevireceğiz. Daha büyük mucizelerimizi sana göstermemiz
 3. O, insanı pıhtılaşmış kandan (alak'tan) yarattı.
 4. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, güçlü hükümdarın katında, yüksek bir derecede, cennetlerde ferahlık ve aydınlık içindedirler.
 5. Umulur ki Rabbiniz size acır; ama siz dönerseniz Biz de döneriz. Cehennemi, inkarcılara bir zindan
 6. Gözün kamaştığı, ayın tutulduğu, güneş ve ayın bir araya getirildiği zaman, işte o gün insan:
 7. Sonra gelenler içinde "İbrahim'e selam olsun" diye ona iyi bir ün bıraktık.
 8. Milletinin büyüklük taslayan ileri gelenleri, "Ey Şuayb! Ya dinimize dönersiniz ya da, and olsun ki
 9. Kendilerinden önce nice nesilleri yok ettiğimizi, onların bir daha kendilerine dönmediklerini görmezler mi?
 10. Salih de onlardan yüz çevirdi ve "Ey milletim! And olsun ki ben size Rabbimin sözünü

türkçe Kuran sureleri :

Bakara suresi Âl-i İmrân Nisâ suresi
Mâide suresi Yûsuf suresi İbrâhîm suresi
Hicr suresi Kehf suresi Meryem suresi
Hac suresi Kasas suresi Ankebût suresi
As-Sajdah Yâsîn suresi Duhân suresi
fetih suresi Hucurât suresi Kâf suresi
Necm suresi Rahmân suresi vakıa suresi
Haşr suresi Mülk suresi Hâkka suresi
İnşikâk suresi Alâ suresi Gâşiye suresi

En ünlü Kur'an okuyucularının sesiyle surah Duhan indirin:

Duhan Suresi mp3 : Duhan suresini dinlemek ve indirmek için okuyucuyu seçin Yüksek kalitede tamamlayın
Duhan Suresi Ahmed El Agamy
Ahmed Al Ajmy
Duhan Suresi Bandar Balila
Bandar Balila
Duhan Suresi Khalid Al Jalil
Khalid Al Jalil
Duhan Suresi Saad Al Ghamdi
Saad Al Ghamdi
Duhan Suresi Saud Al Shuraim
Saud Al Shuraim
Duhan Suresi Abdul Basit Abdul Samad
Abdul Basit
Duhan Suresi Abdul Rashid Sufi
Abdul Rashid Sufi
Duhan Suresi Abdullah Basfar
Abdullah Basfar
Duhan Suresi Abdullah Awwad Al Juhani
Abdullah Al Juhani
Duhan Suresi Fares Abbad
Fares Abbad
Duhan Suresi Maher Al Muaiqly
Maher Al Muaiqly
Duhan Suresi Muhammad Siddiq Al Minshawi
Al Minshawi
Duhan Suresi Al Hosary
Al Hosary
Duhan Suresi Al-afasi
Mishari Al-afasi
Duhan Suresi Yasser Al Dosari
Yasser Al Dosari


Sunday, July 14, 2024

Bizim için dua et, teşekkürler