Vakıa suresi 77. ayeti okunuşu , Ayet kelimesinin türkçe karşılığı.

 1. Ayet
 2. mp3
 3. Sayfada
Vakıa suresi 77 ayeti okunuşu - Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Resmi Kur'an-ı Kerim Sayfasıdır , Abdulbaki Gölpınarlı meali, Kuran Araştırmaları Vakfı & ayet nasıl okunur : Vakıa suresi - Al-Waqiah aya 77 (The Inevitable, The Event).
  
   

﴿اِنَّهُ لَقُرْاٰنٌ كَر۪يمٌۙ ﴾ [الواقعة: 77]

ayet arapça & türkçe okunuşu

İnnehu lekur-ânun kerîm(un) [Vakıa: 77]


Meal Kur'an-ı Kerim - Diyanet

Doğrusu bu Kitap, sadece arınmış olanların dokunabileceği, saklı bir Kitap'da mevcutken Alemlerin Rabbi tarafından indirilmiş olan Kuranı Kerim'dir. [Vakıa: 77]


Vakıa Suresi 77. ayet tefsiri

Kur’ân-ı Kerîm’in bir vasfı olarak كَر۪يمٌ ( kerîm ) şu mânaları ifade eder:

  Çok şerefli, yüce ve övgüye değer,

  Faydalı ve feyizli. Çünkü o, dünya ve âhirete ait pek çok mühim bilgilerin esaslarını ihtiva etmektedir.

  Gayet güzel, hoş, tekrîm ve ihtirama layık.

  Allah Teâlâ katında mükerrem; değerli, şerefli.

Kur’ân-ı Kerîm, Kitâb-ı Meknûn’dadır. اَلْمَكْنُونُ ( meknûn ), “ korunmuş, saklanmış ” demektir. Bu kitap’tan maksat Levh-i Mahfûz’dur. İşte Kur’an, hiç kimse el değmesin, zayi edilmesin, kirletilmesin, lekelenmesin ve muhafaza edilsin diye böyle bir kitapta saklanmaktadır. Dünyada Kur’ân-ı Kerîm’in yazıldığı Mushaf-ı şerifler de, aslına uygun tarzda böyle mahfuz tutulmalıdır.

Bununla birlikte, “ Tertemiz olanlardan başkası ona dokunamaz ” ( Vâkıa 56/79 ) âyet-i kerîmesi iki önemli hususu dikkatlerimize sunmaktadır.

Birincisi; Kur’ân-ı Kerîm’in Levh-i Mahfuz’da bulunuşu ve oradan melekler tarafından alınıp Peygamberimiz ( s.a.s. )’e indirilişi safhalarında cinlerin ve şeytanların onunla hiçbir teması, müdahalesi ve ilgisi olmamıştır. Sadece vazifeli melekler onu alıp en emin yollarla Resûlullah ( s.a.s. )’in kalbine indirmişlerdir. Melekler için اَلْمُطَهَّرُونَ  ( mutahharûn ) ifadesinin kullanılmasının sebebi ise, Cenâb-ı Hakk’ın onları her türlü kötülükten arınmış varlıklar kılmış olmasıdır. Bu izaha göre âyet-i kerîme, “ Kur’ân-ı Kerîm’i Muhammed’e Allah değil de, cinler ve şeytanlar getiriyorlar ” diye iddiada bulunan kâfirlere bir cevaptır. Nitekim bu hususta başka bir âyet-i kerîmede şöyle buyrulur: “ Bu Kur’an’ı şeytanlar indirmemiştir. Bu onların yapabileceği bir iş değildir; isteseler de buna güçleri yetmez. Çünkü onlar vahyi dinlemekten tamâmen menedilmişlerdir. ” ( Şuarâ 26/210-212 )

İkincisi; Kur’ân-ı Kerîm Resûlullah ( s.a.s. )’e indirilmiş, binlerce hafızlar tarafından ezberlenmiş, mushaflara yazılmış ve bir harfi bile bozulmadan günümüze kadar gelmiştir. O, Allah kelâmıdır ve mü’minler için çok şerefli ve yüce bir kitaptır. Dolayısıyla âyet-i kerîme, Mushaf-ı Şerif’lere, Kur’an âyetlerinin yazıldığı sayfalara dokunmakla alakalı da bir düzenleme yapmaktadır. “ Taharetsiz kirli eller ona dokunmasın, ancak maddi ve manevî pislikten taharetle temizlenmiş, imanlı ve abdestli kimseler dokunsun ” buyurmaktadır. Dolayısıyla Hanefi mezhebi bu âyet-i kerîme ve ilgili hadis-i şeriflerden hareketle, “ cünüp olanın ezber ya da yüzünden asla Kur’ân-ı Kerîm okuyamayacağı ve abdestsiz olanın da ezberden Kur’an okuması caiz olmakla birlikte Mushaf-ı Şerif’e dokunamayacağı ” hükmünü çıkarmıştır.

Kur’an bu kadar yüksek bir değere sahip olmakla birlikte:
Ömer Çelik Tefsiri
Vakıa suresi Diyanet

Vakıa'den 77 Ayeti'ni dinle


Vakıa suresi 77 ayeti anlamı - okunuşu

Şüphesiz o, çok değerli, pek şerefli bir Kur’an’dır.


Mokhtasar tefsiri

-Ey insanlar!- Size okunan bu Kur`an, içinde barındırdığı büyük faydalar bakımından pek değerli bir Kur`an`dır.


Ali Fikri Yavuz

Muhakkak ki o, (faydası çok) bir Kur’an-ı Kerim’dir


İngilizce - Sahih International


Indeed, it is a noble Qur'an

Vakıa suresi oku

Abdulbaki Gölpınarlı meali


Şüphe yok ki bu, pek güzel ve şerefli Kur'an'dır.


Azerice Bunyadov Memmedeliyev


(Sizə oxunan) bu (kəlam) çox qiymətli Qur’andır.


Kuran Araştırmaları Vakfı


Şüphesiz bu, değerli bir Kur'an'dır,

Vakıa suresi (Al-Waqiah) 77 ayeti arapça okunuşu

﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾
[ الواقعة: 77]

innehu lekur'anün kerim

إنه لقرآن كريم

سورة: الواقعة - آية: ( 77 )  - جزء: ( 27 )  -  صفحة: ( 537 )


English Türkçe Indonesia
Русский Français فارسی
تفسير انجليزي اعراب

Türkçe Kur'an-ı Kerim ayetler

 1. Hanginizin daha iyi iş işlediğini belirtmek için, ölümü ve dirimi (hayatı) yaratan O'dur. O, güçlüdür,
 2. De ki: "Şüphesiz öncekiler de, sonrakiler de belli bir günün belirli bir vaktinde toplanacaklardır."
 3. "Rabbim! Bilmediğim şeyi Senden istemekten Sana sığınırım. Beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen kaybedenlerden olurum"
 4. Allah vardır, O'ndan başka tanrı yoktur. İnananlar yalnız Allah 'a güvensinler.
 5. Bir eşin yerine başka bir eşi almak isterseniz, birincisine bir yük altın vermiş olsanız bile
 6. O gün, insanoğluna önde ve sonda yaptığı ne varsa bildirilir.
 7. Onlara, Adem'in iki oğlunun kıssasını doğru olarak anlat: İkisi birer kurban sunmuşlar, birininki kabul edilmiş,
 8. Yeryüzünde olanların hepsi ve bir misli daha zalimlerin olmuş olsa, kıyamet günündeki kötü azap için
 9. Yoksa, Allah'ın dinde izin vermediği bir şeyi onlara meşru kılacak ortakları mı vardır? Eğer kesin
 10. Samiri: "Onların görmedikleri bir şey gördüm ve o sana gelen elçinin bastığı yerden bir avuç

türkçe Kuran sureleri :

Bakara suresi Âl-i İmrân Nisâ suresi
Mâide suresi Yûsuf suresi İbrâhîm suresi
Hicr suresi Kehf suresi Meryem suresi
Hac suresi Kasas suresi Ankebût suresi
As-Sajdah Yâsîn suresi Duhân suresi
fetih suresi Hucurât suresi Kâf suresi
Necm suresi Rahmân suresi vakıa suresi
Haşr suresi Mülk suresi Hâkka suresi
İnşikâk suresi Alâ suresi Gâşiye suresi

En ünlü Kur'an okuyucularının sesiyle surah Vakıa indirin:

Vakıa Suresi mp3 : Vakıa suresini dinlemek ve indirmek için okuyucuyu seçin Yüksek kalitede tamamlayın
Vakıa Suresi Ahmed El Agamy
Ahmed Al Ajmy
Vakıa Suresi Bandar Balila
Bandar Balila
Vakıa Suresi Khalid Al Jalil
Khalid Al Jalil
Vakıa Suresi Saad Al Ghamdi
Saad Al Ghamdi
Vakıa Suresi Saud Al Shuraim
Saud Al Shuraim
Vakıa Suresi Abdul Basit Abdul Samad
Abdul Basit
Vakıa Suresi Abdul Rashid Sufi
Abdul Rashid Sufi
Vakıa Suresi Abdullah Basfar
Abdullah Basfar
Vakıa Suresi Abdullah Awwad Al Juhani
Abdullah Al Juhani
Vakıa Suresi Fares Abbad
Fares Abbad
Vakıa Suresi Maher Al Muaiqly
Maher Al Muaiqly
Vakıa Suresi Muhammad Siddiq Al Minshawi
Al Minshawi
Vakıa Suresi Al Hosary
Al Hosary
Vakıa Suresi Al-afasi
Mishari Al-afasi
Vakıa Suresi Yasser Al Dosari
Yasser Al Dosari


Wednesday, June 12, 2024

Bizim için dua et, teşekkürler