Yusuf suresi 84. ayeti okunuşu , Ayet kelimesinin türkçe karşılığı.

 1. Ayet
 2. mp3
 3. Sayfada
Yusuf suresi 84 ayeti okunuşu - Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Resmi Kur'an-ı Kerim Sayfasıdır , Abdulbaki Gölpınarlı meali, Kuran Araştırmaları Vakfı & ayet nasıl okunur : Yusuf suresi - Yusuf aya 84 (Joseph).
  
   

﴿وَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يَٓا اَسَفٰى عَلٰى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظ۪يمٌ ﴾ [يوسف: 84]

ayet arapça & türkçe okunuşu

Vetevellâ ‘anhum vekâle yâ esefâ ‘alâ yûsufe vebyaddat ‘aynâhu mine-lhuzni fehuve kazîm(un) [Yusuf : 84]


Meal Kur'an-ı Kerim - Diyanet

Onlara sırt çevirdi, "Vah, Yusuf'a yazık oldu!" dedi ve üzüntüden gözlerine ak düştü. Artık acısını içinde saklıyordu. [Yusuf : 84]


Yusuf Suresi 84. ayet tefsiri

Bünyamin’in de kaybıyla kederi doruk noktasına çıkan Yakup ( a.s. )’ın, birden Yûsuf’a olan hasreti depreşti. “ Âh, Yûsufum, âh ” demeye başladı. “ Yûsuf’a olan hasretim neredesin, gel, şimdi tam gelme vaktindir ” diye sızlandı. İçini saran hüzünden gözlerine ak düştü; görmez oldu. Fakat çocuklarına kızmıyor, kimseyi suçlamıyor; öfkesini, kederini ve hüznünü kalbine gömüyordu. Acısını yutkundukça yutkunuyordu. Çocukları onun bu haline çok üzüldüler. Onu teselli etmeye çalıştılar. Böyle giderse çok ıstırap çekeceğini, kederinden hastalanıp eriyeceğini, hatta ölüp gideceğini söylediler. Bu sözler onu teselli etmeye yetmedi. Kederini ve hüznünü Allah’a arzetti. Bunun Allah Teâlâ’dan böyle bir iptila ve imtihan olduğunun farkındaydı. Belalara sabrın büyük mükafatlara vesile olacağını  çok iyi biliyordu. Bu açıdan bakıldığında üç çeşit bela olduğu görülür:

        Kula verilecek cezayı hemen acele olarak vermektir. Bu, Yûsuf’un hanımlar tarafından vâki olan arzu ve istek yüzünden hapse atılması ve hapishane arkadaşına “ Efendinin yanında benden söz et! ” ( Yûsuf 12/42 ) demesi yü­zünden zindanda bir süre daha kalması hadisesinde görülür. Hz. Yakub’un başına gelenler de bu belâ çeşidine misaldir.

        Rabbinin katında sahip olduğu de­rece herkes tarafından anlaşılsın, içinde olanlar ortaya çıksın diye mih­nete ve sıkıntıya tabi tutulmaktır. Eyyûb ( a.s. )’ın başına gelenler, bu kısma misaldir. Allah Teâlâ buyurur ki: “ Gerçekten biz onu sıkıntılara karşı sabırlı bulduk. O ne güzel bir kuldu. Doğrusu o, tam bir teslimiyet ve samimiyetle sürekli Allah’a yönelir dururdu. ” ( Sād 38/44 )

        Allah katındaki yakınlık ve şerefi daha da artsın diye ihsân edilen belâlardır. Buna misal de Hz. Yahyâ’nın başına gelenlerdir. Bu yüce peygamber hiçbir hata işlememiş ve işlemeğe de tevessül etmemiş olduğu halde, kuzu gibi boğazlanmıştı. Bütün bu belâ çeşitlerinin karşılığında sabredip ıstırabını belli etmeyenlere büyük ecir ve sevaplar verilecektir.

Ebu’l-Kasım el-Kuşeyrî ( k.s. ) der ki: Ebû Ali ed-Dekkak ( r.h. )’in hastalığının iyice arttığı âhir ömründe şöyle dediğini duymuştum: “ Hakkınızda verilen ve uygulandığında nefsinizin hoşuna gitmeyecek hüküm va­kitlerinde tevhidi koruyabilmek ilâhî yardım ve desteğe nâil olduğunuzu gösteren alametlerdendir. ” Sonra da içinde bulunduğu hâli ve böyle durumlarda kendi­sinin nasıl hareket ettiğini açıklıyormuşçasına şöyle dedi: “ Bu ise, hükümlerin yürürlüğe konulduğu zamanlarda kudret makaslarıyla lime lime doğranmanız, fakat bu sırada ölü gibi sessiz ve sâkin durabilmeniz demektir. ” ( Bursevî, Rûhu’l-Beyân, IV, 391 )

Rivayete göre Resûlullah ( s.a.s. ) Cebrâil ( a.s. )’a: “ Yâkub’un Yûsuf’a duyduğu ayrılık acısı ne dereceye varmıştı? ” diye sormuş, Cebrâil de: “ Evladını kaybeden yetmiş ananın toplam acısına ” demiştir. “ O halde onun sevabı ne kadardır? ” diye sual edince de: “ Yüz şehîd sevabıdır. Çünkü o, Allah’a bir an bile kötü zanda bulunmadı ” buyurmuştur. ( ed-Dürrü’l-Mensûr, IV, 570 )

Şu beyt Hz. Yâkub’un gönlünü kavuran hasret ateşini ne güzel dile getirir:

“ Enîsim hemm, celîsim ğam, işim subh u mesâ mâtem,

Gözüm pür-nem, dilim pür-âh-ı âteşbârdır sensiz. ” ( Nevres )

“ Ey sevgili! Sensiz yoldaşım üzüntü, arkadaşım gam ve keder, işim sabah ve akşam mâtemdir. Gözüm yaş dolu, dilim de durmadan âh edip ateş saçmaktadır. ”

Peygamberler de, bir yönleriyle bizim gibi insan olmaları hasebiyle kederlenip üzülürler. Bunda bir sakınca yoktur. Nitekim Nebiyy-i Ekrem ( s.a.s. ) oğlu İbrâhim’in ölümüne ağlayınca, bunu hayretle karşılayanlara göz yaşlarının rahmet ve şefkat eseri olduğunu hatırlatarak şöyle buyurmuştur: “ Göz yaşarır, kalp hüzünlenir. Biz ancak Rabbimizin râzı olacağı sözleri söyleriz. ” ( Buhârî, Cenâiz 43; Müslim, Fezâil 62 )

Bütün bunlara rağmen Yâkub ( a.s. ): “ Ben, Allah’tan gelen vahiyle sizin bilmediğiniz nice şeyleri biliyorum ” ( Yûsuf 12/86 ) diyerek de, hadisenin perde arkasındaki bir kısım hikmetlerinden haberdar olduğuna işaret etti. Yûsuf ve Bünyamin’i araştırıp bulma ümidiyle evlatlarını tekrar Mısır’a doğru yola uğurlarken, mü’minin Allah’ın rahmetinden asla ümit kesmemesi gerektiği, ancak kâfir olanların O’ndan ümit keseceği gerçeğini hatırlattı.

Yakub’un oğulları, babalarının verdiği hikmet dolu nasihatleri ve dile getirdiği talebinin ardından hem kardeşlerinin durumunu araştırma, hem de erzak temin etme maksadıyla tekrar Mısır’a geldiler:


Ömer Çelik Tefsiri
Yusuf suresi Diyanet

Yusuf 'den 84 Ayeti'ni dinle


Yusuf suresi 84 ayeti anlamı - okunuşu

Onlardan yüzünü çevirmiş, “Âh Yûsufum! Neredesin Yûsuf?” diye ağlıyor, sızlanıyordu. Hüzün ve kederinden iki gözüne ak düştü, görmez oldu. Buna rağmen o, oğullarına duyduğu kızgınlığı belli etmiyor, bir diken yutar gibi acısını içine gömüyordu.


Mokhtasar tefsiri

(Yakup) Onlardan yüz çevirerek uzaklaştı ve dedi ki: Ey Yusuf`a olan şiddetli hüznüm diyordu. Göz bebeklerinin siyahlığı ağlamaktan dolayı beyaza büründü. O hüzün ve keder dolu olmasına rağmen bunu insanlardan gizliyordu.


Ali Fikri Yavuz

Yakup, oğullarından yüzünü çevirdi de: “- Ey Yûsuf’un ayrılığı ile bana gelen hüzün!” dedi ve kederinden gözlerine ak düştü; artık derdini gizleyip duruyordu


İngilizce - Sahih International


And he turned away from them and said, "Oh, my sorrow over Joseph," and his eyes became white from grief, for he was [of that] a suppressor.

Yusuf suresi oku

Abdulbaki Gölpınarlı meali


Ve onlardan yüz çevirdi de ey beni tükenmez, sonu gelmez kederlere salan Yusuf demeye başladı ve kederden gözleri ağardı ve artık derdini yutmaktaydı o.


Azerice Bunyadov Memmedeliyev


(Bu sözlərdən sonra Yə’qub) onlardan (oğlanlarından) üz döndərdi. (Bin Yaminin başına gələn bu iş onun yadına sevimli oğlu Yusifin müsibətini saldı) və: “(Heyf sənə) yazıq Yusif!” – dedi. Dərd-qəmdən (həmişə ağlamaqdan Yə’qubun) gözlərinə ağ gəldi. O, (bütün dərdini) içində çəkirdi (oğlanlarına bildirmirdi).


Kuran Araştırmaları Vakfı


Onlardan yüz çevirdi, "Ah Yusuf'um ah!" diye sızlandı ve kederini içine gömmesi yüzünden gözlerine boz geldi.

Yusuf suresi (Yusuf) 84 ayeti arapça okunuşu

﴿وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ﴾
[ يوسف: 84]

vetevella anhüm vekale ya esefa ala yusüfe vebyeddat aynahü minel huzni fehüve kezim

وتولى عنهم وقال ياأسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم

سورة: يوسف - آية: ( 84 )  - جزء: ( 13 )  -  صفحة: ( 245 )


English Türkçe Indonesia
Русский Français فارسی
تفسير انجليزي اعراب

Türkçe Kur'an-ı Kerim ayetler

 1. Onlardan çoğunun günaha, haksızlığa ve haram yemeğe koşuştuklarını görürsün. Yaptıkları ne kötüdür!
 2. Ateşten çıkmak isterler, çıkamazlar. Onlara sürekli azab vardır.
 3. Doğurması yaklaşmış develer başıboş bırakıldığı zaman;
 4. Kardeşleri: "Ey Vezir! Onun yaşlanmış, kocamış bir babası vardır. Bizden birini onun yerine al. Doğrusu
 5. Anlaşma yaptığın kimseler, sonucundan sakınmayarak anlaşmalarını her defasında bozarlar. Savaşta onları yakalarsan, arkalarındakilere ibret olacak
 6. Kıyamet gününden önce ortadan kaldırmayacağımız veya çetin azaba uğratmayacağımız bir şehir yoktur. Bu, Kitap'da yazılıdır.
 7. Eğer dileseydik, size bedel yeryüzünde sizin yerinizi tutacak melekler var ederdik.
 8. Onlara: "Rabbiniz ne indirdi?" diye sorulsa: "öncekilerin masalları" derler.
 9. O, her şeyi ölçüyle yapıp doğru yolu göstermiştir.
 10. Kullara yazıklar olsun! Kendilerine hangi elçi gelse, onu alaya alıyorlardı.

türkçe Kuran sureleri :

Bakara suresi Âl-i İmrân Nisâ suresi
Mâide suresi Yûsuf suresi İbrâhîm suresi
Hicr suresi Kehf suresi Meryem suresi
Hac suresi Kasas suresi Ankebût suresi
As-Sajdah Yâsîn suresi Duhân suresi
fetih suresi Hucurât suresi Kâf suresi
Necm suresi Rahmân suresi vakıa suresi
Haşr suresi Mülk suresi Hâkka suresi
İnşikâk suresi Alâ suresi Gâşiye suresi

En ünlü Kur'an okuyucularının sesiyle surah Yusuf indirin:

Yusuf Suresi mp3 : Yusuf suresini dinlemek ve indirmek için okuyucuyu seçin Yüksek kalitede tamamlayın
Yusuf Suresi Ahmed El Agamy
Ahmed Al Ajmy
Yusuf Suresi Bandar Balila
Bandar Balila
Yusuf Suresi Khalid Al Jalil
Khalid Al Jalil
Yusuf Suresi Saad Al Ghamdi
Saad Al Ghamdi
Yusuf Suresi Saud Al Shuraim
Saud Al Shuraim
Yusuf Suresi Abdul Basit Abdul Samad
Abdul Basit
Yusuf Suresi Abdul Rashid Sufi
Abdul Rashid Sufi
Yusuf Suresi Abdullah Basfar
Abdullah Basfar
Yusuf Suresi Abdullah Awwad Al Juhani
Abdullah Al Juhani
Yusuf Suresi Fares Abbad
Fares Abbad
Yusuf Suresi Maher Al Muaiqly
Maher Al Muaiqly
Yusuf Suresi Muhammad Siddiq Al Minshawi
Al Minshawi
Yusuf Suresi Al Hosary
Al Hosary
Yusuf Suresi Al-afasi
Mishari Al-afasi
Yusuf Suresi Yasser Al Dosari
Yasser Al Dosari


Saturday, July 13, 2024

Bizim için dua et, teşekkürler